235 resultaten, resultaat 1 tot en met 20.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

The development of an innovative, non-invasive, patient- and user friendly and valid urine collection device for newborns enables identification of novel urinary candidate biomarkers for detecting and monitoring kidney injury

Projectcode 21OP+043 Projectleider Specturi Petra van Setten Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype PIONIER+

Dagelijks worden er veel pasgeborenen en peuters onderzocht op verschillende biochemische afwijkingen in hun urine. Prematuren (kinderen geboren voor 37 weken zwangerschap) zijn extra gevoelig om nierschade te ontwikkelen vanwege omstandigheden rondom de geboorte zoals moederkoek insufficientie, zu…

Modelling nephron endowment in multi-hybrid human kidney organoids

Projectcode 22OK2024 Projectleider dr. Martin Hoogduijn Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Kolff+

Creativity grant. Hoe goed nieren hun werk kunnen doen, wordt bepaald door het aantal nierfiltertjes, oftewel nefronen, dat wordt aangelegd tijdens de nierontwikkeling. Gaandeweg het leven gaan nefronen geleidelijk verloren. Wanneer het aantal nefronen onder een kritische grens komt, is nierfunctie…

Towards the best eGFR equation for individualized prediction and treatment

Projectcode 22OK2026 Projectleider Dr. Edouard Fu PhD Organisatie LUMC - Afd. Klinische Epidemiologie Projecttype Kolff+

Junior Talent Grant. De nierfunctie is een meting van hoe goed de nieren werken. Op basis hiervan worden belangrijke beslissingen genomen, bijvoorbeeld wanneer iemand wordt doorverwezen naar de nefroloog, welke medicijnen worden gebruikt, en wanneer gestart wordt met dialyse. De nierfunctie kan tec…

Sorbent-Assisted Continuous Flow Peritoneal Dialysis in silico

Projectcode 22OK1018 Projectleider Dr. Sangita Swapnasrita Organisatie MUMC+ - MERLN Inst. Technol.-Inspired Regenerative Medicine Projecttype Kolff+

Chronisch nierfalen zorgt voor een ophoping van afvalstoffen in het bloed die normaal door de nieren worden verwijderd. Peritoneale dialyse (PD) is een goedkopere en minder invasieve methode dan hemodialyse en kan thuis plaatsvinden. Toch wordt PD maar door 5% van de patiënten die nierfunctievervan…

A combined, tailored pharmacist intervention with dose optimization of phosphate binding drugs to improve phosphate control in patients on dialysis

Projectcode 22OP+056 Projectleider Drs. Ciske van den Oever Drs. Organisatie Sint Franciscus Gasthuis Projecttype PIONIER+

Bij patiënten met een nierziekte is het fosfaatgehalte in het bloed vaak verhoogd, omdat zij het fosfaat niet meer goed kunnen uitplassen. Daarom worden fosfaatbinders voorgeschreven. Die binden aan het fosfaat in voedsel in de darmen. Daarom moeten ze ingenomen worden bij de maaltijd. Als het fosf…

Advanced Imaging of Metabolism to Aid Prognostics of Antibody-Mediated Rejection

Projectcode 21OK+015 Projectleider Bram Heijs PhD Organisatie LUMC Afd. Proteomics & Metabolomics Projecttype Kolff+

Junior Talent grant. Antilichaam-gemedieerde afstoting (ABMR) is de voornaamste oorzaak van transplantaatverlies. Ontstekingen in de haarvaten van de nier zorgen voor progressieve vasculaire schade die op lange termijn leidt tot transplantaatverlies. ABMR wordt gediagnosticeerd door het meten van …

The MIcrocirculation, dialysis MOdality and sequestered SAlt (MIMOSA)

Projectcode 21OP+042 Projectleider dr. Camiel de Roij van Zuijdewijn Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype PIONIER+

Dialysepatiënten hebben een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verminderde kwaliteit van leven, onder meer door de dieet- en vochtbeperkingen die hen worden opgelegd. Bij ‘standaard’ hemodialyse (HD) worden met name kleine afvalstoffen gezuiverd. Bij ‘hemodiafiltratie’ (HDF) worde…

SGLT-2 inhibitors to Target heart failure in patients On Peritoneal dialysis

Projectcode 21OK+007 Projectleider Dr. Lily Jakulj MD, PhD Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff+

Junior Talent grant. Hartfalen is de belangrijkste oorzaak van hartziekte en overlijden bij dialysepatie¨nten, maar ook van moeheid, kortademigheid en ziekenhuisopnames. Een verminderde hartspierfunctie komt voor bij 40 tot 70% van de dialysepatie¨nten en is een sterke voorspeller van sterfte aan h…

Untangling mechanisms and therapeutic targets in kidney allograft fibrotic disease

Projectcode 21OK+004 Projectleider Dr Rafael Kramann Organisatie + Erasmus MC - Internal Medicine, Nephrology Projecttype Kolff+

Senior Talent grant. Niertransplantaatfalen op de lange termijn is een van de belangrijkste onopgeloste problemen bij niertransplantatie, met als gevolg dat transplantatiepatiënten gemiddeld na 10 tot 15 jaar opnieuw een transplantaat nodig hebben. Nierfibrose (littekenvorming in de nier) is het e…

Chloride-induced acidosis (CIA): investigating chloride to improve the safety of salt substitution

Projectcode 21OK+013 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Kolff+

Success Accelerator grant. Het is bekend dat zout (natriumchloride) hoge bloeddruk en nierschade kan veroorzaken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van zoutvervangers waarbij 25% natriumchloride wordt vervangen door kaliumchloride (bijvoorbeeld “LoSalt”). Kaliumzout heeft bloeddrukverlagende en…

Functional blocking of donor-specific HLA antibodies by modified human monoclonal HLA antibodies: towards a new therapy preventing antibody- mediated rejection

Projectcode 21OK+003 Projectleider dr. Henny Otten Organisatie UMCU - Laboratorium Translationele Immunologie Projecttype Kolff+

Creativity grant. Niertransplantatie is de beste behandeling voor de meeste patiënten met eindstadium nierfalen. Het succes van transplantatie wordt echter beperkt door afstotingsreacties, die soms leiden tot vroegtijdig transplantaatverlies en daardoor tot lange wachttijden voor nieren van overle…

The diabetic kidney in obesity has run out of oxygen: focus on sex differences

Projectcode 22OP+055 Projectleider Dr Daniel van Raalte MD PHD Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype PIONIER+

Diabetische nierziekte (DKD) heeft een grote invloed op de morbiditeit en mortaliteit bij mensen met diabetes, waarbij de ziekte bij vrouwen langzamer verloopt. Diabetes is wereldwijd de grootste oorzaak van nierfalen (ESKD). DKD moet in de vroegste fase worden gestopt, maar door de beperkte inzich…

Iron Deficiency and Nephrotoxic Metals: a Dangerous Interplay?

Projectcode 21OK023 Projectleider Dr. Michele Eisenga Organisatie + UMCG - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Kolff

Accumulatie van zware metalen vormt een belangrijke risicofactor voor achteruitgang van de nierfunctie, met name bij patiënten met chronisch nierfalen en niertransplantatiepatiënten. Mensen worden dagelijks blootgesteld aan lage concentraties zware metalen. Recent hebben de onderzoekers aangetoond …

LEveraging real-world dAta to optimize PharmacotheRapy outcomes in multimOrbid patients by using machine learning and knowledGe representation methods– LEAPfROG project

Projectcode 21OP+039 Projectleider Dr. Joanna Klopotowska Organisatie AMC Medical Research B.V. Projecttype PIONIER+

Met de toenemende vergrijzing en multimorbiditeit, neemt het aantal patiënten dat complexe geneesmiddelcombinaties gebruikt sterk toe. Deze combinaties zijn vaak niet goed onderzocht in wetenschappelijke studies. Bovendien worden multimorbide patiënten waaraan geneesmiddelen(combinaties) worden voo…

A creative strategy to solve the FSGS circulating permeability factor conundrum

Projectcode 21OK+010 Projectleider dr. Rutger Maas Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff+

Creativity grant. Focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) is een ernstige nierziekte die een fors eiwitlek vanuit het bloed naar de urine en verlies van de nierfunctie veroorzaakt. De behandeling van FSGS is gericht op het behoud van de nierfunctie door het terugdringen van het eiwitlek. Voor d…

PERinatal Stress: impact On Nephrogenesis And potential benefit of stem ceLl therapy

Projectcode 21OK+009 Projectleider Prof. dr. Michiel Schreuder MD PhD FESPN Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype Kolff+

Creativity grant. De nieren worden aangelegd tijdens de zwangerschap, en deze aanleg is afgerond voor de uitgerekende datum van de bevalling. Het aantal nierfilters bij geboorte is alles bepalend voor de nierfunctie voor de rest van het leven. Kinderen die te vroeg geboren worden, of waarbij er spr…

Imaging Assisted data Generation In Nephrology, towards non-invasive assessment of kidney fitness (IMAGINE)

Projectcode 22OP+054 Projectleider Dr. Frank Lebrin PhD Organisatie LUMC - Afd. Nierziekten Projecttype PIONIER+

Naarmate we ouder worden neemt de filtratiecapaciteit van nieren af. De mate van afname verschilt sterk van persoon tot persoon. In het allereerste stadium kan een structurele en functionele veranderingen worden waargenomen in de bloedcapillairen (haarvaten). De bloedstroom en vaatdoorlaatbaarheid …

DIAGGRAFT: leveraging artificial intelligence technology for accurate quantitative histological diagnostic assessment of transplant renal biopsies

Projectcode 21OK+012 Projectleider Dr Jeroen van der Laak PhD Organisatie Radboudumc, Afd. Pathologie Projecttype Kolff+

Success accelerator grant. Afstoting vormt een belangrijk probleem voor patiënten met een donornier. Vroegtijdige vaststelling van een mogelijke afstoting is essentieel, en de meest betrouwbare methode om dit te doen is via een nierbiopsie. Bij een nierbiopsie wordt er met een naald een klein stuk…

Thiazide-induced hyponatremia as clinical model to identify novel paracrine mechanisms in the renal tubule

Projectcode 18PhD25 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie + Erasmus MC - Internal Medicine, Nephrology Projecttype PhD Student

Een derde van de Nederlanders heeft last van een hoge bloeddruk (hypertensie). Een veelgebruikt medicijn hiertegen is thiazide-diuretica (plasmedicatie). Dit vochtafdrijvende medicijn zorgt ervoor dat de nier minder zout vanuit de voorurine terughaalt naar het bloed. Omdat zout water vasthoudt, is …

Clinical relevance of HLA-specific memory B-cells in kidney transplant recipients undergoing desensitization

Projectcode 20OK012 Projectleider Gonca Karahan PhD Organisatie LUMC Afd. Immunologie Projecttype Kolff

Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met eindstadium nierfalen, maar er is altijd een risico dat het lichaam van de ontvanger de donornier afstoot. Verschillen tussen donor en patiënt in eiwitten die onder andere op niercellen aanwezig zijn (humane leukocyten antigenen: HLA) ku…