Kolff+ beurzen in 2022

In 2022 ontvingen zeven onderzoekers een subsidie van de Nierstichting voor hun wetenschappelijke onderzoek. Door wetenschappelijk talent te steunen, wil de Nierstichting eraan bijdragen dat de impact van een nierziekte op het dagelijks leven minder wordt. De aanvragen zijn in samenwerking met patiënten en wetenschappers beoordeeld.

Op zoek naar de beste formule om de nierfunctie te schatten
Voor het diagnosticeren van nierschade is het essentieel om iemands nierfunctie te weten. Deze wordt meestal geschat (eGFR) met een formule. Nu bestaan er verschillende formules die allemaal net een andere uitkomst geven. Dat kan voor de patiënt grote gevolgen hebben, want op basis van de uitkomst worden beslissingen over de behandeling genomen. Epidemioloog Edouard Fu, verbonden aan het LUMC en Harvard, gaat daarom tien verschillende formules met elkaar vergelijken. Lees verder.

Meer kennis over de aanleg van nefronen
Een deel van de kinderen die geboren worden met een aangeboren nierafwijking hebben minder nefronen (nierfilters) dan gebruikelijk is. Ze komen al vroeg in het leven bij een kritieke grens en hebben dan niet genoeg nefronen meer om gezond te kunnen leven. Celbioloog en onderzoeker Martin Hoogduijn en kindernefroloog Jaap Mulder, beiden verbonden aan het Erasmus MC, willen met hun onderzoek beter begrijpen hoe nefronen worden aangelegd. Lees verder.

Nieuwe vorm van peritoneale dislyse
Peritoneale dialyse (PD) heeft voor nierpatiënten veel voordelen ten opzichte van hemodialyse. Toch dialyseert slechts 5 procent van de dialysepatiënten met deze methode. Chemisch ingenieur Sangita Swapnasrita is betrokken bij de ontwikkeling van een apparaat dat een nieuwe manier van peritoneaal dialyseren mogelijk moet maken, afgekort tot SAPD. Lees verder.

Medicijnen en afvaltransport: onderzoek naar een complexe wisselwerking
Medicijnen tegen hart- en vaatziektes blokkeren of verminderen het afvaltransport. Er ontstaat bij het uitscheiden een concurrentiestrijd tussen medicijnen en de afvalstoffen. Die hypothese gaan biomedisch ingenieur Aurélie Carlier (Universiteit Maastricht) en farmacoloog Roos Masereeuw (Universiteit Utrecht) onderzoeken. Lees verder.

Meer kennis over reservecapaciteit van de nieren helpt donoren en patiënten
Na een nierdonatie bij leven gaat de overgebleven nier harder werker. De nier doet een beroep op zijn reservecapaciteit. Over die reservecapaciteit is nog veel onbekend, waardoor nefroloog Martin de Borst er onderzoek naar gaat doen. Dat is een voordeel voor nierdonoren, nierpatiënten én andere groepen. Lees verder.