Je nieren zijn je leven

Om te leven, moeten je nieren goed werken. Doen ze dit niet, dan is dialyse levensreddend, maar ook loodzwaar. Een transplantatie is vaak de beste behandeling, maar de wachtlijst is te lang. Daarom gaan wij door. Totdat mensen met een nierziekte weer de vrijheid hebben om gewoon te kunnen leven.

Een nierziekte zet je leven stil. Daarom strijdt de Nierstichting elke dag voor gezonde nieren voor iedereen. Voor een kortere wachtlijst voor donornieren. Voor een draagbare kunstnier. Voor een betere behandeling voor alle nierpatiënten. En natuurlijk voor genezing.

Want er is hoop. We werken er aan om nierschade in de toekomst te kunnen herstellen. Om zelfs een nieuwe nier te kweken met lichaamseigen stamcellen. Zodat mensen met een nierziekte weer hun vrijheid en leven terugkrijgen. En uiteindelijk voor gezonde nieren voor iedereen.

Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers, ambassadeurs en vele anderen die hun vrijheid en hun leven liefhebben. Vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan. Want je nieren zijn je leven. Om onze doelen te bereiken ontwikkelden we een missie, visie en meerjarige strategie. 

De missie van de Nierstichting

Wij inspireren en stimuleren mensen om samen met ons alles op alles te zetten voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.

De visie van de Nierstichting

De Nierstichting wil écht verschil maken en legt zich niet neer bij de status quo van nierpatiënten. Daarom willen we daadkrachtig en met lef optreden en resultaatgericht werken.

De Nierstichting maakt verbinding met anderen om ons werk te realiseren. We stimuleren actieve en duurzame betrokkenheid onder vrijwilligers, donateurs en patiënten. We zetten waar nodig de expertise en invloed in van professionals, zorgaanbieders, wetenschappers, bedrijven, media en overheid.

De Nierstichting is optimistisch en gaat proactief te werk. We bepalen onze eigen agenda, nemen initiatief en jagen zaken aan. De Nierstichting zet zich bezield in voor (potentiële) nierpatiënten en hun omgeving, en luistert naar de samenleving. Als organisatie zijn we open, toegankelijk en benaderbaar.

Hoe werken we aan onze missie en visie?