Projectenoverzicht

198 resultaten, resultaat 1 tot en met 20.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

Thiazide-induced hyponatremia as clinical model to identify novel paracrine mechanisms in the renal tubule

Projectcode 18PhD25 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie + Erasmus MC - Internal Medicine, Nephrology Projecttype PhD Student

Een derde van de Nederlanders heeft last van een hoge bloeddruk (hypertensie). Een veelgebruikt medicijn hiertegen is thiazide-diuretica (plasmedicatie). Dit vochtafdrijvende medicijn zorgt ervoor dat de nier minder zout vanuit de voorurine terughaalt naar het bloed. Omdat zout water vasthoudt, is …

Heterozygous COL4A3 or COL4A4 pathogenic variants: Why and when a mutation becomes a disease

Projectcode 19OP020 Projectleider dr. Rutger Maas Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype PhD Student

Type IV collageen is een soort bindweefsel dat vooral in de nierfilters, de ogen en het gehoororgaan zit. Bij de aanmaak van type IV collageen zijn drie verschillende genen (erfelijk materiaal) betrokken: COL4A3, COL4A4 en COL4A5. Door fouten (mutaties) in deze genen kunnen de nierziekten dunne bas…

Targeting a novel paracrine signaling pathway between glomerular endothelium and podocytes to treat glomerular injury

Projectcode 19OP023 Projectleider prof. dr. Tom Nijenhuis Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype PhD Student

De nieren filteren het bloed, halen afvalstoffen en het teveel aan zouten en water uit het bloed. Het filteren van het bloed gebeurt in de nierfilters. Bij dat filteren horen grote deeltjes, zoals bloedcellen en eiwitten, in het bloed te blijven. Wanneer de nierfilters beschadigen lekken grote deel…

De refurbished donornier

Projectcode 20INI011 Projectleider prof. dr. Ton Rabelink Organisatie LUMC - Afd. Nierziekten Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Tien procent van de Nederlandse bevolking heeft chronische nierproblemen met een verhoogd risico op nierfalen. Bij nierfalen is de patiënt afhankelijk van nierdialyse of niertransplantatie. Vanwege de grote schaarste aan donororganen worden de meeste patiënten behandeld met dialyse. Dialyse vervang…

Innate immune-regulating nanotherapy for renal transplantation

Projectcode 19OK008 Projectleider dr. Raphael Duivenvoorden Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Senior Postdoc Grant Er worden jaarlijks ongeveer 1000 niertransplantaties in Nederland uitgevoerd. Patiënten met een niertransplantaat krijgen levenslang medicijnen die het afweersysteem onderdrukken. Dit om te voorkomen dat het lichaam de getransplanteerde nier afstoot. Helaas blijft acute afsto…

Connecting the salty dots: salt-sensitive hypertension in polycystic kidney disease.

Projectcode 19OK002 Projectleider Dr. Mahdi Salih Organisatie Erasmus MC - Afd. Inwendige Geneeskunde Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Cystenieren (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijk nierziekte. Bij deze ziekte ontstaan in de nieren met vocht gevulde blazen (cysten). Met de leeftijd nemen het aantal cysten en de grootte hiervan toe. Ze verdringen het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie langzaam a…

Prednisone effects on podocytes - resolving the molecular enigma

Projectcode 19OK005 Projectleider dr. Jitske Jansen Organisatie Radboudumc, Afd. Pathologie Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant In elke nier zitten ongeveer een miljoen nierfilters. Deze filters zuiveren het bloed; ze laten water en kleine deeltjes, zoals afvalstoffen, door zodat deze in de urine terecht komen. Eiwitten en bloedcellen passen niet door de filters, deze blijven in het bloed. Bij het nefr…

Het identificeren van de genen die bij patiënten met ADTKD-HNF1B (autosomaal dominante tubulointerstitiële nierziekte) betrokken zijn bij cystevorming in de nieren.

Projectcode 19OI04 Projectleider dr. Jeroen de Baaij Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype Innovation

De nier is een complex orgaan dat bestaat uit meer dan 25 verschillende soorten cellen. Om de nier goed te laten functioneren en alle cellen te laten samenwerken, moet in iedere cel een specifieke set genen (erfelijk materiaal, DNA) actief zijn. Tot nu toe is het moeilijk geweest om te bepalen wel…

High Dimensional Joint Models for the Dynamic Prediction of Outcome after Kidney Transplantation

Projectcode 19OK003 Projectleider dr. Jan van den Brand Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Full Fellowship Abroad Grant Geneeskunde op maat (personalised medicine) is het afstemmen van gezondheidszorg op de individuele patiënt. Personalized medicine na een niertransplantatie is mogelijk door op bepaalde momenten biomarkers te meten. Biomarkers zijn stoffen in het bloed en urine, zoals …

Predicting the course of sepsis-induced acute kidney injury

Projectcode 19OK009 Projectleider dr. Hessel Peters Sengers Organisatie Ams. UMC Loc. AMC - Afd. Centrum Exp. & Moleculaire Geneesk. Projecttype Kolff

Postdoc Startup Grant Bij de helft van de volwassenen met een opname op de intensive care (IC) afdeling van een ziekenhuis komt acute nierschade (AKI) voor. Bij AKI werken de nieren plotseling (acuut) heel slecht. Door AKI kan chronische nierschade ontstaan. De meest voorkomende oorzaak van AKI in…

Strengthening the evidence base for sex-, gender- and ethnicity-sensitive prevention of chronic kidney disease in the Netherlands

Projectcode 19OS004 Projectleider Irene van Valkengoed PhD Organisatie Amsterdam UMC, locatie AMC - Afd. Public Health Projecttype Collaboration Grant

Het voorkomen en de progressie van chronische nierschade (CKD) verschilt tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld komt CKD vaker voor bij vrouwen (12.1%) in vergelijking met mannen (8.1%). Mannen met CKD hebben een snellere achteruitgang van de nierfunctie en worden vaker behandeld met een nierfunctieve…

Tissue-derived renal T cells in chronic-active antibody-mediated rejection; looking beyond the antibodies

Projectcode 19OI02 Projectleider dr. Michiel Betjes Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Innovation

Na transplantatie krijgt een patiënt medicijnen tegen afstoting. Toch bestaat er een kans dat de nier wordt afgestoten. Dit kan acuut of blijvend (chronisch) zijn. Acute afstoting is meestal goed te behandelen. Bij chronische afstoting is dat niet het geval; hierbij ontstaat in de nier blijvende sc…

Accurate estimation of sodium intake with minimal patient burden

Projectcode 19OP016 Projectleider dr. Rik Olde Engberink Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype PhD Student

Een eenmalige verzameling van 24-uurs urine is onvoldoende om de inname van natrium (een onderdeel van keukenzout) nauwkeurig te schatten. Doordat natrium tijdelijk kan worden opgeslagen in het lichaam (niet-osmotische natriumopslag) onder invloed van de hormonen aldosteron en cortisol kan de gesch…

TACTICS: Functional characterization of novel therapeutic targets in renal ciliopathies

Projectcode 19OK001 Projectleider dr. M.F. Stokman Organisatie UMCU - Afd. Genetica Projecttype Kolff

Full Fellowship Abroad Grant De nierziekte nefronoftise ontstaat door een afwijking in de genen. Het is één van de meest voorkomende erfelijke oorzaken van nierfalen bij kinderen. In Nederland krijgen per jaar een tot vijf kinderen deze diagnose. Recent onderzoek laat zien dat nefronoftise ook een…

Scope change in vasculitis: the role of monocytes and macrophages in ANCA glomerulonephritis

Projectcode 19OK007 Projectleider M. Hilhorst Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Anti-neutrofiel cytoplasmatische antilichamen (ANCA) vasculitis is een zeldzame auto-immuunziekte die de kleine bloedvaten in het lichaam beschadigt. De beschadigingen zitten vooral in de nier maar ook in het KNO-gebied en de longen. De functie van de kleine bloedvaten in de n…

Understanding Renal Failure: From Rare Disease to General Population

Projectcode 19OP004 Projectleider prof. dr. Joost Hoenderop Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype PhD Student

Ruim één op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade, ofwel zo’n 1,7 miljoen mensen. Hoe nierschade precies ontstaat is niet bekend. Om dit te achterhalen zijn de afgelopen jaren wereldwijd grote genetische studies uitgevoerd. Deze studies hebben ons meer geleerd over genetische risicofacto…

Salt supplementation in Gitelman syndrome - A simple intervention using an innovative N-of-1 trial approach

Projectcode 19OI06 Projectleider prof. dr. Tom Nijenhuis Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Innovation

Het Gitelman syndroom is een zeldzame erfelijke nierziekte waarbij de nierbuisjes niet goed werken. Hierdoor plassen patiënten te veel zout (NatriumChloride, NaCl) uit. Dat heeft weer invloed op andere zouten en processen in het lichaam. Zo ontstaat er een tekort aan kalium en een lage bloeddruk. D…

Feasibility of hemodialysis patient preference-based approach in the treatment of hyperphosphatemia

Projectcode 19OI14 Projectleider prof. dr. Frans van Ittersum Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Nefrologie Projecttype Innovation

Veel patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie zijn afhankelijk van hemodialyse. Deze behandeling moeten zij meestal drie keer per week ondergaan. Naast de behandeling wordt een groot aantal medicijnen en leefregels voorgeschreven. Veel van deze medicijnen zijn fosfaatbinders; zij zorgen er…

ADPKD: Unravelling the cystic snowball effect

Projectcode 19OP012 Projectleider prof. dr. Dorien Peters Organisatie LUMC - Afd. Humane Genetica Projecttype PhD Student

Cystenieren (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijk nierziekte. Bij deze ziekte ontstaan in de nieren met vocht gevulde blazen (cysten). Met de leeftijd nemen het aantal cysten en de grootte toe. Ze verdringen het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie langzaam achteruit gaat (ook wel progres…

TASKFORCE: Targeting Accelerated Senescence in Kidney Fibrosis: Opportunities for Regeneration and CurE

Projectcode CP1805 Projectleider prof. dr. Roel Goldschmeding Organisatie UMCU - Afd. Pathologie Projecttype Consortia

Chronische nierziekten nemen toe, met name onder ouderen. Dit heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en brengt hoge zorgkosten met zich mee. Bij chronische nierziekten treedt vaak verlittekening (nierfibrose) op. Dit is bindweefselvorming in de nieren als gevolg van nierschade en leid…