212 resultaten, resultaat 181 tot en met 200.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

BK virus infection of the tubular epithelium in renal transplant recipients: innate immunicty, immune evasion and viral (re)activation

Projectcode KSTP1206 Projectleider dr. Hanneke de Kort Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Experimentele Immunologie Projecttype Kolff

Kolff Postdoc Startup Beurs Na transplantatie zijn afweeronderdrukkende medicijnen nodig om een afstoting te voorkomen. Hierdoor stijgt het risico op infectie. Een belangrijke complicatie na niertransplantatie is infectie met het BK-virus door activatie of reactivatie van het virus. Dit kan nier…

Individualization of dialysis treatment by continuous monitoring of electrolytes by novel optical sensor technologies

Projectcode NT12.02 Projectleider dr. Arjan Frijns Organisatie Technische Universiteit Eindhoven - Afd. Biom. Technologie Projecttype Calls for proposals archief

Een belangrijke doelstelling van hemodialyse is een normalisering van de mineralenbalans (elektrolytenbalans), die bij patiënten met eindstadium nierfalen ernstig verstoord kan zijn. Bij hemodialyse wordt het bloed via een halfdoorlaatbaar membraan (kunstnier) in contact gebracht met dialysevloeist…

Focussing on Polycystic Kidney Disease (PKD): Unravelling the molecular mechanisms of cyst formation

Projectcode KBAO1205 Projectleider dr. Annegien Kenter Organisatie + Erasmus MC - Internal Medicine, Nephrology Projecttype Kolff

De ziekte ADPKD, autosomal dominant polycystic kidney disease (cystenieren) is een belangrijke oorzaak van nierfalen. Bij ADPKD-patiënten ontstaan zeer veel steeds groter wordende vochtblazen in de nieren. In de meeste gevallen wordt de ziekte veroorzaakt door een mutatie in het PKD1 gen, wat het e…

ACT voor een goede toekomst

Projectcode 13A1D304 Projectleider dr. ir. Eva Corpeleijn Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Research Project

De patiënt en transplantaat overleving in het eerste jaar na transplantatie zijn aanzienlijk verbeterd in het afgelopen decennium, daarentegen zijn de lange termijn verwachtingen nagenoeg niet verbeterd. Het verhoogde cardiometabole risico na transplantatie speelt een belangrijke rol in de lange te…

Tubular complement binding as target of intervention in proteinuria

Projectcode IP12.90 Projectleider dr. Jaap van den Born Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Innovation

Proteïnurie (eiwit in de urine) komt voor bij de meeste nierziekten en is een sterke voorspeller voor achteruitgang van de nierfunctie. De huidige behandelingen zijn echter niet in staat om proteïnurie en schade aan cellen van de nierbuisjes te stoppen. Uit vooronderzoek van de onderzoeksgroep b…

Long-term follow-up after live kidney donation; a matched, controlled study on renal function and quality of life

Projectcode 13A1D301 Projectleider prof. dr. Jan IJzermans Organisatie Erasmus MC - Afd. Algemene Heelkunde Projecttype Calls for proposals archief

Op dit moment is de kennis over de langetermijngevolgen van levende nierdonatie voor donoren onvolledig. In de meeste centra voor niertransplantatie zijn de criteria waaraan levende donoren moeten voldoen zeer veilig opgesteld. Tussen Europese landen zijn er echter verschillen in de toelatingscrite…

Reducing salt-intake: cost effectiveness of online self-regulation embedded in regular care for chronic kidney disease patients

Projectcode PV48 Projectleider prof. dr. Gerjan Navis Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Research Project

Voor nierpatiënten is een gezonde zoutinname van groot belang: daarmee kunnen ze dialyse uitstellen, en voortijdige sterfte voorkomen. In dit project wordt een programma ontwikkeld dat nierpatiënten ondersteunt om hun voeding op betaalbare wijze naar een gezond zoutniveau te brengen. Het programma…

You're at risk: how health risk information can be made more meaningful for consumers

Projectcode PV44 Projectleider O. Damman Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - EMGO+ Instituut Projecttype Research Project

Informatie over gezondheidsrisico's wordt vaak niet goed begrepen. Dit onderzoek ging na hoe dit komt en bestudeert systematisch hoe mensen gezondheidsrisico's interpreteren. Ook testen de onderzoekers of combinaties van tekst en afbeeldingen in de risicocommunicatie bijdragen aan een beter begrip.…

Implementatiestudie bloeddrukmeten bij kinderen met overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg

Projectcode VR12.01 Projectleider dr. J.E. Kist Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - EMGO+ Instituut Projecttype Calls for proposals archief

Volwassenen en kinderen met overgewicht hebben een verhoogd risico op hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk is een belangrijke oorzaak van nierschade en hart- en vaatziekten. De verwachting is dat het regelmatig meten van de bloeddruk bij kinderen met overgewicht effectief is om hoge bloeddruk vroegtijdig…

Towards generation of whole kidneys from pluripotent stem cells, a novel therapeutic avenue for the treatment of chronic kidney disease

Projectcode IP12.83 Projectleider prof. dr. Marianne Verhaar Organisatie UMCU - Afd. Nefrologie & Hypertensie Projecttype Innovation

Een toenemend aantal nierpatiënten is afhankelijk van een nierfunctievervangende behandeling. De huidige behandelingen (dialyse en transplantatie) kunnen de overleving van patiënten verbeteren, maar hebben ook aanzienlijke beperkingen. Er is behoefte aan de ontwikkeling van alternatieven. Stamc…

The gut-kidney axis: are incretin-based therapies protective in human diabetic kidney disease?

Projectcode IP12.87 Projectleider prof. dr. Mark Kramer Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Innovation

Diabetische nefropathie (diabetische nierziekte) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van nierfalen. De huidige behandeling van diabetes draait om strikte controle van glucose in het bloed. Er is echter geen specifieke behandeling die de nieren goed beschermt. Er vindt veel onderzoek plaats na…

The dynamics of YAP/TAZ regulated signaling in tissue regeneration and renal cystic disease

Projectcode PhD12.18 Projectleider prof. dr. Dorien Peters Organisatie LUMC - Afd. Humane Genetica Projecttype PhD Student

ADPKD (autosomaal dominante polycysteuze nierziekte, cystenieren) is een frequente nierziekte. Het is een erfelijke aandoening (1 op 1.000) waarbij met vocht gevulde blazen, cysten, in de nieren (nierbuisjes) ontstaan. De nierziekte ontwikkelt zich langzaam over de jaren en leidt op middelbare leef…

Closing the NET in renal ischemia reperfusion injury

Projectcode IP12.86 Projectleider prof. dr. Cees van Kooten Organisatie LUMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Innovation

Na transplantatie is het nodig afweeronderdrukkende medicatie te gebruiken om afstoting van de donornier te voorkomen. De toegepaste medicijnen zijn voornamelijk gericht op het breed onderdrukken van actieve T-cellen (type afweercel dat sterk bijdraagt aan afstoting). De medicijnen grijpen niet in …

Hepcidin: a novel treatment for kidney injury

Projectcode IP12.81 Projectleider prof. dr. Roos Masereeuw Organisatie Institute for Pharmaceutical Sciences - Div. Pharmacology Projecttype Innovation

Patiënten met nierschade hebben een verminderde nierfunctie en/of verhoogd eiwitverlies in de urine (proteïnurie). Ze hebben ook een verhoogde kans op een ernstige plotselinge achteruitgang van de nierfunctie (acuut nierfalen). Omgekeerd leidt acuut nierfalen vaak tot chronische nierschade. De huid…

KLEINE KINT (Kleine Kinder Nier Transplantatie)

Projectcode SB194 Projectleider dr. Marlies Cornelissen Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Aangeboren nierziekten kunnen al in de eerste jaren van het leven leiden tot eindstadium nierfalen. Dit betreft hoofdzakelijk congenitale ziektebeelden maar ook enkele verworven ziekten kunnen al vroeg in het leven tot nierfalen leiden. Zodra zo'n eindstadium nierfalen is ontstaan willen ouders gra…

Lithium-associated renal injury: a feasibility study

Projectcode CPI12.01 Projectleider prof. dr. Peter Deen Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype Consortia

Bipolaire stemmingsstoornis (manisch-depressieve stoornis) treedt op bij ca. 2 procent van de bevolking. Veel patiënten krijgen lithium als medicatie. Dit medicijn stabiliseert de stemming, maar patiënten zijn hiervan levenslang afhankelijk. Bovendien leidt langdurige lithiumbehandeling bij een dee…

Depression related factors in dialysis patients with Various Ethnicities and Races Study (DIVERS)

Projectcode SB174 Projectleider prof. dr. Adriaan Honig Organisatie St. Lucas Andreas Ziekenhuis Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Dialyse is een intensieve behandeling waarbij patiënten veel klachten en bijkomende aandoeningen hebben. In Nederland geeft tussen de 23% en 42% van de dialysepatiënten aan last te hebben van depressieve klachten. Depressieve symptomen zijn echter moeilijk te diagnosticeren bij dialysepatiënten van…

twijfel bij donatie

Projectcode SB162 Projectleider G. Ockeloen Organisatie KVD reframing and design Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Om het aantal orgaandonaties te verhogen is het van belang dat zoveel mogelijk mensen nadenken over orgaandonatie en hun voorkeur omtrent orgaandonatie kenbaar maken en vastleggen. Helaas staan veel mensen nog niet geregistreerd in het Donorregister. Om deze groep niet-geregistreerden te kunnen ber…

Next Generation Sequencing (NGS) for the elucidation of genetic defects in atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS)

Projectcode IP10.22 Projectleider Prof. dr. N.C.A.J. van de Kar Prof. dr. Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype Innovation

De kenmerken van de aandoening hemolytisch uremisch syndroom (HUS) zijn acuut nierfalen, versnelde bloedafbraak, bloedarmoede en een verstoorde stolling. HUS bij kinderen is meestal het gevolg van voedselvergiftiging met een bepaalde bacterie, maar de zogeheten atypische HUS (aHUS, 5-10 procent van…

DELETE Boek Nierdonatie bij Leven

Projectcode SB183 Projectleider D. Schiebergen Organisatie None Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Portretboek "20 dubbelportretten nierdonatie bij leven" met ervaringsverhalen van donor-ontvanger koppels. Dit portretboek was een initiatief van Jacintha Jenniskens, medisch maatschappelijk werker in het AMC, in samenwerking met Diederik Schiebergen (fotografie en vormgeving) en Nico de Bruijn (ei…