Terug naar het overzicht

Advanced Imaging of Metabolism to Aid Prognostics of Antibody-Mediated Rejection

Projectcode 21OK+015 Projectleider Bram Heijs PhD Projecttype Kolff+ Organisatie LUMC Afd. Proteomics & Metabolomics Toegekend bedrag € 240 000,00 Startdatum 15-09-2022 Looptijd 48 maanden Status Lopend

Doel

Het blootleggen van metabole veranderingen specifiek voor vasculaire schade en ABMR (antilichaam-gemedieerde afstoting) met behulp van moleculaire microscopie en vervolgens bepalen of deze moleculen prognostische waarde hebben voor progressie van ABMR of behandelrespons.

Samenvatting

Junior Talent grant.

Antilichaam-gemedieerde afstoting (ABMR) is de voornaamste oorzaak van transplantaatverlies. Ontstekingen in de haarvaten van de nier zorgen voor progressieve vasculaire schade die op lange termijn leidt tot transplantaatverlies. ABMR wordt gediagnosticeerd door het meten van donor- specifieke alloantilichamen (DSAs) en stijging van creatinine en proteïnurie in bloed en de analyse van biopten met behulp van lichtmicroscopie. Een kritiek punt van ABMR-diagnose (Banff consensus criteria) is dat de criteria te weinig rekening houden met prognose en behandelresponsen. Monitoring van (subklinische) DSAs en/of protocolbiopten worden derhalve niet verricht vanwege gebrek aan prognostische of therapeutische consequenties. Hierdoor wordt chronische schade vaak te laat geconstateerd, is het nut van behandeling twijfelachtig en kan het transplantaat effectief als verloren worden beschouwd.

Hypothese: de ontstekingen en vasculaire schade in de getransplanteerde nier worden voorafgegaan door metabole veranderingen die niet met een lichtmicroscoop waar te nemen zijn en bepalend zijn voor prognose en behandelrespons.

Metabole veranderingen in een cel zorgen voor een verandering van de samenstelling van het celmembraan. Om de metabole veranderingen te detecteren wordt gebruikgemaakt van een moleculaire microscoop (beeldvormende massaspectrometrie, MSI), die het mogelijk maakt om in post-transplantatie biopten metabole profielen van immuun- en endotheelcellen in de bloedvaten te maken. Door dit te doen op biopten van patiënten met verschillende vormen van vasculaire ontsteking en ABMR kunnen specifieke voorspellende factoren voor uitkomst en behandelrespons worden gevonden.

De biopten uit de LUMC TRAX databank en de biobank van K.U. Leuven zullen worden opgedeeld in 3 cohorten:
- Casus-controle: 2 groepen patiënten met i) actieve ABMR, ii) chronisch-actieve ABMR, en 2 controlegroepen iii) zonder vaatschade, en iv) met vaatschade bedoeld om moleculen te vinden die specifiek zijn voor chronisch-actieve ABMR.
- Ontdekking: biopten van patiënten tijdens verschillende stadia van vasculaire ontsteking en ABMR wat zal resulteren in prognostische moleculen voor de progressie van de ontsteking en respons op behandeling.
- Validatie: protocollaire vervolg biopten van patiënten met vasculaire ontstekingen en ABMR waarin de prognostische moleculen worden gevalideerd.
Tenslotte kunnen uit deze data mogelijk de celbiologische oorzaken van de specifieke moleculaire veranderingen achterhaald worden wat op lange termijn kan resulteren in het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

Trefwoorden

identificatie, biobank, menselijke materiaal, nierbiopten, transplantatie, transplantaatverlies, antilichaam-gemedieerde afstoting (ABMR), vasculaire ontsteking