235 resultaten, resultaat 221 tot en met 235.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

DELETE Boek Nierdonatie bij Leven

Projectcode SB183 Projectleider D. Schiebergen Organisatie None Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Portretboek "20 dubbelportretten nierdonatie bij leven" met ervaringsverhalen van donor-ontvanger koppels. Dit portretboek was een initiatief van Jacintha Jenniskens, medisch maatschappelijk werker in het AMC, in samenwerking met Diederik Schiebergen (fotografie en vormgeving) en Nico de Bruijn (ei…

DELETE Toneelvoorstelling De Gift

Projectcode SB188 Projectleider L. Witmondt Organisatie Stichting Pandemonia Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Het tekort aan donoren in Nederland is een probleem. Daarbij ligt het onderwerp orgaandonatie voor jongeren vaak nog ver buiten hun belevingswereld. Pandemonia Science Theatre, de Nierstichting en de NTS achten het zinvol jongeren te informeren over donorregistratie en orgaandonatie, zodat zij zich…

Uremische toxines, cardiovasculaire Parameters en fysieke activiteit bij intensieve hemodialyse

Projectcode SB166 Projectleider dr. T. Cornelis Organisatie MUMC+ - Afd. Nefrologie Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

In dit onderzoek worden de effecten van verschillende dialysetechnieken op de verwijdering van lichaamseigen afvalstoffen alsook op de bloedvaten, het hart en de lichaamsbeweging vergeleken. Standaard 4-uurs hemodialyse, de meest gebruikte dialysetechniek, is een efficiënte manier om kleinere afval…

DELETE geschenk levende donoren

Projectcode SB119 Projectleider Ninette van der Velden Organisatie iResearch Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Het in gezondheid afstaan van een nier is een ingrijpende beslissing die om een zorgvuldige afweging vraagt. Het gaat immers wel om een operatie. Het is bovendien een besluit dat vaak gepaard gaat met onzekerheid en spanning. Mensen die dit voor iemand over hebben, bewijzen anderen een grote dienst…

Living Membranes for an Intradialytic Biological Kidney Support Device (BioKid)

Projectcode IK07 Projectleider prof. dr. Ruud Bank Organisatie + UMCG - Afd. Pathologie en Medische Biologie Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Veel nierpatiënten zijn aangewezen op dialyse als nierfunctievervangende behandeling. Dialyse spoelt het bloed via een semipermeabel (half doorlaatbaar) membraan. Doordat de behandeling middelgrote en eiwitgebonden afvalstoffen niet of slecht verwijdert gaat dialyse nog steeds gepaard met veel gezo…

DELETE Transplant-Erendag 2010

Projectcode SB65 Projectleider N. Faithfull Organisatie Stichting Transplantatie Nu! Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

De Transplanterendag is een tweejaarlijkse bjjzondere herdenkingsbijeenkomst waarin nabestaanden van donoren en getransplanteerden samenkomen om stil te staan bij dat moment waarop de één een dierbare verloor en de ander een nieuw leven tegemoet ging. De zeer gewaardeerde bijeenkomst wordt gehouden…

ICT-enabled Wearable Artificial Kidney and Personal Renal Care System (NEPHRON+)

Projectcode IK10 Projectleider Anastasia Garbi Organisatie Exodus SA Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

NEPHRON+ richt zich op de ontwikkeling van draagbare kunstnieren met een geïntegreerde oplossing voor 'personalized healthcare' voor chronisch zieken, waaronder mensen met chronisch nierziekte. Het consortium beoogt een ideale oplossing te bieden voor continue monitoring en dialyse buiten het zieke…

Volume dependent and volume independent mechanisms of hypertension in chronic hemodialysis patients - Impact of low sodium regimen

Projectcode KFB0801 Projectleider dr. L. Penne Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff

Kolff Fellowship BuitenlandHoge bloeddruk (hypertensie) treedt op bij 90 procent van de hemodialysepatiënten. Hypertensie verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en veel dialysepatiënten overlijden hieraan. Controle van de bloeddruk is dus belangrijk, maar dit blijkt in de praktijk moeilijk.Een…

DialysisXS: In vivo tissue engineered blood vessels for hemodialysis access and the bioartificial kidney

Projectcode IK09 Projectleider Prof. dr. Joris Rotmans prof. dr. Organisatie LUMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Research Project

Voor hemodialyse is een toegangsweg tot de bloedbaan noodzakelijk, zodat het bloed vanuit de patiënt naar de kunstnier kan worden getransporteerd. Uiteraard moet het bloed na zuivering door de kunstnier ook weer terug worden gebracht in het lichaam van de patiënt. Als toegangsweg tot de bloedbaan w…

Establishment of long-term functional human proximal tubular cells on artificial membranes

Projectcode IK08.03 Projectleider prof. dr. Bert van den Heuvel Organisatie + Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Research Project

In patiënten met chronisch nierfalen kan een deel van de nierfunctie vervangen worden door hemodialyse. Hemodialyse filtert overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed in een kunstnier. Hemodialyse vervangt echter alleen de functie van de nierfilters, en niet de eigenschappen van de nierbuisjes …

Lange termijngevolgen van levende nierdonatie voor donor en ontvanger: effecten op kwaliteit van leven, gezondheid, maatschappelijke participatie en de donor-ontvanger relatie

Projectcode SB88 Projectleider dr. P.J. Marang-van de Mheen Organisatie LUMC - Afd. Medische Besliskunde Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Vanwege een tekort aan orgaandonoren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van levende nierdonatie. De kwaliteit van leven van donoren na donatie is gemiddeld genomen goed. Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de lange termijn gevolgen van nierdonatie bij leven voor zowel donor als ontvan…

Intervention in local renal complement activation before transplantation to improve transplant outcome in kidneys derived from brain-dead donors

Projectcode C07.2222 Projectleider dr. M.A.J. Seelen Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Calls for proposals archief

Het succes van niertransplantatie op de korte termijn is groot maar veel dononieren gaan op de lange termijn verloren. Dit probleem speelt met name bij transplantatie met postmortale nieren. De kwaliteit van de nier vóór transplantatie speelt daarbij een grote rol. Een mindere kwaliteit van de nier…

GeNepher: discovering genetic causes and modifiers of progressive renal disease

Projectcode 18OKG19 Projectleider dr. Albertien van Eerde Organisatie UMCU - Afd. Genetica Projecttype Kolff

Senior Postdoc Grant Een belangrijk deel van de huidige en toekomstige nierpatiënten, hun families en hun dokters weten niet dat zij een sterke genetische aanleg hebben. Eerdere studies laten namelijk zien dat genetische afwijkingen een belangrijke oorzaak zijn van nierfalen bij patiënten met nie…

Salt supplementation in Gitelman syndrome - A simple intervention using an innovative N-of-1 trial approach

Projectcode 19OI06 Projectleider prof. dr. Tom Nijenhuis Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Innovation

Het Gitelman syndroom is een zeldzame erfelijke nierziekte waarbij de nierbuisjes niet goed werken. Hierdoor plassen patiënten te veel zout (NatriumChloride, NaCl) uit. Dat heeft weer invloed op andere zouten en processen in het lichaam. Zo ontstaat er een tekort aan kalium en een lage bloeddruk. D…

De refurbished donornier

Projectcode 20INI011 Projectleider prof. dr. Ton Rabelink Organisatie LUMC - Afd. Nierziekten Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Tien procent van de Nederlandse bevolking heeft chronische nierproblemen met een verhoogd risico op nierfalen. Bij nierfalen is de patiënt afhankelijk van nierdialyse of niertransplantatie. Vanwege de grote schaarste aan donororganen worden de meeste patiënten behandeld met dialyse. Dialyse vervang…