Medewerkers en managementteam

Bij de Nierstichting werken 72 gedreven mensen die alles op alles zetten voor een beter leven voor nierpatiƫnten. Zij zorgen voor gerichte toekenning en besteding van inkomsten aan onderzoek en andere projecten, voor fondsenwerving en voor efficiƫnte administratie, beheer en faciliteiten.

Managementteam

Het managementteam zet de koers uit, aangevoerd door de directeur. Samen doen zij er alles aan om medewerkers een inspirerende (werk)omgeving te bieden. Met een gelijkgestemde ambitie en cultuur, gedegen personeelsbeleid, de juiste (ICT)middelen en een goede werkplek. Ook stimuleert het managementteam een effectieve en efficiënte interne organisatie, en stuurt het zo nodig de uitgezette koers bij.

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toeziet op het beleid van de Nierstichting.

Tom Oostrom

Tom Oostrom

Directeur

Sinds 2010 geeft Tom leiding aan de Nierstichting.

Tom: 'Samen met onze medewerkers wil ik dat de Nierstichting het verschil maakt voor nierpatiënten. Door goed na te gaan welke verbeteringen in behandeling, preventie en genezing mogelijk zijn. En door vooral in te zetten op onderzoek en innovatie waar wij een toegevoegde waarde hebben. Ik zie het als mijn rol om mensen en middelen bijeen te brengen om dit doel te realiseren. Want nierpatiënten verdienen een beter leven!'

Neem contact op via e-mail of bel 035 697 8000.

Katja van Geffen

Katja van Geffen

Manager Zorg & Innovatie

Sinds 2016 is Katja verantwoordelijk voor preventie, optimale zorg en vernieuwing op dit terrein.

Katja: 'Ik heb geleerd dat het cruciaal is het belang van de patiënt centraal te stellen en problemen vanuit het patiëntenperspectief te benaderen. Klinkt wellicht als een cliché, maar het is nog lang niet vanzelfsprekend.'

Neem contact op via e-mail of bel 035 697 8033.

Mischa Hornman

Mischa Hornman

Manager Bedrijfsvoering

Sinds 2015 is Mischa verantwoordelijk voor het interne organisatiebeleid. Zij stimuleert haar medewerkers om in een veranderende organisatie effectief bij te dragen aan een betere toekomst voor nierpatiënten.

Mischa: 'Leven in goede gezondheid is helaas is niet voor iedereen weggelegd. Ik zet mij in voor een betere gezondheid voor de nierpatiënt. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met alle medewerkers, vrijwilligers, professionals en anderen die zich inzetten voor de Nierstichting hierin belangrijke stappen kunnen zetten.'

Neem contact op via e-mail of bel 035 697 8065.

Wouter Langeveld

Wouter Langeveld

Manager Marketing & Communicatie en plaatsvervangend directeur

Sinds 2013 inspireert Wouter zijn medewerkers om het maximale te doen om de impact van een nierziekte goed op de kaart te zetten.

Wouter: 'Als kind heb ik de enorme impact van een nierziekte op een gezin ervaren. Mijn vader dialyseerde en hij stond jarenlang op de wachtlijst. Ik wilde mijn vader natuurlijk niet verliezen. Gelukkig kwam voor hem een donornier op tijd en kon hij mij volwassen zien worden. Maar dat geldt helaas niet voor elke nierpatiënt. Die gedachte geeft mij de drijfveer en de passie  om elke dag alles op alles te zetten voor het realiseren van onze ambities.'
Neem contact op via e-mail of bel 035 697 8039.

Medewerkers

Passie voor leven is de drijfveer van onze organisatie, en passie voor mensen een gemeenschappelijk kenmerk voor medewerkers van de Nierstichting.  

Dankbaar werk

Bijna dagelijks krijgen we een indruk van de gevolgen van nierziekten op het leven van patiënten en hun omgeving. Als een moeder belt en wil weten wat ze moet doen om een nier te geven aan haar zieke zoon. Tijdens interviews met patiënten, die aan heel Nederland durven vertellen dat dialyse geen leven maar óverleven is. Bij het schrijven van een bedankbrief aan nabestaanden die geld inzamelden tijdens een uitvaart. Maar ook in denktanks, als we moeten besluiten welke projecten ten bate van nierpatiënten we wel doen en welke niet.

Er is meer hulp, onderzoek en innovatie nodig, dan er geld en tijd beschikbaar zijn. Daarom doet ons werk ertoe, en zetten we ons in voor nierpatiënten.

Ook werken bij de Nierstichting?

Bekijk onze actuele vacatures, stages en vrijwilligersfuncties.