Onze KOERS: scherp op impact

De Nierstichting werkt al jaren intensief samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Vanaf 2021 werken we op basis van een gezamenlijk KOERS samen aan het agenderen van het levensbelang van gezonde nieren, (de impact van) nierziekte en de urgentie om samen met anderen tot innovaties en oplossingen te komen. Met onze inzet stimuleren we de beweging naar:

 • passende ondersteuning en zorg voor nierpatiënten;
 • het voorkomen van (verdere) nierschade;
 • het verbeteren van de behandeling bij nierfalen;
 • het versnellen van innovatie.

Scherp op impact

Hierbij gaan wij voor impact: voor duurzame oplossingen en zinnige zorg, die aansluiten op aantoonbaar relevante behoeften en belangen van mensen met een nierziekte, hun omgeving en binnen onze samenleving. Met andere woorden: we richten ons op dat wat nodig is gezien de ernst en urgentie en op dat wat bewezen werkt. Bij het zoeken van oplossingen, het ontwikkelen van aanbod en het werven van (financiële) middelen hebben we oog voor de belangen en waarden van betrokken doelgroepen en partijen. Impact realiseren blijft daarbij voorop staan. Impact realiseren vraagt van ons dat we wendbaar en slagvaardig zijn. Dat we meebewegen met de ontwikkelingen en de kansen die zich voordoen in onze veranderende samenleving. Zie ook de kern van KOERS.

Onze ambitie

De urgentie is groot. Daarom zetten wij, de NVN en de Nierstichting, met onze eigen expertises samen alles op alles voor gezonde nieren en mensen met een nierziekte. Want: je nieren zijn van levensbelang. Een gezonde leefstijl in een gezonde inclusieve samenleving is daarin ons uitgangspunt. Onze ambitie:

 • Iedereen is doordrongen van het levensbelang van gezonde nieren en handelt daarnaar; 
 • Nierschade voorkomen door een vanzelfsprekende gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving;
 • 100% aansluiting van de ondersteuning, zorg en behandeling bij de behoeften en persoonlijke situatie van mensen met een nierziekte en hun omgeving;
 • Een versterkt netwerk en integrale aanpak voor daadwerkelijke verbeteringen en nieuwe oplossingen die nierschade voorkomen, nierziekten genezen, behandelmogelijkheden en kwaliteit van leven met chronische nierschade of nierfalen verbeteren.
 • Een passend en aansprekend aanbod voor en maximale betrokkenheid en verbinding met iedereen in Nederland die onze ambitie deelt, ons wil steunen of zich wil inzetten om samen de beweging te versterken voor dit toekomstbeeld.

Dit kunnen wij alleen bereiken samen met de mensen die nierziekten ervaren en onze partners in de zorg, onderzoekers, experts, partijen en bedrijven op verschillende gebieden. Met hen zetten we een gezamenlijke beweging in gang. Vanuit hun eigen (ervarings)deskundigheid, rol, opdracht en werkveld leveren zij met ons een impactvolle bijdrage aan het realiseren van onze ambities. Wij nodigen iedereen die uit liefde voor het leven gelooft in onze ambities, uit om deze samen met ons te realiseren.

Jaarplan Nierstichting 2021 - Nieuwe KOERS

2021 is een transitiejaar waarin we onze KOERS en de bijpassende manier van (samen)werken eigen maken. Op basis van een jaarplan en begroting geven we vorm aan onze inspanningen hierop en de concrete stappen die we zetten in 2021. Ook geven we in dit jaarplan invulling aan de activiteiten binnen de pijlers van het inhoudelijke beleid: voorkomen, genezen, behandelen en kwaliteit van leven. En aan de wijze waarop wij onze doelgroepen willen inspireren en aan ons willen verbinden. En hoe we een gezonde, duurzame, servicegerichte en wendbare organisatie nastreven die haar ambities weet te realiseren met een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering én betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Afwegingskader: wat doen we wel en wat doen we niet?

Wij werken op basis van een gezamenlijke KOERS, die we vervolgens uitwerken in jaarplannen en waarop we waar nodig bijsturen. Maar geregeld krijgen wij verzoeken die niet in deze kaders passen. Om te kunnen beoordelen of een activiteit door ons kan worden opgepakt of ondersteund, heeft de Nierstichting hiervoor een Afwegingskader Nierstichting gemaakt dat dient als leidraad.

Impact

Dit Afwegingskader geeft een overzicht van de aspecten die de Nierstichting tegen elkaar afweegt bij het beoordelen van activiteiten. En het draagt bij aan:

 • De impact van onze activiteiten: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de te besteden euro zo veel mogelijk effect bereikt.
 • Onze additionaliteit: past de activiteit bij onze rol en kunnen wij waarde toevoegen door de activiteit op te pakken.
 • Het afwegen van onze competenties: zijn wij in staat de activiteit uit te voeren, qua kennis, tijd, geld?