Keurmerken, gedragsregels en statuten

De Nierstichting is een Erkend Goed Doel. We voeren meerdere keurmerken, houden ons aan gedragsregels en de statuten zijn voor het laatst herzien in oktober 2009.

Download hier de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Nierstichting.

Keurmerken

De Nierstichting is een Erkend Goed Doel. We voeren het officiële keurmerk van het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dat geeft de zekerheid dat de Nierstichting een betrouwbare organisatie is die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een gezondere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. In het CBF-erkenningspaspoort zie je in een oogopslag wat we willen bereiken, waar we trots op zijn en hoe we ons geld besteden. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl. Meer weten over het CBF: kijk op cbf.nl.

De Nierstichting is ISO 9001-gecertificeerd. Dit betekent dat ons systeem voor kwaliteitsmanagement voldoet aan de strenge normen voor professionele, kennisintensieve dienstverlening, van de ISO 9001 van CIIO (certificeringsorganisatie voor professionele dienstverlening).

De Belastingdienst heeft de Nierstichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN-nummer van de Nierstichting is 0029.57.851. Zie ook belasting.nl en Kenniscentrum Filantropie. Het CBF-erkenningspaspoort bevat de gegevens die onder de ANBI publicatieplicht voor Fondsenwervende instellingen vallen.

De Nierstichting is gerechtigd het DDMA Privacy Waarborg  te voeren. Organisaties met het DDMA Privacy Waarborg respecteren de privacywetgeving en gaan zorgvuldig en transparant om met persoonsgegevens in marketing en reclame. De Nierstichting doorliep met succes de Privacy Waarborg Security Check van branchevereniging DDMA, die de organisatorische informatiebeveiliging van de Nierstichting accrediteerde met het beveiligingslabel Goud. 

Integriteitsbeleid

De Nierstichting hanteert een integriteitsbeleid dat de normen stelt die wij belangrijk vinden voor integer handelen, zowel binnen de organisatie als in verhouding tot andere, bij ons betrokkenen partijen. De gedragsregels en het klokkenluidersreglement zijn onderdeel van dit integriteitsbeleid.

Statuten

De statuten van de Nierstichting zijn in 2009 voor het laatst aangepast.