Terug naar het overzicht

Skin sodium content in chronic kidney disease

Projectcode 21OK025 Projectleider dr. Rik Olde Engberink Projecttype Kolff Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Toegekend bedrag € 225.000,00 Startdatum 1-08-2022 Looptijd 36 maanden Status Lopend

Doel

Meer kennis vergaren over de invloed van dieet en bloeddrukverlagende medicijnen op de zoutopslag in de huid.

Samenvatting

Sinds kort is bekend dat natrium zich in grote hoeveelheden onder de huid kan opslaan. Deze bevinding is in strijd met alle leerboeken en op dit moment zijn de consequenties hiervan nog onduidelijk. De ophoping van zout in de huid wordt gezien bij patiënten die een hoge bloeddruk hebben zoals patiënten met chronische nierschade. Het is onduidelijk of deze zoutophoping een gevolg is van een te hoge bloeddruk of dat deze zoutophoping juist de oorzaak is van een hoge bloeddruk door de functie van de bloedvaten te verstoren.

Er is nog geen onderzoek gedaan of zoutophoping onder de huid ook gevolgen heeft voor de nierfunctie, hart- en vaatziekten en overleving op de lange termijn. Het is ook onduidelijk of de zoutophoping verminderd kan worden door bloeddrukmedicatie of dieet.

Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de gevolgen van zoutophoping onder de huid voor de bloeddruk en functie van kleine bloedvaten?
2. Kan de zoutophoping onder de huid worden verminderd met bloeddrukmedicatie en bestaat er een verschil tussen bloeddrukmedicatie die wel en niet de zoutuitscheiding met de urine verhogen?
3. Wordt zoutophoping onder de huid beïnvloed door de hoeveelheid zout in het dieet?
4. Leidt een zoutophoping onder de huid op de lange termijn tot meer nierschade, hart- en vaatziekten en overlijdens?
5. Heeft zoutophoping onder de huid gevolgen voor de kwaliteit van leven?

Alle onderzoeksvragen worden onderzocht in patiënten met chronische nierschade. In twaalf patiënten wordt onderzocht of bloeddrukmedicatie de hoeveelheid zout onder de huid kan verlagen. De onderzoekers vergelijken twee verschillende plaspillen met een vaatverwijder. In twaalf mensen wordt onderzocht of de zouthoeveelheid in de huid anders is na een laag- (<3 gram/dag) en hoogzoutdieet (>12 gram/dag). De hoeveelheid zout in de huid wordt gemeten met een innovatieve toepassing, de natrium-MRI.

In deze 24 patiënten en 36 extra patiënten met chronische nierschade wordt naast de zoutmeting in de huid ook de 24-uurs bloeddruk, spreekkamerbloeddruk, 24-uurs zout- en kaliumuitscheiding en de functie van de kleine bloedvaten gemeten om te kijken of deze waarden worden beïnvloed door de zouthoeveelheid in de huid. Ook wordt de kwaliteit van leven gemeten met een speciaal voor nierpatiënten ontwikkelde vragenlijst.
Tenslotte worden deze patiënten de komende jaren gaan gevolgd om te onderzoeken of bij patiënten met veel zoutophoping in de huid de nierfunctie sneller achteruitgaat en of zij eerder hart- en vaatziekten krijgen.

Trefwoorden

identificatie, klinisch, bloeddrukmedicatie, dieetinterventie, chronische nierschade, hoge bloeddruk, zoutophoping in de huid, bloeddrukmedicijnen, dieet