Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Nierstichting en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad de directeur terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of salaris; ze mogen wel reiskostenvergoeding vragen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Dr. Piet Batenburg (voorzitter), voormalig ziekenhuisbestuurder, toezichthouder in de zorg
  • Ing. Rob Adolfsen MBA, eigenaar Intraspect BV
  • Mr. Jolanda Prijs, managing partner bij FranklinCovey Benelux
  • Wilbert Keunen, adviseur voor scale up bedrijven op het gebied van strategie, businessplanning en financieringsstructuren
  • Dr. Onno Maathuis, Corporate Positioneerder - De Positioneerders adviesbureau voor merkpositionering
  • MSc. Sandy Kalisingh, wetenschapper in de medische informatiekunde
  • Elmira Baghery, advocaat, eigenaar bureau gespecialiseerd in ondernemingsrecht en governance

De Raad van Toezicht heeft haar visie op toezicht bij de Nierstichting vastgelegd in een document. Hierin staan onder meer de leidende uitgangspunten omschreven die de Raad van toezicht hanteert en de rollen die zij heeft. De Raad van Toezicht werkt samen met de directeur-bestuurder op basis van deze toezichtvisie.

Als je meer wilt weten over de taken van de Raad van Toezicht, download de statuten van de Nierstichting.

Werkwijze en criteria benoeming

De Nierstichting streeft naar een evenwichtige bezetting vanuit diverse disciplines, van gezondheidszorg tot marketing, en bedrijfsleven tot juridische zaken. Alle bestuursleden moeten beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten, en affiniteit hebben met de missie van de Nierstichting. Leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Een benoeming is voor vier jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk voor vier jaar. Verder wordt erop toegezien dat leden geen relatie (familie of sociale kring) hebben met de directeur.

Auditcommissie adviseert Raad van Toezicht

De Nierstichting heeft een auditcommissie die de Raad van Toezicht adviseert over het financiële beleid. Zo beoordeelt de auditcommissie de jaarrekening, financiële beleidsvoorstellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheersing en controle). Ook bespreekt de auditcommiss de jaarrekening met de accountant. De commissie vergadert vijf keer per jaar.

In de Auditcommissie zitten de Directeur, Manager Bedrijfsvoering, de Finance Manager en drie leden van de Raad van Toezicht. Dit zijn:

  • Wilbert Keunen (voorzitter), adviseur voor scale up bedrijven op het gebied van strategie, businessplanning en financieringsstructuren.
  • Mr. Jolanda Prijs, managing partner bij FranklinCoveryBenelux.
  • Ing. Rob Adolfsen MBA, eigenaar Intraspect BV.