Medewerkers en managementteam

Bij de Nierstichting werken 64 gedreven mensen die alles op alles zetten voor een beter leven voor nierpatiënten. Zij zorgen voor gerichte toekenning en besteding van inkomsten aan onderzoek en andere projecten, voor fondsenwerving en voor efficiënte administratie, beheer en faciliteiten.

Managementteam

Het managementteam zet de koers uit, aangevoerd door de directeur. Samen doen zij er alles aan om medewerkers een inspirerende (werk)omgeving te bieden. Met een gelijkgestemde ambitie en cultuur, gedegen personeelsbeleid, de juiste (ICT)middelen en een goede werkplek. Ook stimuleert het managementteam een effectieve en efficiënte interne organisatie, en stuurt het zo nodig de uitgezette koers bij.

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toeziet op het beleid van de Nierstichting.

Portretfoto van Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting

Tom Oostrom

Directeur

Sinds 2010 geeft Tom leiding aan de Nierstichting.

Tom: 'Samen met onze medewerkers wil ik dat de Nierstichting het verschil maakt voor nierpatiënten. Door goed na te gaan welke verbeteringen in behandeling, preventie en genezing mogelijk zijn. En door vooral in te zetten op onderzoek en innovatie waar wij een toegevoegde waarde hebben. Ik zie het als mijn rol om mensen en middelen bijeen te brengen om dit doel te realiseren. Want nierpatiënten verdienen een beter leven!'

Neem contact op via e-mail of bel 035 697 8000.

Portretfoto van Mischa Hornman, manager bedrijfsvoering van de Nierstichting

Mischa Hornman

Manager Bedrijfsvoering

Sinds 2015 is Mischa verantwoordelijk voor het interne organisatiebeleid. Zij stimuleert haar medewerkers om in een veranderende organisatie effectief bij te dragen aan een betere toekomst voor nierpatiënten.

Mischa: 'Leven in goede gezondheid is helaas is niet voor iedereen weggelegd. Ik zet mij in voor een betere gezondheid voor de nierpatiënt. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met alle medewerkers, vrijwilligers, professionals en anderen die zich inzetten voor de Nierstichting hierin belangrijke stappen kunnen zetten.'

Neem contact op via e-mail of bel 035 697 8065.

Marten van der Leest

Marten van der Leest

Manager Marketing & Communicatie

Sinds 2023 is Marten als manager Merk, Marketing & Communicatie verbonden aan de Nierstichting.

Marten: ‘Je nieren zijn ontzettend belangrijk voor je gezondheid en vitaliteit. Wij trekken alles uit de kast om impact te maken voor mensen met een nierziekte. Verder maken we Nederland bewust van het feit dat een gezonde leefstijl vervelende nierproblemen kan helpen voorkomen. Een mooie missie voor een impactgedreven organisatie, waar we met een team van gedreven collega’s elke dag hard aan werken.’

Neem contact op via e-mail of bel 035 697 8000.

Wouter Eijgelaar

Wouter Eijgelaar

Manager Zorg en Innovatie

Sinds 2021 is Wouter verantwoordelijk voor continue vernieuwing van de Nierstichting en sinds 2022 manager van de afdeling Zorg en Innovatie.

Wouter: ‘Wij willen een bijdrage leveren aan het voorkomen van nierziekten en aan het verbeteren van het leven van nierpatiënten. Daarom is het cruciaal dat we continu inspelen op de behoeftes van onze doelgroepen. Zodat we weten wat er nodig is en welke rol wij samen met anderen kunnen spelen. Want impact bereiken doe je samen. Ik zet mij in om te komen tot één krachtig netwerk dat grote stappen zet op het behalen van onze missie.’

Neem contact op via email of bel 035 697 8040.

Medewerkers

Passie voor leven is de drijfveer van onze organisatie, en passie voor mensen een gemeenschappelijk kenmerk voor medewerkers van de Nierstichting.  

Dankbaar werk

Bijna dagelijks krijgen we een indruk van de gevolgen van nierziekten op het leven van patiënten en hun omgeving. Als een moeder belt en wil weten wat ze moet doen om een nier te geven aan haar zieke zoon. Tijdens interviews met patiënten, die aan heel Nederland durven vertellen dat dialyse geen leven maar óverleven is. Bij het schrijven van een bedankbrief aan nabestaanden die geld inzamelden tijdens een uitvaart. Maar ook in denktanks, als we moeten besluiten welke projecten ten bate van nierpatiënten we wel doen en welke niet.

Er is meer hulp, onderzoek en innovatie nodig, dan er geld en tijd beschikbaar zijn. Daarom doet ons werk ertoe, en zetten we ons in voor nierpatiënten.

Ook werken bij de Nierstichting?

Bekijk onze actuele vacatures, stages en vrijwilligersfuncties.