Kolff+ beurzen in 2023

Afgelopen zomer heeft de Nierstichting in de eerste call van het Kolff+ programma 2023, zes beurzen toegekend. De onderzoekers ontvingen subsidie voor hun innovatieve onderzoek op het gebied van (voorkomen van) nierschade en nierziekten. Door te investeren in baanbrekend onderzoek strijdt de Nierstichting voor gezonde nieren voor iedereen en voor verbetering van het leven van nierpatiënten.

Eigen herstelkracht stimuleren kan mogelijk chronische nierschade voorkomen
De helft van de mensen met sepsis heeft acute nierschade. Bij sommige mensen herstelt dit. Anderen houden er chronische nierschade aan over. Prof. dr. Hjalmar Bouma gaat met een Kolff+-beurs uitvinden hoe het herstel werkt. “Dan kunnen we dit mogelijk stimuleren en chronische nierschade voorkomen.” Lees verder.

Computerprogramma helpt artsen om acute nierschade te voorkomen
Acute nierschade die ontstaat tijdens ziekenhuisopnames wordt vaak te laat gezien en behandeld. Dr. Christina Gant gaat dit helpen voorkomen, met een Kolff+ beurs van de Nierstichting. Ze ontwikkelt een computerprogramma dat artsen tijdig waarschuwt: AKI-PATROL Lees verder.

Nieuw onderzoek naar TMA biedt patiënten mogelijk weer perspectief
De nierziekte trombotische microangiopathie leidt meestal snel tot nierfalen. Bij sommige patiënten werkt een medicijn, maar er is geen test om hen tijdig te herkennen. En een behandeling voor de rest ontbreekt. Dat verandert mogelijk door onderzoek van dr. Sjoerd Timmermans. Daarom krijgt hij een Kolff+-beurs. Lees verder.

Meer dan de som der delen: combinatie van technieken versnelt onderzoek naar ophoping afvalstoffen
Bij chronische nierschade zorgt ophoping van afvalstoffen voor steeds meer nierschade. Hoe dat precies gebeurt in de nieren, weten we niet. Dr. Andreas Sonnen wil dat ophelderen door twee bestaande technologieën op een unieke manier te combineren. Van de Nierstichting krijgt hij daarom een Kolff+-beurs. Lees verder.

Creatief onderzoek naar oorzaak en behandeling cystenieren
De meeste mensen met cystenieren ontwikkelen uiteindelijk nierfalen, maar wanneer dat gebeurt, is bij iedereen anders. Internist-nefroloog Mahdi Salih van het Erasmusumc vermoedt dat het neerslaan van zoutkristallen in de nieren een indicatie kan geven van de snelheid waarmee de nieren achteruitgaan. Als dat zo is, is er misschien een eenvoudige behandeling mogelijk. Lees verder.

Nieuw onderzoek naar chronische vorm van afstoting
Afstoting van de donornier is een groot probleem na een transplantatie. Over afstootreacties op de lange termijn ontbreekt nog te veel kennis om dit probleem te behandelen. Onderzoekers Harry van Goor en Jan-Stephan Sanders van het UMCG willen daar verandering in brengen. Lees verder.