212 resultaten, resultaat 21 tot en met 40.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

Het identificeren van de genen die bij patiënten met ADTKD-HNF1B (autosomaal dominante tubulointerstitiële nierziekte) betrokken zijn bij cystevorming in de nieren.

Projectcode 19OI04 Projectleider dr. Jeroen de Baaij Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype Innovation

De nier is een complex orgaan dat bestaat uit meer dan 25 verschillende soorten cellen. Om de nier goed te laten functioneren en alle cellen te laten samenwerken, moet in iedere cel een specifieke set genen (erfelijk materiaal, DNA) actief zijn. Tot nu toe is het moeilijk geweest om te bepalen wel…

High Dimensional Joint Models for the Dynamic Prediction of Outcome after Kidney Transplantation

Projectcode 19OK003 Projectleider dr. Jan van den Brand Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Full Fellowship Abroad Grant Geneeskunde op maat (personalised medicine) is het afstemmen van gezondheidszorg op de individuele patiënt. Personalized medicine na een niertransplantatie is mogelijk door op bepaalde momenten biomarkers te meten. Biomarkers zijn stoffen in het bloed en urine, zoals …

Prednisone effects on podocytes - resolving the molecular enigma

Projectcode 19OK005 Projectleider dr. Jitske Jansen Organisatie Radboudumc, Afd. Pathologie Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant In elke nier zitten ongeveer een miljoen nierfilters. Deze filters zuiveren het bloed; ze laten water en kleine deeltjes, zoals afvalstoffen, door zodat deze in de urine terecht komen. Eiwitten en bloedcellen passen niet door de filters, deze blijven in het bloed. Bij het nefr…

Predicting the course of sepsis-induced acute kidney injury

Projectcode 19OK009 Projectleider dr. Hessel Peters Sengers Organisatie Ams. UMC Loc. AMC - Afd. Centrum Exp. & Moleculaire Geneesk. Projecttype Kolff

Postdoc Startup Grant Bij de helft van de volwassenen met een opname op de intensive care (IC) afdeling van een ziekenhuis komt acute nierschade (AKI) voor. Bij AKI werken de nieren plotseling (acuut) heel slecht. Door AKI kan chronische nierschade ontstaan. De meest voorkomende oorzaak van AKI in…

Strengthening the evidence base for sex-, gender- and ethnicity-sensitive prevention of chronic kidney disease in the Netherlands

Projectcode 19OS004 Projectleider Irene van Valkengoed PhD Organisatie Amsterdam UMC, locatie AMC - Afd. Public Health Projecttype Collaboration Grant

Het voorkomen en de progressie van chronische nierschade (CKD) verschilt tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld komt CKD vaker voor bij vrouwen (12.1%) in vergelijking met mannen (8.1%). Mannen met CKD hebben een snellere achteruitgang van de nierfunctie en worden vaker behandeld met een nierfunctieve…

Tissue-derived renal T cells in chronic-active antibody-mediated rejection; looking beyond the antibodies

Projectcode 19OI02 Projectleider dr. Michiel Betjes Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Innovation

Na transplantatie krijgt een patiënt medicijnen tegen afstoting. Toch bestaat er een kans dat de nier wordt afgestoten. Dit kan acuut of blijvend (chronisch) zijn. Acute afstoting is meestal goed te behandelen. Bij chronische afstoting is dat niet het geval; hierbij ontstaat in de nier blijvende sc…

Accurate estimation of sodium intake with minimal patient burden

Projectcode 19OP016 Projectleider dr. Rik Olde Engberink Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype PhD Student

Een eenmalige verzameling van 24-uurs urine is onvoldoende om de inname van natrium (een onderdeel van keukenzout) nauwkeurig te schatten. Doordat natrium tijdelijk kan worden opgeslagen in het lichaam (niet-osmotische natriumopslag) onder invloed van de hormonen aldosteron en cortisol kan de gesch…

TACTICS: Functional characterization of novel therapeutic targets in renal ciliopathies

Projectcode 19OK001 Projectleider dr. M.F. Stokman Organisatie UMCU - Afd. Genetica Projecttype Kolff

Full Fellowship Abroad Grant De nierziekte nefronoftise ontstaat door een afwijking in de genen. Het is één van de meest voorkomende erfelijke oorzaken van nierfalen bij kinderen. In Nederland krijgen per jaar een tot vijf kinderen deze diagnose. Recent onderzoek laat zien dat nefronoftise ook een…

Scope change in vasculitis: the role of monocytes and macrophages in ANCA glomerulonephritis

Projectcode 19OK007 Projectleider M. Hilhorst Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Anti-neutrofiel cytoplasmatische antilichamen (ANCA) vasculitis is een zeldzame auto-immuunziekte die de kleine bloedvaten in het lichaam beschadigt. De beschadigingen zitten vooral in de nier maar ook in het KNO-gebied en de longen. De functie van de kleine bloedvaten in de n…

Understanding Renal Failure: From Rare Disease to General Population

Projectcode 19OP004 Projectleider prof. dr. Joost Hoenderop Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype PhD Student

Ruim één op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade, ofwel zo’n 1,7 miljoen mensen. Hoe nierschade precies ontstaat is niet bekend. Om dit te achterhalen zijn de afgelopen jaren wereldwijd grote genetische studies uitgevoerd. Deze studies hebben ons meer geleerd over genetische risicofacto…

Salt supplementation in Gitelman syndrome - A simple intervention using an innovative N-of-1 trial approach

Projectcode 19OI06 Projectleider prof. dr. Tom Nijenhuis Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Innovation

Het Gitelman syndroom is een zeldzame erfelijke nierziekte waarbij de nierbuisjes niet goed werken. Hierdoor plassen patiënten te veel zout (NatriumChloride, NaCl) uit. Dat heeft weer invloed op andere zouten en processen in het lichaam. Zo ontstaat er een tekort aan kalium en een lage bloeddruk. D…

Feasibility of hemodialysis patient preference-based approach in the treatment of hyperphosphatemia

Projectcode 19OI14 Projectleider prof. dr. Frans van Ittersum Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Nefrologie Projecttype Innovation

Veel patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie zijn afhankelijk van hemodialyse. Deze behandeling moeten zij meestal drie keer per week ondergaan. Naast de behandeling wordt een groot aantal medicijnen en leefregels voorgeschreven. Veel van deze medicijnen zijn fosfaatbinders; zij zorgen er…

ADPKD: Unravelling the cystic snowball effect

Projectcode 19OP012 Projectleider prof. dr. Dorien Peters Organisatie LUMC - Afd. Humane Genetica Projecttype PhD Student

Cystenieren (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijk nierziekte. Bij deze ziekte ontstaan in de nieren met vocht gevulde blazen (cysten). Met de leeftijd nemen het aantal cysten en de grootte toe. Ze verdringen het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie langzaam achteruit gaat (ook wel progres…

TASKFORCE: Targeting Accelerated Senescence in Kidney Fibrosis: Opportunities for Regeneration and CurE

Projectcode CP1805 Projectleider prof. dr. Roel Goldschmeding Organisatie UMCU - Afd. Pathologie Projecttype Consortia

Chronische nierziekten nemen toe, met name onder ouderen. Dit heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en brengt hoge zorgkosten met zich mee. Bij chronische nierziekten treedt vaak verlittekening (nierfibrose) op. Dit is bindweefselvorming in de nieren als gevolg van nierschade en leid…

Verbeterde risicostratificatie vóór niertransplantatie door pathogene van klinisch irrelevante donor epitoop specifieke HLA antilichamen te onderscheiden in termen van complementactivatie.

Projectcode 19OP+002 Projectleider dr. Henny Otten Organisatie UMCU - Laboratorium Translationele Immunologie Projecttype PIONIER+

Niertransplantatie is de beste behandeling voor de meeste patiënten met eindstadium nierfalen. Het succes van transplantatie wordt echter beperkt door afstotingsreacties, soms leidend tot vroegtijdig transplantaatverlies en lange wachttijden voor nieren van overleden donoren. Bij deze transplantaat…

Computational Fluid Dynamics for Individualized Treatment of Renal Artery Stenosis

Projectcode 19OI18 Projectleider Lennart van de Velde Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Experimentele Immunologie Projecttype Innovation

In 1 op de 10 patiënten met nierfalen is de oorzaak een vernauwing van de nierslagader die leidt tot een verminderde bloedstroom naar de nieren. De vernauwing van de nierslagader geeft geen pijnklachten, maar leidt wel tot een hoge bloeddruk en uiteindelijk tot chronische schade aan de nieren. Zo’…

Ontwikkeling van een draagbaar systeem voor continue peritoneaal dialyse - COPEDIS

Projectcode PPS08 Projectleider dr. Karin Gerritsen Organisatie UMCU - Afd. Nefrologie & Hypertensie Projecttype DKF-Health~Holland Public-Private Project

Patiënten met een nierziekte die niet kunnen worden getransplanteerd of op de wachtlijst voor transplantatie staan zijn aangewezen op dialyse. Er is keuze voor hemodialyse (HD) dan wel peritoneaal dialyse (PD, buikspoelen). Deze vormen van behandeling zijn weliswaar levensreddend maar in de praktij…

Laser speckle imaging: a real-time tool for viability assessment of extended criteria donor kidneys during normothermic machine perfusion

Projectcode 19OI09 Projectleider dr. Robert Minnee Organisatie Erasmus MC - Afd. Transplantatiechirurgie Projecttype Innovation

Er is een ernstig tekort aan donornieren, waardoor er patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan. Niertransplantatie vergroot de levensverwachting en verbetert de kwaliteit van leven. Om deze redenen is het belangrijk dat er meer donornieren beschikbaar komen. Het goedkeuren van subopti…

Podocytes count! An evaluation of novel predictors of treatment response in patients with primary nephrotic syndrome

Projectcode 18OKG05 Projectleider dr. Rutger Maas Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Het primair nefrotisch syndroom is een algemene benaming voor verschillende onbegrepen nierziekten met dezelfde ziekteverschijnselen, zoals lekkage van eiwitten naar de urine en onderhuidse vochtophopingen. Bij het primair nefrotisch syndroom is er sprake van beschadiging en v…

Optimizing vasopressin receptor antagonist therapy in ADPKD

Projectcode 18OKG04 Projectleider dr. Esther Meijer Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Autosomaal Dominante Polycysteuze nierziekte (ADPKD), ook wel familiaire cystenieren genoemd, is de meestvoorkomende erfelijke nierziekte. Een kenmerk van ADPKD is de vorming van vele met vocht gevulde blazen (cysten) in de nieren. Deze cysten nemen gedurende het leven toe in…