Kolff+ programma en ander onderzoek

Kolff+ beurzen 2023
In 2023 ontvingen zes onderzoekers een subsidie van de Nierstichting voor hun wetenschappelijke onderzoek. Lees er meer over.

Kolff+ beurzen 2022
In 2022 ontvingen zeven onderzoekers een subsidie van de Nierstichting voor hun wetenschappelijke onderzoek. Door wetenschappelijk talent te steunen, wil de Nierstichting eraan bijdragen dat de impact van een nierziekte op het dagelijks leven minder wordt. De aanvragen zijn in samenwerking met patiënten en wetenschappers beoordeeld. Lees er meer over.

Kolff+ beurzen 2021
In 2021 ontvingen negen onderzoekers een subsidie van de Nierstichting. Ze kunnen er de komende jaren hun onderzoek mee uitvoeren. Lees er meer over.

Kolff-beurzen 2020
Zes talentvolle onderzoekers ontvangen Nierstichting-subsidie voor wetenschappelijk onderzoek dat valt binnen het Kolff-Programma. De aanvragen zijn in samenwerking met patiënten en wetenschappers beoordeeld. De subsidie bedraagt in totaal bijna 1,3 miljoen euro. Mede dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij kan de Nierstichting deze jonge, talentvolle onderzoekers ondersteunen. Lees er meer over.

Beurzen voor innovatief onderzoek in 2020
Binnen het Innovatieprogramma stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar voor projecten die grote innovaties kunnen bewerkstelligen. Bij de beoordeling van een projectvoorstel ligt de focus op de mate waarin het project innovatief en origineel is. We accepteren een hoger risico op het falen van de onderzoekhypothese. Inmiddels is het innovatieprogramma opgegaan in het vernieuwde Kolff+-programma. Lees er meer over.

Kolff-beurzen 2019
In 2019 ontvingen zeven talentvolle onderzoekers subsidie van de Nierstichting voor hun onderzoek. Lees er meer over.

Kolff-beurzen 2018
Zes talentvolle jonge onderzoekers hebben subsidie gekregen uit het Kolff programma van de Nierstichting. Hun onderzoek draagt bij aan meer kennis, betere diagnostiek en nieuwe behandelingen die verergering van nierschade helpen voorkomen. Lees er meer over.