Help nierziekten genezen

Bram lijdt aan een chronische nierziekte als gevolg van een fout gen. In de praktijk betekent dit dat Bram tot 90 procent kans heeft dat zijn nieren er al op peuterleeftijd mee stoppen. En dat is inmiddels aan de orde, want de laatste tijd gaat het niet goed met Bram. Omdat zijn nierfunctie zo achteruit is gegaan, moet hij elke dag dialyseren, 11 uur lang. Dat houdt hem in leven.