212 resultaten, resultaat 41 tot en met 60.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

lmproving the measurement of patient-reported outcomes in daily clinical care of chronic kidney disease patients

Projectcode 18SWO03 Projectleider dr. Caroline Terwee Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Epid. en Biostatistiek Projecttype SWO

Er is steeds meer belangstelling voor het gebruik van vragenlijsten in de spreekkamer om ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten te meten aan de hand van patiënt-relevante uitkomsten (Patient-Reported Outcome Measures (PROMs)). Voor nierpatiënten in Nederland worden de SF-12 en de D…

BK-away: A novel, RNA-based anti-viral approach to limit BKV propagation during immunosuppressive therapy following kidney transplantation

Projectcode PPS06 Projectleider prof. dr. Anton Jan van Zonneveld Organisatie LUMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype DKF-Health~Holland Public-Private Project

Niertransplantatie is de best denkbare behandeling voor patiënten met nierfalen. In Nederland krijgen jaarlijks ca. 1000 nierpatiënten een niertransplantatie en zijn er ongeveer 10.000 mensen in leven met een getransplanteerde nier. Transplantatie van een “lichaamsvreemde nier” alleen mogelijk dank…

Pediatric Kidney disease in the Netherlands (KININE) (Kinder Nierziekten in Nederland)

Projectcode 18PhD05 Projectleider dr. Jaap Groothoff Organisatie Ams. UMC Locatie Ams. - Emma KinderZH - Afd Kindernefrologie Projecttype PhD Student

Nierfalen heeft een grote impact op de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling en conditie van kinderen. Desondanks is er weinig data beschikbaar over de prevalentie en het management van kindernierziekten. Zo is het bijvoorbeeld onbekend in welke mate de patiënten behandeld worden volgens inter…

Towards vitality: Proof-of-concept trial of a user-friendly Cognitive Bias Modification e-Health intervention to minimize fatigue and foster vitality in (pre-)dialysis patients

Projectcode 18SWO01 Projectleider dr. Marcel Pieterse Organisatie UT - Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie Projecttype SWO

Het ontwikkelen en pilot-testen van E-Health CBM interventie gericht op het behandelen van vermoeidheid welke complementeert aan de actuele psychosociale behandelingsmogelijkheden in (pre-) dialyse patiënten.

Single-cell RNA sequencing of Polyomavirus BK (BKPyV)-specific CD8+ memory T cells to uncover underlying mechanisms of the failing immune response during BKPyV-induced interstitial nephritis of the renal allograft

Projectcode 18OKG22 Projectleider dr. MD. Michiel van Aalderen Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Experimentele Immunologie Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Niertransplantatie is de beste behandeling van nierfalen en niertransplantatiepatiënten krijgen afweeronderdrukkende medicijnen om afstoting van de transplantatienier door het eigen afweersysteem te voorkomen. Deze medicijnen verzwakken echter ook de bescherming tegen ziekteve…

GANDALF-study: Geriatric Anti-doNor T cell activity and Development of Alloreactive Long-term hypo-responsive T cell Function

Projectcode 18PhD08 Projectleider dr. Michiel Betjes Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype PhD Student

Na niertransplantatie is het noodzakelijk om het afweersysteem van de ontvanger af te remmen met afweer-onderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva) om afstoting van de getransplanteerde nier te voorkomen. Deze medicijnen zijn zeer effectief, maar hebben bijwerkingen zoals maagdarmklachten, hoge b…

Podocytes derived from induced pluripotent stem cells: a tool to define podocytic genetic abnormalities

Projectcode 18OI14 Projectleider dr. Bart Smeets Organisatie + Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Innovation

Voor een optimale behandeling van focale segmentale glomerulosclerose (FSGS, verlittekening van de nierfilters) is het van belang dat de precieze oorzaak van de nierziekte bekend is. Bij de ontwikkeling van FSGS kunnen afwijkingen in het erfelijke materiaal (DNA) een rol spelen. Deze afwijkingen ku…

Reflective learning to enhance shared decision-making about kidney failure treatment options; giving voice to patients, their significant others and nephrologists

Projectcode 18SWO02 Projectleider prof. dr. Sandra van Dulmen Organisatie NIVEL - Nederlands Inst. voor Onderz. van de Gezondheidszorg Projecttype SWO

Bij 17.000 mensen in Nederland werken de nieren onvoldoende. Voor hen zijn er verschillende nierfunctievervangende behandelingen mogelijk, namelijk dialyse thuis of in een dialysecentrum of niertransplantatie. Daarnaast kan er gekozen worden voor het niet ondergaan van deze behandelingen, maar om m…

The role of fat and muscle on the progression of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Projectcode 18OI02 Projectleider dr. Wouter Leonhard Organisatie LUMC - Afd. Humane Genetica Projecttype Innovation

Cystenieren (ADPKD) is een ernstige en veelvoorkomende oorzaak van nierfalen door de vorming van duizenden vochtblazen in de nier. In vooronderzoek heeft deze projectgroep cyste-remmende eigenschappen aangetoond van een speciaal molecuul dat, wegens te verwachten bijwerkingen, waarschijnlijk niet g…

Changing the sodium homeostasis paradigm: the role of macrophages and glycosaminoglycan crosstalk in sodium sensitivity

Projectcode 18OKG12 Projectleider dr. Liffert Vogt Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Niertransplantatie Projecttype Kolff

Senior Postdoc Grant Te veel keukenzoutinname leidt tot een hoge bloeddruk. Daarom luidt de aanbeveling voor de bevolking, en met name nierpatiënten: beperk de zoutinname. Het is echter nog onduidelijk waarom een hoge zoutinname leidt tot een hoge bloeddruk. Tot voor kort dachten onderzoekers dat…

Uncensored immune profiling in kidney transplantation: towards individualized immunosuppressive treatment

Projectcode 18OI16 Projectleider dr. Marije Baas Organisatie + Radboud Universiteit Nijmegen Projecttype Innovation

Tot op heden krijgen niertransplantatiepatiënten grotendeels dezelfde afweeronderdrukkende medicijnen in dezelfde dosis, omdat het lastig is om de medicatie voor een individuele patiënt vast te stellen. Vanuit de kliniek is er een dringende vraag om patiënten te identificeren die minder medicatie n…

Taking your Meds with Pac-Man I am Pac-Man and so can you Do what Pac-Man does

Projectcode 18OI09 Projectleider drs.  Marieke van Rijn Organisatie + Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Innovation

Niertransplantatie is de meest wenselijke behandeling voor eindstadium nierfalen, voornamelijk bij jonge patiënten. Therapietrouw is van groot belang voor de overleving van het niertransplantaat op de langetermijn. Echter, meer dan 60 procent van alle jonge transplantatiepatiënten neemt de medicati…

Kidney transplantation in the very young, a unique immunological opportunity (kleine KINT)

Projectcode A1D3P06 Projectleider dr. Huib de Jong Organisatie Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis Projecttype Research Project

Na een niertransplantatie is onderdrukking van het afweersysteem nodig om ervoor te zorgen dat het lichaam van de ontvanger de donornier accepteert. Ook voor jonge transplantatiepatiënten betekent dit dat zij levenslang afweeronderdrukkende medicijnen moeten gebruiken. Vanwege de nadelen van de med…

Cut it out: cleaving sodium channels to reduce dietary salt intake

Projectcode 18OI10 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Innovation

Een hoge zoutinname is één van de voornaamste oorzaken van hoge bloeddruk en kan leiden tot nierschade. Er is opvallend weinig aandacht voor onderzoek naar zoutsmaak bij nierpatiënten. Zoutsmaak komt tot stand doordat speeksel het zout uit voedsel oplost en dit vervolgens aanbiedt aan de smaakpapi…

Kidney organoids as disease model to rescue tubulopathies

Projectcode 17PhD04 Projectleider prof. dr. Joost Hoenderop Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype PhD Student

De nieren hebben diverse functies waaronder het handhaven van de water- en zoutbalans in het lichaam. Een nier bestaat uit gemiddeld een miljoen nefronen, de functionele eenheden, ieder opgebouwd uit een complex buisjessysteem met gespecialiseerde epitheelcellen die een belangrijke rol spelen bij d…

In vitro Nephron model generated through morphogenesis of pluripotent stem cells (NeMoCell) Projectcode 18OI17 Projectleider De heer dr. C. Mota Programma Innovatie Organisatie Maastricht

Projectcode 18OI17 Projectleider dr. Carlos Domingues Mota Organisatie MUMC+ - Afd. Kindergeneeskunde Projecttype Innovation

Een implanteerbare kunstnier is mogelijk de nierfunctievervangende therapie van de toekomst. In de afgelopen jaren heeft deze onderzoeksgroep in het laboratorium gewerkt aan een weefselmodel voor een nefron. Een nefron is 1 van de miljoen nier-eenheden die verantwoordelijk zijn voor het functionere…

"Killing them softly": Targeted drug delivery for elimination of DNA-damaged tubular cells in chronic kidney allograft dysfunction

Projectcode 17OKG20 Projectleider prof. dr. Roel Goldschmeding Organisatie UMCU - Afd. Pathologie Projecttype Kolff

Kolff Junior Postdoc Beurs Er is nog altijd een tekort aan donornieren. Daadwerkelijk getransplanteerde nieren moeten daarom zo lang mogelijk blijven functioneren. Over de jaren verlittekenen deze echter vaak (nierfibrose). De oorzaak hiervan is niet goed bekend. Wel is bekend dat in getranspla…

DEEPGRAFT: a deep learning infrastructure for biopsy pattern discovery and prognostication in renal transplantation

Projectcode 17OKG23 Projectleider dr. Jesper Kers Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Pathologie Projecttype Kolff

Kolff Junior Postdoc Beurs Een grote uitdaging bij niertransplantatie is het verbeteren van de functie van het transplantaat op de langetermijn en daarmee de patiëntoverleving. Op dit moment is een nierbiopt de gouden standaard voor het detecteren van specifieke ziekteprocessen. Verschillende pat…

Towards population screening for albuminuria: an implementation study testing

Projectcode VKF1P03A Projectleider prof. dr. Ron Gansevoort Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Research Project

De beginfase van chronische nierschade gaat vaak onopgemerkt voorbij omdat klachten vaak pas ontstaan, wanneer de nieren nog maar voor 30% werken. Het vroeg opsporen en behandelen van chronische nierschade is erg belangrijk. Wanneer geen behandeling plaatsvindt is er een hoger risico op het ontwikk…

Factors influencing access to transplantation (FIAT-Study): a qualitative research on stakeholders’ perspective

Projectcode 17SWO07 Projectleider dr. Sohal Ismail Organisatie Erasmus MC - Afd. Psychiatrie Projecttype SWO

Pre-emptieve niertransplantatie (transplantatie zonder dat daar dialyse aan voorafgaat) is volgens de nationale medische richtlijnen de meest wenselijke behandeling bij nierfalen. Door het tekort aan orgaandonoren is pre-emptieve transplantatie op dit moment alleen mogelijk als er een levende donor…