Help nierziekten genezen

Dagelijks strijden veel mensen tegen toenemende nierschade: patiënten, hun familie, nierdonoren, collectanten en donateurs, onderzoekers en artsen. Omdat het hun leven, of dat van een dierbare, ernstig en blijvend beïnvloedt. Omdat ze ervan dromen om genezing mogelijk te maken. Maar alleen kunnen ze die strijd niet winnen, dus strijd ook mee en doneer.