224 resultaten, resultaat 21 tot en met 40.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

Perspectives for personalization of complement-directed therapy in patients with C3 glomerulopathy using in vitro assays (PERSPECTIV)

Projectcode 20OK021 Projectleider Marloes Michels Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype Kolff

C3 glomerulopathie (C3G) is een ernstige nierziekte waarbij de nierfilters beschadigd raken door fouten in een onderdeel van het afweersysteem: het complementsysteem. Dit systeem zorgt dat ziekteverwekkers die het lichaam binnendringen onschadelijk worden gemaakt. In patiënten met C3G is het comple…

Modelling Alport Syndrome in iPSC-derived human kidney organoids to test the feasibility of gene therapy

Projectcode 20OK017 Projectleider Dr. Siebe Spijker MD, PhD Organisatie LUMC - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Het Syndroom van Alport (AS) is een erfelijke nierziekte waarbij de functie van de nierfilters op jonge leeftijd steeds verder achteruitgaat. Patiënten met AS krijgen bloedcellen en eiwitten in de urine wat uiteindelijk leidt tot nierfalen op jongvolwassen leeftijd. Hoewel bloeddrukverlagers het be…

Heterozygous COL4A3 or COL4A4 pathogenic variants: Why and when a mutation becomes a disease

Projectcode 19OP020 Projectleider dr. Rutger Maas Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype PhD Student

Type IV collageen is een soort bindweefsel dat vooral in de nierfilters, de ogen en het gehoororgaan zit. Bij de aanmaak van type IV collageen zijn drie verschillende genen (erfelijk materiaal) betrokken: COL4A3, COL4A4 en COL4A5. Door fouten (mutaties) in deze genen kunnen de nierziekten dunne bas…

A novel microbial metabolite to the rescue of diabetic kidney diseases!

Projectcode 20OI175 Projectleider dr. Elena Rampanelli dr Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC Afd. Exp.Vasculaire Geneeskunde Projecttype Innovation

Nierschade door diabetes mellitus (diabetische nefropathie) is de belangrijkste oorzaak van eindstadium nierfalen. Tot op heden zijn er geen effectieve behandelingen beschikbaar die het ziektebeloop gunstig beïnvloeden. Omdat diabetes mellitus steeds vaker voorkomt, vormt ook diabetische nefropathi…

ReAssembly-Scrutinizingdynamicproteincomplexassemblyinrenal organoid cilia towards therapeutic modulation of nephronophthisis (ReAssembly)

Projectcode 20OI174 Projectleider prof. dr. ir. Ronald Roepman Ph.D. Organisatie Radboudumc - Afd. Humane Genetica Projecttype Innovation

Nefronoftise (NPHP), een verstoorde nierfunctie door de vorming van niercysten en fibrose, is de meest voorkomende oorzaak van eindstadium nierfalen bij kinderen (10 tot 25%). Er is geen geneesmiddel beschikbaar. Nefronoftise wordt, net als andere zogenoemde nierciliopathiee¨n veroorzaakt door erf…

Modeling and enhancing intrinsic kidney regeneration

Projectcode 20OK015 Projectleider Dr. Roel Bijkerk Organisatie LUMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Kolff

Chronisch nierfalen is het resultaat van een toenemende beschadiging en verlies van functie van nierweefsel. Het maakt daarvoor niet uit wat de oorzaak is; de schade verloopt op dezelfde manier. Als de nieren te ver beschadigd zijn, raken mensen afhankelijk van nier-vervangende therapie zoals nierd…

Development of personalized precision immunotherapy using CHAR T-cells to desensitize kidney transplant candidates

Projectcode 20OI148 Projectleider dr. Sebastiaan Heidt Organisatie LUMC - Afd. Immunohematologie en bloedtransfusie Projecttype Innovation

Bij niertransplantaties is het belangrijk dat de weefselkenmerken van donor en patiënt (genaamd Humaan Leukocyt Antigeen: HLA) zoveel mogelijk op elkaar lijken. HLA-mismatches kunnen leiden tot de aanmaak van antistoffen tegen lichaamsvreemd HLA met mogelijk afstoting als gevolg. Antistofvorming st…

Predicting Patient-relevant Outcomes in Nephrology – integrating patient priorities in prognostic models

Projectcode 20OK016 Projectleider dr. Merel van Diepen Organisatie LUMC - Afd. Klinische Epidemiologie Projecttype Kolff

Uit kwalitatief onderzoek komt naar voren dat nierpatiënten graag een idee zouden hebben van wat hen te wachten staat, en zo vroeg mogelijk geïnformeerd willen worden over het verdere beloop van hun aandoening. Dit kan de autonomie van patiënten versterken, en ervoor zorgen dat zij beter met hun zi…

Virus Discovery after renal transplantation

Projectcode 20OI161 Projectleider prof. dr. Sandrine Florquin Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Pathologie Projecttype Innovation

Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met eindstadium nierfalen. Met de krachtige afweerremmende medicatie is de transplantaatoverleving sterk verbeterd, in het bijzonder de e´e´njaarsoverleving (circa 90%). Om afstoting te voorkomen krijgen patiënten immunosuppressiva; deze rem…

Targeting a novel paracrine signaling pathway between glomerular endothelium and podocytes to treat glomerular injury

Projectcode 19OP023 Projectleider prof. dr. Tom Nijenhuis Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype PhD Student

De nieren filteren het bloed, halen afvalstoffen en het teveel aan zouten en water uit het bloed. Het filteren van het bloed gebeurt in de nierfilters. Bij dat filteren horen grote deeltjes, zoals bloedcellen en eiwitten, in het bloed te blijven. Wanneer de nierfilters beschadigen lekken grote deel…

An advanced microfluidic model for polycystic kidney disease

Projectcode 20OK014 Projectleider Laura Louzao Martinez PhD Organisatie LUMC - Afd. Humane Genetica Projecttype Kolff

Cystenieren of PKD (polycystic kidney disease) is een erfelijke aandoening waarbij er met vocht gevulde blazen, cysten, in de nieren groeien. Het is een progressieve nierziekte: rond het twintigste levensjaar worden vaak de eerste cysten waargenomen, maar in de loop van de jaren ontstaan er steeds …

De refurbished donornier

Projectcode 20INI011 Projectleider prof. dr. Ton Rabelink Organisatie LUMC - Afd. Nierziekten Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Tien procent van de Nederlandse bevolking heeft chronische nierproblemen met een verhoogd risico op nierfalen. Bij nierfalen is de patiënt afhankelijk van nierdialyse of niertransplantatie. Vanwege de grote schaarste aan donororganen worden de meeste patiënten behandeld met dialyse. Dialyse vervang…

Innate immune-regulating nanotherapy for renal transplantation

Projectcode 19OK008 Projectleider dr. Raphael Duivenvoorden Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Senior Postdoc Grant Er worden jaarlijks ongeveer 1000 niertransplantaties in Nederland uitgevoerd. Patiënten met een niertransplantaat krijgen levenslang medicijnen die het afweersysteem onderdrukken. Dit om te voorkomen dat het lichaam de getransplanteerde nier afstoot. Helaas blijft acute afsto…

Connecting the salty dots: salt-sensitive hypertension in polycystic kidney disease.

Projectcode 19OK002 Projectleider Dr. Mahdi Salih Organisatie Erasmus MC - Afd. Inwendige Geneeskunde Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant Cystenieren (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijk nierziekte. Bij deze ziekte ontstaan in de nieren met vocht gevulde blazen (cysten). Met de leeftijd nemen het aantal cysten en de grootte hiervan toe. Ze verdringen het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie langzaam a…

Het identificeren van de genen die bij patiënten met ADTKD-HNF1B (autosomaal dominante tubulointerstitiële nierziekte) betrokken zijn bij cystevorming in de nieren.

Projectcode 19OI04 Projectleider dr. Jeroen de Baaij Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype Innovation

De nier is een complex orgaan dat bestaat uit meer dan 25 verschillende soorten cellen. Om de nier goed te laten functioneren en alle cellen te laten samenwerken, moet in iedere cel een specifieke set genen (erfelijk materiaal, DNA) actief zijn. Tot nu toe is het moeilijk geweest om te bepalen wel…

High Dimensional Joint Models for the Dynamic Prediction of Outcome after Kidney Transplantation

Projectcode 19OK003 Projectleider dr. Jan van den Brand Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Full Fellowship Abroad Grant Geneeskunde op maat (personalised medicine) is het afstemmen van gezondheidszorg op de individuele patiënt. Personalized medicine na een niertransplantatie is mogelijk door op bepaalde momenten biomarkers te meten. Biomarkers zijn stoffen in het bloed en urine, zoals …

Prednisone effects on podocytes - resolving the molecular enigma

Projectcode 19OK005 Projectleider dr. Jitske Jansen Organisatie Radboudumc, Afd. Pathologie Projecttype Kolff

Junior Postdoc Grant In elke nier zitten ongeveer een miljoen nierfilters. Deze filters zuiveren het bloed; ze laten water en kleine deeltjes, zoals afvalstoffen, door zodat deze in de urine terecht komen. Eiwitten en bloedcellen passen niet door de filters, deze blijven in het bloed. Bij het nefr…

Predicting the course of sepsis-induced acute kidney injury

Projectcode 19OK009 Projectleider dr. Hessel Peters Sengers Organisatie Ams. UMC Loc. AMC - Afd. Centrum Exp. & Moleculaire Geneesk. Projecttype Kolff

Postdoc Startup Grant Bij de helft van de volwassenen met een opname op de intensive care (IC) afdeling van een ziekenhuis komt acute nierschade (AKI) voor. Bij AKI werken de nieren plotseling (acuut) heel slecht. Door AKI kan chronische nierschade ontstaan. De meest voorkomende oorzaak van AKI in…

Tissue-derived renal T cells in chronic-active antibody-mediated rejection; looking beyond the antibodies

Projectcode 19OI02 Projectleider dr. Michiel Betjes Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Innovation

Na transplantatie krijgt een patiënt medicijnen tegen afstoting. Toch bestaat er een kans dat de nier wordt afgestoten. Dit kan acuut of blijvend (chronisch) zijn. Acute afstoting is meestal goed te behandelen. Bij chronische afstoting is dat niet het geval; hierbij ontstaat in de nier blijvende sc…

Accurate estimation of sodium intake with minimal patient burden

Projectcode 19OP016 Projectleider dr. Rik Olde Engberink Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype PhD Student

Een eenmalige verzameling van 24-uurs urine is onvoldoende om de inname van natrium (een onderdeel van keukenzout) nauwkeurig te schatten. Doordat natrium tijdelijk kan worden opgeslagen in het lichaam (niet-osmotische natriumopslag) onder invloed van de hormonen aldosteron en cortisol kan de gesch…