Wat we samen hebben bereikt

De Nierstichting werkt samen met anderen om impact te maken voor nierpatiënten. Onder meer door donaties in te zetten voor cofinanciering.

De Nierstichting legt zich niet neer bij de status quo van nierpatiënten en wil voor hen écht impact maken. Daarom treden we op met daadkracht en lef en werken we resultaatgericht. Samen zetten we alles op alles voor gezonde nieren voor iedereen en doen we er alles aan om het leven van nierpatiënten te verbeteren. In ons Financieel jaarverslag lees je wat we daarvoor doen en wat we ermee bereiken.

jaarverslag 2023

Jaarverslag

We geven graag inzicht in onze resultaten en de besteding van onze inkomsten. Bekijk de Samenvatting van het Financieel jaarverslag en het Financieel jaarverslag 2023.

Dit zijn onze jaarverslagen van afgelopen jaren:

Besteding inkomsten

De Nierstichting doet er alles aan om de donaties doelgericht en efficiënt te besteden. Hierover lees je meer op Besteding van onze inkomsten.