Besteding inkomsten

De inkomsten van de Nierstichting bestaan grotendeels uit donaties en de collecteopbrengst. We ontvangen geen structurele steun van de overheid. Met een donatie of gift in de collectebus schenk je de Nierstichting ook het vertrouwen dat wij die donatie effectief en efficiënt inzetten. Daarom doen we er alles aan om zo veel mogelijk te bereiken, en daarover heldere uitleg te geven.

€ 16,8 miljoen voor nierpatiënten

In 2021 besteedde de Nierstichting 76 cent van elke euro aan inkomsten aan een beter leven voor nierpatiënten (doelbesteding). De overige 24 cent waren nodig voor fondsenwerving, administratie en beheer. Totaal besteedden we € 16,8 miljoen ten bate van nierpatiënten.

Besteding en inkomsten 2021

Jaarverslag

We geven graag een heldere en toegankelijke manier inzicht in de besteding van onze inkomsten. We communiceren daarover onder meer op deze website, in digitale nieuwsbrieven en het relatiemagazine. En natuurlijk in ons verkorte jaarverslag en het volledige financieel jaarverslag (pdf). Daarin legt de Nierstichting jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. En geven we tekst en uitleg over het gevoerde (financiële) beleid.

KOERS

Vanaf 2021 werken we samen met de Nierpatiëntenvereniging (NVN) op basis van een gezamenlijke KOERS aan het agenderen van het levensbelang van gezonde nieren, (de impact van) nierziekte en de urgentie om samen met anderen tot innovaties en oplossingen te komen. Wetenschappelijk onderzoek stimuleren is slechts één van onze activiteiten. De Nierstichting werkt ook hard aan preventie, stimuleert (zorg)innovatie en ondersteunt nierpatiënten in hun dagelijks leven. En we streven ernaar om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen.

Door overheidsbezuinigingen op de gezondheidszorg heeft de Nierstichting bovendien een extra taak: voorkomen dat de zorg voor nierpatiënten en de noodzaak van innovatie tussen wal en schip raken. Bekijk ook onze speerpunten.

Salaris en beloning

De beloning voor medewerkers van de Nierstichting is marktconform. De maximale salarissen zijn sinds 2012 bevroren. De Nierstichting kent geen dertiende maand of andere bonusregeling. Het salaris van de directeur voldoet aan de norm vastgelegd in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland; die regeling is gebaseerd op de (door de commissie Wijffels opgestelde) Code Goed Bestuur voor goede doelen. Het brutosalaris van de directeur van de Nierstichting (€ 129.999 op jaarbasis) valt ruim binnen de norm van deze Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. Onze Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

Ons werk is weliswaar belangeloos, maar kan niet kostenloos. Het vergt een professionele organisatie om een stichting met 64 medewerkers, ruim 40.000 actieve vrijwilligers en bijna 149.000 donateurs effectief en efficiënt te laten draaien, inkomsten te werven én het miljoenenbudget optimaal in te zetten voor een beter leven van nierpatiënten.