Zes onderzoekers ontvangen 1,3 miljoen euro voor baanbrekend onderzoek

Zes talentvolle onderzoekers ontvangen Nierstichting-subsidie voor wetenschappelijk onderzoek dat valt binnen het Kolff-Programma. De aanvragen zijn in samenwerking met patiënten en wetenschappers beoordeeld. De subsidie bedraagt in totaal bijna 1,3 miljoen euro. Mede dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij kan de Nierstichting deze jonge, talentvolle onderzoekers ondersteunen.

Toekenningen
Onderzoekers in verschillende fases van hun carrière kunnen een Kolff-subsidie aanvragen. Uit de eenentwintig vooraanvragen werden tien onderzoekers uitgenodigd om een volledige aanvraag te doen. De zes gehonoreerde onderzoeksvoorstellen gaan over verschillende thema’s binnen de nefrologie. De onderzoeken worden op dit moment opgestart en vinden de komende jaren plaats.

Zelfherstellend vermogen van de nier stimuleren
Medisch bioloog Roel Bijkerk (LUMC) gaat onderzoek doen naar het zelfherstellend vermogen van de nier. Als mensen eenmaal nierschade hebben, kan de schade niet meer beter worden. Recent zijn er steeds meer signalen dat de nier wel degelijk een vermogen in zich heeft om te herstellen. Bijkerk vermoedt dat bepaalde medicijnen hier invloed op hebben, met name SGLT2-remmers, die bij diabetes worden voorgeschreven maar een beschermende werking op de nier lijken te hebben.
Lees hier meer over het onderzoek.

Voorspellingsmodellen op basis van wat de patiënt belangrijk vindt
Econometrist Merel van Diepen (LUMC) krijgt een van de Kolffbeurzen voor haar onderzoek naar modellen die kunnen voorspellen wat nierpatiënten te wachten staat. Het gaat dan niet zozeer om de ‘harde’ uitkomsten, zoals wanneer met dialyse moet worden gestart of zelfs wanneer iemand zal overlijden. Van Diepen wil juist naar de zachtere uitkomsten kijken als kwaliteit van leven en de totale symptoomlast omdat patiënten dat belangrijk vinden.
Lees hier meer over het onderzoek.

DNA repareren van patiënten met Syndroom van Alport
Nefroloog in opleiding Siebe Spijker van het LUMC gaat onderzoek doen naar een mogelijke gentherapie voor het Syndroom van Alport, een erfelijke ziekte waar nog geen gerichte behandeling voor bestaat. Patiënten krijgen klachten aan hun nieren, oren en soms ogen. Uiteindelijk krijgen veel mensen nierfalen waarbij ze zijn aangewezen op een niertransplantatie of dialyse. De oorzaak van het Syndroom van Alport zit in een afwijking van een specifiek gen. Spijker wil de mogelijkheden onderzoeken om de afwijking in het DNA te repareren.
Lees hier meer over het onderzoek.

Een nieuw celmodel om medicijnen tegen cystenieren in te testen
Medisch bioloog Laura Louzao Martinez (LUMC) krijgt Nierstichting-subsidie voor haar onderzoek naar een nieuw celmodel om medicijnen voor cystenieren te testen. Ze wil voor deze erfelijke ziekte een nieuw model ontwikkelen op een chip. Dit model is een 3D-model waarin de cellen in een buisvorm groeien met de stroming van vloeistof. Dat bootst meer de situatie van het nierbuisje na. Ze kan er meerdere cellen aan toevoegen en wil er kansrijke medicijnen in testen.
Lees hier meer over het onderzoek.

Donornieren voor transplantatiepatiënten met veel antistoffen
Medisch bioloog Gonca Karahan (LUMC) ontvangt een van de beurzen voor haar onderzoek om beter te kunnen voorspellen welke transplantatiepatiënten te maken gaan krijgen met een afstootreactie. Daarvoor volgt ze twintig nierpatiënten die veel antistoffen hebben (zij zijn hoog-geïmmuniseerd). Tien daarvan ondergaan een desensibilisatiebehandeling om de antistoffen die ze tegen de ontvanger hebben, te verwijderen. De andere tien staan op de wachtlijst voor een postmortale donornier. Ze volgt deze patiënten voor en tijdens de desensibilisatiebehandeling en de transplantatie en gaat in bloedmonsters kijken naar de aanwezigheid van bepaalde afweercellen.
Lees hier meer over het onderzoek.

Op zoek naar een gerichte behandeling voor zeldzame nierziekte C3G
Medisch bioloog Marloes Michels (Radboudumc) ontvangt subsidie voor haar onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling voor patiënten met de zeldzame nierziekte C3G. Dat doet ze door allereerst bloedmonsters van patiënten waarmee ze onderzoek doet te verdelen naar de verschillende oorzaken van de ziekte. C3G is een verzamelnaam voor een groep zeldzame nierziektes waarbij een deel van het afweersysteem is ontregeld. Er is momenteel geen gerichte behandeling voor. Ongeveer vijftig procent van de patiënten wordt binnen tien jaar na de diagnose afhankelijk van dialyse of transplantatie. Na een niertransplantatie is de kans groot dat de ziekte terugkomt.
Lees hier meer over het onderzoek.