224 resultaten, resultaat 41 tot en met 60.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

TACTICS: Functional characterization of novel therapeutic targets in renal ciliopathies

Projectcode 19OK001 Projectleider dr. Marijn Stokman Organisatie UMCU - Afd. Genetica Projecttype Kolff

Full Fellowship Abroad Grant De nierziekte nefronoftise ontstaat door een afwijking in de genen. Het is één van de meest voorkomende erfelijke oorzaken van nierfalen bij kinderen. In Nederland krijgen per jaar een tot vijf kinderen deze diagnose. Recent onderzoek laat zien dat nefronoftise ook een…

Strengthening the evidence base for sex-, gender- and ethnicity-sensitive prevention of chronic kidney disease in the Netherlands

Projectcode 19OS004 Projectleider Irene van Valkengoed PhD Organisatie Amsterdam UMC, locatie AMC - Afd. Public Health Projecttype Collaboration Grant

Het voorkomen en de progressie van chronische nierschade (CKD) verschilt tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld komt CKD vaker voor bij vrouwen (12.1%) in vergelijking met mannen (8.1%). Mannen met CKD hebben een snellere achteruitgang van de nierfunctie en worden vaker behandeld met een nierfunctieve…

Scope change in vasculitis: the role of monocytes and macrophages in ANCA glomerulonephritis

Projectcode 19OK007 Projectleider Dr. Marc Hilhorst Dr. Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Anti-neutrofiel cytoplasmatische antilichamen (ANCA) vasculitis is een zeldzame auto-immuunziekte die de kleine bloedvaten in het lichaam beschadigt. De beschadigingen zitten vooral in de nier maar ook in het KNO-gebied en de longen. De functie van de kleine bloedvaten in de n…

Understanding Renal Failure: From Rare Disease to General Population

Projectcode 19OP004 Projectleider prof. dr. Joost Hoenderop Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype PhD Student

Ruim één op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade, ofwel zo’n 1,7 miljoen mensen. Hoe nierschade precies ontstaat is niet bekend. Om dit te achterhalen zijn de afgelopen jaren wereldwijd grote genetische studies uitgevoerd. Deze studies hebben ons meer geleerd over genetische risicofacto…

Feasibility of hemodialysis patient preference-based approach in the treatment of hyperphosphatemia

Projectcode 19OI14 Projectleider prof. dr. Frans van Ittersum Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Nefrologie Projecttype Innovation

Veel patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie zijn afhankelijk van hemodialyse. Deze behandeling moeten zij meestal drie keer per week ondergaan. Naast de behandeling wordt een groot aantal medicijnen en leefregels voorgeschreven. Veel van deze medicijnen zijn fosfaatbinders; zij zorgen er…

ADPKD: Unravelling the cystic snowball effect

Projectcode 19OP012 Projectleider prof. dr. Dorien Peters Organisatie LUMC - Afd. Humane Genetica Projecttype PhD Student

Cystenieren (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijk nierziekte. Bij deze ziekte ontstaan in de nieren met vocht gevulde blazen (cysten). Met de leeftijd nemen het aantal cysten en de grootte toe. Ze verdringen het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie langzaam achteruit gaat (ook wel progres…

TASKFORCE: Targeting Accelerated Senescence in Kidney Fibrosis: Opportunities for Regeneration and CurE

Projectcode CP1805 Projectleider prof. dr. Roel Goldschmeding Organisatie UMCU - Afd. Pathologie Projecttype Consortia

Chronische nierziekten nemen toe, met name onder ouderen. Dit heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en brengt hoge zorgkosten met zich mee. Bij chronische nierziekten treedt vaak verlittekening (nierfibrose) op. Dit is bindweefselvorming in de nieren als gevolg van nierschade en leid…

Verbeterde risicostratificatie vóór niertransplantatie door pathogene van klinisch irrelevante donor epitoop specifieke HLA antilichamen te onderscheiden in termen van complementactivatie.

Projectcode 19OP+002 Projectleider dr. Henny Otten Organisatie UMCU - Laboratorium Translationele Immunologie Projecttype PIONIER+

Niertransplantatie is de beste behandeling voor de meeste patiënten met eindstadium nierfalen. Het succes van transplantatie wordt echter beperkt door afstotingsreacties, soms leidend tot vroegtijdig transplantaatverlies en lange wachttijden voor nieren van overleden donoren. Bij deze transplantaat…

Computational Fluid Dynamics for Individualized Treatment of Renal Artery Stenosis

Projectcode 19OI18 Projectleider Lennart van de Velde Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Experimentele Immunologie Projecttype Innovation

In 1 op de 10 patiënten met nierfalen is de oorzaak een vernauwing van de nierslagader die leidt tot een verminderde bloedstroom naar de nieren. De vernauwing van de nierslagader geeft geen pijnklachten, maar leidt wel tot een hoge bloeddruk en uiteindelijk tot chronische schade aan de nieren. Zo’…

Ontwikkeling van een draagbaar systeem voor continue peritoneaal dialyse - COPEDIS

Projectcode PPS08 Projectleider dr. Karin Gerritsen Organisatie UMCU - Afd. Nefrologie & Hypertensie Projecttype DKF-Health~Holland Public-Private Project

Patiënten met een nierziekte die niet kunnen worden getransplanteerd of op de wachtlijst voor transplantatie staan zijn aangewezen op dialyse. Er is keuze voor hemodialyse (HD) dan wel peritoneaal dialyse (PD, buikspoelen). Deze vormen van behandeling zijn weliswaar levensreddend maar in de praktij…

Laser speckle imaging: a real-time tool for viability assessment of extended criteria donor kidneys during normothermic machine perfusion

Projectcode 19OI09 Projectleider dr. Robert Minnee Organisatie Erasmus MC - Afd. Transplantatiechirurgie Projecttype Innovation

Er is een ernstig tekort aan donornieren, waardoor er patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan. Niertransplantatie vergroot de levensverwachting en verbetert de kwaliteit van leven. Om deze redenen is het belangrijk dat er meer donornieren beschikbaar komen. Het goedkeuren van subopti…

Podocytes count! An evaluation of novel predictors of treatment response in patients with primary nephrotic syndrome

Projectcode 18OKG05 Projectleider dr. Rutger Maas Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Het primair nefrotisch syndroom is een algemene benaming voor verschillende onbegrepen nierziekten met dezelfde ziekteverschijnselen, zoals lekkage van eiwitten naar de urine en onderhuidse vochtophopingen. Bij het primair nefrotisch syndroom is er sprake van beschadiging en v…

Optimizing vasopressin receptor antagonist therapy in ADPKD

Projectcode 18OKG04 Projectleider dr. Esther Meijer Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Autosomaal Dominante Polycysteuze nierziekte (ADPKD), ook wel familiaire cystenieren genoemd, is de meestvoorkomende erfelijke nierziekte. Een kenmerk van ADPKD is de vorming van vele met vocht gevulde blazen (cysten) in de nieren. Deze cysten nemen gedurende het leven toe in…

lmproving the measurement of patient-reported outcomes in daily clinical care of chronic kidney disease patients

Projectcode 18SWO03 Projectleider dr. Caroline Terwee Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Epid. en Biostatistiek Projecttype SWO

Er is steeds meer belangstelling voor het gebruik van vragenlijsten in de spreekkamer om ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten te meten aan de hand van patiënt-relevante uitkomsten (Patient-Reported Outcome Measures (PROMs)). Voor nierpatiënten in Nederland worden de SF-12 en de D…

BK-away: A novel, RNA-based anti-viral approach to limit BKV propagation during immunosuppressive therapy following kidney transplantation

Projectcode PPS06 Projectleider prof. dr. Anton Jan van Zonneveld Organisatie LUMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype DKF-Health~Holland Public-Private Project

Niertransplantatie is de best denkbare behandeling voor patiënten met nierfalen. In Nederland krijgen jaarlijks ca. 1000 nierpatiënten een niertransplantatie en zijn er ongeveer 10.000 mensen in leven met een getransplanteerde nier. Transplantatie van een “lichaamsvreemde nier” alleen mogelijk dank…

Pediatric Kidney disease in the Netherlands (KININE) (Kinder Nierziekten in Nederland)

Projectcode 18PhD05 Projectleider dr. Jaap Groothoff Organisatie Ams. UMC Locatie Ams. - Emma KinderZH - Afd Kindernefrologie Projecttype PhD Student

Nierfalen heeft een grote impact op de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling en conditie van kinderen. Desondanks is er weinig data beschikbaar over de prevalentie en het management van kindernierziekten. Zo is het bijvoorbeeld onbekend in welke mate de patiënten behandeld worden volgens inter…

Towards vitality: Proof-of-concept trial of a user-friendly Cognitive Bias Modification e-Health intervention to minimize fatigue and foster vitality in (pre-)dialysis patients

Projectcode 18SWO01 Projectleider dr. Marcel Pieterse Organisatie UT - Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie Projecttype SWO

De meerderheid van nierpatiënten heeft last van (chronische) vermoeidheid die niet kan worden verholpen door medicatie. Deze vermoeidheid vermindert de maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en de kwaliteit van leven van nierpatiënten. Intensieve psychologische behandelin…

Single-cell RNA sequencing of Polyomavirus BK (BKPyV)-specific CD8+ memory T cells to uncover underlying mechanisms of the failing immune response during BKPyV-induced interstitial nephritis of the renal allograft

Projectcode 18OKG22 Projectleider dr. MD. Michiel van Aalderen Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Experimentele Immunologie Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Niertransplantatie is de beste behandeling van nierfalen en niertransplantatiepatiënten krijgen afweeronderdrukkende medicijnen om afstoting van de transplantatienier door het eigen afweersysteem te voorkomen. Deze medicijnen verzwakken echter ook de bescherming tegen ziekteve…

GANDALF-study: Geriatric Anti-doNor T cell activity and Development of Alloreactive Long-term hypo-responsive T cell Function

Projectcode 18PhD08 Projectleider dr. Michiel Betjes Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype PhD Student

Na niertransplantatie is het noodzakelijk om het afweersysteem van de ontvanger af te remmen met afweer-onderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva) om afstoting van de getransplanteerde nier te voorkomen. Deze medicijnen zijn zeer effectief, maar hebben bijwerkingen zoals maagdarmklachten, hoge b…

Podocytes derived from induced pluripotent stem cells: a tool to define podocytic genetic abnormalities

Projectcode 18OI14 Projectleider dr. Bart Smeets Organisatie + Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Innovation

Voor een optimale behandeling van focale segmentale glomerulosclerose (FSGS, verlittekening van de nierfilters) is het van belang dat de precieze oorzaak van de nierziekte bekend is. Bij de ontwikkeling van FSGS kunnen afwijkingen in het erfelijke materiaal (DNA) een rol spelen. Deze afwijkingen ku…