221 resultaten, resultaat 1 tot en met 20.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

Advanced Imaging of Metabolism to Aid Prognostics of Antibody-Mediated Rejection

Projectcode 21OK+015 Projectleider Bram Heijs PhD Organisatie LUMC Afd. Proteomics & Metabolomics Projecttype Kolff+

Junior Talent grant. Antilichaam-gemedieerde afstoting (ABMR) is de voornaamste oorzaak van transplantaatverlies. Ontstekingen in de haarvaten van de nier zorgen voor progressieve vasculaire schade die op lange termijn leidt tot transplantaatverlies. ABMR wordt gediagnosticeerd door het meten van …

Untangling mechanisms and therapeutic targets in kidney allograft fibrotic disease

Projectcode 21OK+004 Projectleider Dr Rafael Kramann Organisatie + Erasmus MC - Internal Medicine, Nephrology Projecttype Kolff+

Senior Talent grant. Niertransplantaatfalen op de lange termijn is een van de belangrijkste onopgeloste problemen bij niertransplantatie, met als gevolg dat transplantatiepatiënten gemiddeld na 10 tot 15 jaar opnieuw een transplantaat nodig hebben. Nierfibrose (littekenvorming in de nier) is het e…

Chloride-induced acidosis (CIA): investigating chloride to improve the safety of salt substitution

Projectcode 21OK+013 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Kolff+

Success Accelerator grant. Het is bekend dat zout (natriumchloride) hoge bloeddruk en nierschade kan veroorzaken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van zoutvervangers waarbij 25% natriumchloride wordt vervangen door kaliumchloride (bijvoorbeeld “LoSalt”). Kaliumzout heeft bloeddrukverlagende en…

Functional blocking of donor-specific HLA antibodies by modified human monoclonal HLA antibodies: towards a new therapy preventing antibody- mediated rejection

Projectcode 21OK+003 Projectleider dr. Henny Otten Organisatie UMCU - Laboratorium Translationele Immunologie Projecttype Kolff+

Creativity grant. Niertransplantatie is de beste behandeling voor de meeste patiënten met eindstadium nierfalen. Het succes van transplantatie wordt echter beperkt door afstotingsreacties, die soms leiden tot vroegtijdig transplantaatverlies en daardoor tot lange wachttijden voor nieren van overle…

Iron Deficiency and Nephrotoxic Metals: a Dangerous Interplay?

Projectcode 21OK023 Projectleider Dr. Michele Eisenga Organisatie + UMCG - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Kolff

Accumulatie van zware metalen vormt een belangrijke risicofactor voor achteruitgang van de nierfunctie, met name bij patiënten met chronisch nierfalen en niertransplantatiepatiënten. Mensen worden dagelijks blootgesteld aan lage concentraties zware metalen. Recent hebben de onderzoekers aangetoond …

A creative strategy to solve the FSGS circulating permeability factor conundrum

Projectcode 21OK+010 Projectleider dr. Rutger Maas Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff+

Creativity grant. Focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) is een ernstige nierziekte die een fors eiwitlek vanuit het bloed naar de urine en verlies van de nierfunctie veroorzaakt. De behandeling van FSGS is gericht op het behoud van de nierfunctie door het terugdringen van het eiwitlek. Voor d…

PERinatal Stress: impact On Nephrogenesis And potential benefit of stem ceLl therapy

Projectcode 21OK+009 Projectleider Prof. dr. Michiel Schreuder MD PhD FESPN Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype Kolff+

Creativity grant. De nieren worden aangelegd tijdens de zwangerschap, en deze aanleg is afgerond voor de uitgerekende datum van de bevalling. Het aantal nierfilters bij geboorte is alles bepalend voor de nierfunctie voor de rest van het leven. Kinderen die te vroeg geboren worden, of waarbij er spr…

DIAGGRAFT: leveraging artificial intelligence technology for accurate quantitative histological diagnostic assessment of transplant renal biopsies

Projectcode 21OK+012 Projectleider Dr Jeroen van der Laak PhD Organisatie Radboudumc, Afd. Pathologie Projecttype Kolff+

Success accelerator grant. Afstoting vormt een belangrijk probleem voor patiënten met een donornier. Vroegtijdige vaststelling van een mogelijke afstoting is essentieel, en de meest betrouwbare methode om dit te doen is via een nierbiopsie. Bij een nierbiopsie wordt er met een naald een klein stuk…

Thiazide-induced hyponatremia as clinical model to identify novel paracrine mechanisms in the renal tubule

Projectcode 18PhD25 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie + Erasmus MC - Internal Medicine, Nephrology Projecttype PhD Student

Een derde van de Nederlanders heeft last van een hoge bloeddruk (hypertensie). Een veelgebruikt medicijn hiertegen is thiazide-diuretica (plasmedicatie). Dit vochtafdrijvende medicijn zorgt ervoor dat de nier minder zout vanuit de voorurine terughaalt naar het bloed. Omdat zout water vasthoudt, is …

Clinical relevance of HLA-specific memory B-cells in kidney transplant recipients undergoing desensitization

Projectcode 20OK012 Projectleider Gonca Karahan PhD Organisatie LUMC Afd. Immunologie Projecttype Kolff

Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met eindstadium nierfalen, maar er is altijd een risico dat het lichaam van de ontvanger de donornier afstoot. Verschillen tussen donor en patiënt in eiwitten die onder andere op niercellen aanwezig zijn (humane leukocyten antigenen: HLA) ku…

Crystal Clear: Dietary Prevention of Vascular Calcification in CKD

Projectcode 21OK022 Projectleider dr. Jeroen de Baaij Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype Kolff

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak van patiënten met chronische nierziekten. Zelfs in vroege stadia van chronische nierziekten hebben patiënten al een twee keer hoger risico op hart- en vaatziekten. Dit komt voor een groot deel door vaatverkalking. Het verminderen van vaatverka…

Skin sodium content in chronic kidney disease

Projectcode 21OK025 Projectleider dr. Rik Olde Engberink Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff

Sinds kort is bekend dat natrium zich in grote hoeveelheden onder de huid kan opslaan. Deze bevinding is in strijd met alle leerboeken en op dit moment zijn de consequenties hiervan nog onduidelijk. De ophoping van zout in de huid wordt gezien bij patiënten die een hoge bloeddruk hebben zoals patië…

SGLT-2 inhibitors to Target heart failure in patients On Peritoneal dialysis

Projectcode 21OK+007 Projectleider Dr. Lily Jakulj MD, PhD Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff+

Junior Talent grant. Hartfalen is de belangrijkste oorzaak van hartziekte en overlijden bij dialysepatie¨nten, maar ook van moeheid, kortademigheid en ziekenhuisopnames. Een verminderde hartspierfunctie komt voor bij 40 tot 70% van de dialysepatie¨nten en is een sterke voorspeller van sterfte aan h…

Aetiology of renal and urinary tract anomalies defines Diagnostic Efficacy and Clinical Outcome (ArtDECO)

Projectcode 20OC002 Projectleider Dr Rik Westland Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Kindernefrologie Projecttype Consortia

Aangeboren afwijkingen van de nieren en urinewegen (afgekort met de Engelse term: CAKUT) zijn de belangrijkste oorzaak van onherstelbaar nierfunctieverlies bij kinderen. Bij 1 op de 3 kinderen die dialyse of een niertransplantatie nodig hebben komt dat door een aangeboren afwijking. Gelukkig heeft …

A sweet deal: repurposing SGLT2-inhibitors for renal hypomagnesemia

Projectcode 20OI170 Projectleider prof. dr. Tom Nijenhuis Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Innovation

Magnesiumtekort komt voor bij mensen met zeldzame nierziekten, maar ook na niertransplantatie en na chemotherapie. Een laag magnesiumgehalte in het bloed (hypomagnesie¨mie) kan klachten veroorzaken zoals spierkrampen, spasmen, trillen, krachtsverlies, hartritmestoornissen, gewrichtsklachten, depres…

Visualization of Viable Renal Cells in Donor Kidneys during Normothermic Machine Perfusion

Projectcode 20OI153 Projectleider Prof Henri Leuvenink Dr Organisatie + UMCG - Afd. Chirurgie Projecttype Innovation

Er bestaat een tekort aan donornieren voor transplantatie. Om toch aan de behoefte te kunnen voldoen worden ook nieren met een verhoogd risico steeds vaker geaccepteerd. De kwaliteit van de nier is moeilijk in te schatten maar is bepalend voor de transplantatie-uitkomst. De kans bestaat dat de dono…

PREhabilitation of CAndidates for REnal Transplantation

Projectcode 20OS008 Projectleider dr. Coby Annema Organisatie + UMCG - Afd. Gezondheidswetenschappen Projecttype Collaboration Grant

Voor patiënten op de wachtlijst is het belangrijk om zowel lichamelijk als geestelijk in een optimale conditie te zijn voor de transplantatie. Door hun chronische nieraandoening hebben niertransplantatiekandidaten vaak een verminderde conditie. Dit uit zich door een slechte lichamelijke conditie en…

Perspectives for personalization of complement-directed therapy in patients with C3 glomerulopathy using in vitro assays (PERSPECTIV)

Projectcode 20OK021 Projectleider Marloes Michels Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype Kolff

C3 glomerulopathie (C3G) is een ernstige nierziekte waarbij de nierfilters beschadigd raken door fouten in een onderdeel van het afweersysteem: het complementsysteem. Dit systeem zorgt dat ziekteverwekkers die het lichaam binnendringen onschadelijk worden gemaakt. In patiënten met C3G is het comple…

Modelling Alport Syndrome in iPSC-derived human kidney organoids to test the feasibility of gene therapy

Projectcode 20OK017 Projectleider Dr. Siebe Spijker MD, PhD Organisatie LUMC - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Het Syndroom van Alport (AS) is een erfelijke nierziekte waarbij de functie van de nierfilters op jonge leeftijd steeds verder achteruitgaat. Patiënten met AS krijgen bloedcellen en eiwitten in de urine wat uiteindelijk leidt tot nierfalen op jongvolwassen leeftijd. Hoewel bloeddrukverlagers het be…

Heterozygous COL4A3 or COL4A4 pathogenic variants: Why and when a mutation becomes a disease

Projectcode 19OP020 Projectleider dr. Rutger Maas Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype PhD Student

Type IV collageen is een soort bindweefsel dat vooral in de nierfilters, de ogen en het gehoororgaan zit. Bij de aanmaak van type IV collageen zijn drie verschillende genen (erfelijk materiaal) betrokken: COL4A3, COL4A4 en COL4A5. Door fouten (mutaties) in deze genen kunnen de nierziekten dunne bas…