244 resultaten, resultaat 1 tot en met 20.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

Profiling of Antibody Responses to Kidney Transplants

Projectcode 23OK1048 Projectleider Mr Harry van Goor prof. dr. Organisatie + UMCG - Afd. Pathologie Projecttype Kolff+

Kolff+ Creativity grant. Niertransplantatie is de optimale therapie voor patiënten met eindstadium nierziekte. Ondanks grote vooruitgang in allerlei facetten van het transplantatieproces, is de levensverwachting van een niertransplantaat, afhankelijk van het type donor, beperkt tot tien tot twintig…

AKI PATROL: In-hospital Acute Kidney Injury Prevention And TReatment by autOmated clinicaL support algorithms

Projectcode 23OK1051 Projectleider Dr. Christina Gant Organisatie UMCU - Afd. Nefrologie & Hypertensie Projecttype Kolff+

Kolff+ Junior Talent Grant. Acute nierschade (acute kidney injury of AKI), ontstaat bij 20 procent van alle mensen die in het ziekenhuis belanden. Aanpassing van het behandelbeleid is dan meteen nodig. Maar de AKI wordt te laat gezien of behandeld bij 2 op de 3 mensen in het ziekenhuis die dit over…

Mitochondria at the Center: Regenerative Medicine for the Prevention of Chronic Kidney Disease after Sepsis.

Projectcode 23OK1049 Projectleider Dr. Hjalmar Bouma MD, PhD Organisatie UMCG - Dept. of Pharmacy Projecttype Kolff+

Kolff+ Senior Talent grant. De helft van de mensen met sepsis heeft al acute nierschade (acute kidney injury, AKI) als zij het ziekenhuis binnenkomen. Van de mensen die de sepsis overleven, behoudt 20% chronische nierschade. En de daaraan verbonden verhoogde risico’s op hoge bloeddruk en sterfte do…

Op weg naar optimale inzet van PROMs in de nefrologische zorg

Projectcode LMP02A02 Projectleider dr. Marc Hemmelder Organisatie + Maastricht University Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Vragenlijsten om patiënt-gerapporteerde uitkomsten te meten (PROMs) worden in toenemende mate gebruikt in de nefrologische zorg. In 2016 zijn PROMs voor dialysepatiënten vastgesteld en sinds 2018 geïmplementeerd door Nefrovisie, voor de dialysezorg. Nadien is er ook landelijk verder onderzoek gesta…

Combination of MALDI mass spectrometry imaging and MERFISH spatial transcriptomics for analysis of uremic toxins induced kidney injury.

Projectcode 23OK1050 Projectleider Dr. Andreas Sonnen Organisatie UMCU - Afd. Pathologie Projecttype Kolff+

Creativity grant. Bij mensen met nierschade zorgen (onder andere) de ophopende afvalstoffen ervoor dat de nieren steeds slechter gaan werken. Dat geldt ook voor eiwitgebonden schadelijke afvalstoffen (Protein Bound Toxins, PBT’s). Bekend is dat die nierfibrose veroorzaken. Maar als je hier een oplo…

COMplement Prospective Evaluation of TMA on Endothelium and downstream effects

Projectcode 23OK1056 Projectleider Dr. Sjoerd Timmermans Organisatie Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM) Projecttype Kolff+

Junior Talent grant. De zeldzame aandoening TMA leidt binnen een jaar tot nierfalen bij een groot deel van de patiënten (tot meer dan 50%). Eén van de onderliggende oorzaken is een overactief complementsysteem. Dit leidt (bij 5 tot 10% van de patiënten) tot een specifieke vorm van TMA, namelijk aHU…

When Crystals Turn into Cysts: Targeting Disease Progression in Polycystic Kidney Disease

Projectcode 23OK1044 Projectleider Dr. Mahdi Salih Organisatie Erasmus MC - Afd. Inwendige Geneeskunde Projecttype Kolff+

Kolff+ Creativity grant. Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ook wel cystenieren) is de meest voorkomende erfelijke nieraandoening en wordt gekenmerkt door groeiende cysten in beide nieren. De meeste patiënten met deze aandoening ontwikkelen nierfalen. Het is momenteel niet goed te voorsp…

The development of an innovative, non-invasive, patient- and user friendly and valid urine collection device for newborns enables identification of novel urinary candidate biomarkers for detecting and monitoring kidney injury

Projectcode 21OP+043 Projectleider Specturi Petra van Setten Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype PIONIER+

Dagelijks worden er veel pasgeborenen en peuters onderzocht op verschillende biochemische afwijkingen in hun urine. Prematuren (kinderen geboren voor 37 weken zwangerschap) zijn extra gevoelig om nierschade te ontwikkelen vanwege omstandigheden rondom de geboorte zoals moederkoek insufficientie, zu…

Modelling nephron endowment in multi-hybrid human kidney organoids

Projectcode 22OK2024 Projectleider dr. Martin Hoogduijn Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Kolff+

Creativity grant. Hoe goed nieren hun werk kunnen doen, wordt bepaald door het aantal nierfiltertjes, oftewel nefronen, dat wordt aangelegd tijdens de nierontwikkeling. Gaandeweg het leven gaan nefronen geleidelijk verloren. Wanneer het aantal nefronen onder een kritische grens komt, is nierfunctie…

Renal resilience revealed: a multi-omics approach

Projectcode 22OK3033 Projectleider prof. dr. Martin de Borst Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff+

Creativity grant. Nierziekten komen steeds vaker voor. Ondanks wetenschappelijk onderzoek en nieuwe behandelmogelijkheden lukt het in de praktijk niet altijd om nierfunctieverlies te voorkomen. Er bestaan grote verschillen tussen personen in het beloop van de nierfunctie: sommige patiënten houden l…

Towards the best eGFR equation for individualized prediction and treatment

Projectcode 22OK2026 Projectleider Dr. Edouard Fu PhD Organisatie LUMC - Afd. Klinische Epidemiologie Projecttype Kolff+

Junior Talent Grant. De nierfunctie is een meting van hoe goed de nieren werken. Op basis hiervan worden belangrijke beslissingen genomen, bijvoorbeeld wanneer iemand wordt doorverwezen naar de nefroloog, welke medicijnen worden gebruikt, en wanneer gestart wordt met dialyse. De nierfunctie kan tec…

Sorbent-Assisted Continuous Flow Peritoneal Dialysis in silico

Projectcode 22OK1018 Projectleider Dr. Sangita Swapnasrita Organisatie MUMC+ - MERLN Inst. Technol.-Inspired Regenerative Medicine Projecttype Kolff+

Chronisch nierfalen zorgt voor een ophoping van afvalstoffen in het bloed die normaal door de nieren worden verwijderd. Peritoneale dialyse (PD) is een goedkopere en minder invasieve methode dan hemodialyse en kan thuis plaatsvinden. Toch wordt PD maar door 5% van de patiënten die nierfunctievervan…

A combined, tailored pharmacist intervention with dose optimization of phosphate binding drugs to improve phosphate control in patients on dialysis

Projectcode 22OP+056 Projectleider Drs. Ciske van den Oever Drs. Organisatie Sint Franciscus Gasthuis Projecttype PIONIER+

Bij patiënten met een nierziekte is het fosfaatgehalte in het bloed vaak verhoogd, omdat zij het fosfaat niet meer goed kunnen uitplassen. Daarom worden fosfaatbinders voorgeschreven. Die binden aan het fosfaat in voedsel in de darmen. Daarom moeten ze ingenomen worden bij de maaltijd. Als het fosf…

Advanced Imaging of Metabolism to Aid Prognostics of Antibody-Mediated Rejection

Projectcode 21OK+015 Projectleider Bram Heijs PhD Organisatie LUMC Afd. Proteomics & Metabolomics Projecttype Kolff+

Junior Talent grant. Antilichaam-gemedieerde afstoting (ABMR) is de voornaamste oorzaak van transplantaatverlies. Ontstekingen in de haarvaten van de nier zorgen voor progressieve vasculaire schade die op lange termijn leidt tot transplantaatverlies. ABMR wordt gediagnosticeerd door het meten van …

The MIcrocirculation, dialysis MOdality and sequestered SAlt (MIMOSA)

Projectcode 21OP+042 Projectleider dr. Camiel de Roij van Zuijdewijn Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype PIONIER+

Dialysepatiënten hebben een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verminderde kwaliteit van leven, onder meer door de dieet- en vochtbeperkingen die hen worden opgelegd. Bij ‘standaard’ hemodialyse (HD) worden met name kleine afvalstoffen gezuiverd. Bij ‘hemodiafiltratie’ (HDF) worde…

A combined computational experimental approach to unravel drug toxin interactions in chronic kidney disease

Projectcode 22OK1019 Projectleider Dr. Aurélie Carlier Organisatie MUMC+ - MERLN Inst. Technol.-Inspired Regenerative Medicine Projecttype Kolff+

Success accelerator grant. Chronisch nierfalen zorgt voor een ophoping van afvalstoffen (toxines) in het bloed die normaal door de nieren worden verwijderd. Een belangrijke groep afvalstoffen die aan plasmaeiwitten is gebonden, wordt door speciale transporteiwitten in de nieren (o.a. organische-ani…

Untangling mechanisms and therapeutic targets in kidney allograft fibrotic disease

Projectcode 21OK+004 Projectleider Prof. dr. Rafael Kramann Prof. dr. Organisatie + Erasmus MC - Internal Medicine, Nephrology Projecttype Kolff+

Senior Talent grant. Niertransplantaatfalen op de lange termijn is een van de belangrijkste onopgeloste problemen bij niertransplantatie, met als gevolg dat transplantatiepatiënten gemiddeld na 10 tot 15 jaar opnieuw een transplantaat nodig hebben. Nierfibrose (littekenvorming in de nier) is het e…

Chloride-induced acidosis (CIA): investigating chloride to improve the safety of salt substitution

Projectcode 21OK+013 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Kolff+

Success Accelerator grant. Het is bekend dat zout (natriumchloride) hoge bloeddruk en nierschade kan veroorzaken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van zoutvervangers waarbij 25% natriumchloride wordt vervangen door kaliumchloride (bijvoorbeeld “LoSalt”). Kaliumzout heeft bloeddrukverlagende en…

Skin sodium content in chronic kidney disease

Projectcode 21OK025 Projectleider dr. Rik Olde Engberink Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff

Sinds kort is bekend dat natrium zich in grote hoeveelheden onder de huid kan opslaan. Deze bevinding is in strijd met alle leerboeken en op dit moment zijn de consequenties hiervan nog onduidelijk. De ophoping van zout in de huid wordt gezien bij patiënten die een hoge bloeddruk hebben zoals patië…

Functional blocking of donor-specific HLA antibodies by modified human monoclonal HLA antibodies: towards a new therapy preventing antibody- mediated rejection

Projectcode 21OK+003 Projectleider dr. Henny Otten Organisatie UMCU - Laboratorium Translationele Immunologie Projecttype Kolff+

Creativity grant. Niertransplantatie is de beste behandeling voor de meeste patiënten met eindstadium nierfalen. Het succes van transplantatie wordt echter beperkt door afstotingsreacties, die soms leiden tot vroegtijdig transplantaatverlies en daardoor tot lange wachttijden voor nieren van overle…