Wetenschappelijk onderzoek

Bij kinderen met een nierziekte gaat het om een relatief groot aantal, vaak aangeboren ziekten, die allemaal zeldzaam zijn. Veel van deze ziekten zijn complex en er worden vaak ook andere organen aangetast. De leeftijd speelt bij de behandeling en begeleiding van kinderen met nierziekte een belangrijke rol en vraagt een totaal andere aanpak dan voor een volwassen nierpatiënt. Hiervoor is meer onderzoek nodig naar de oorzaak en een betere behandeling.

Samen met een team van jonge, gedreven onderzoekers van zes Nederlandse academische ziekenhuizen doet kindernefroloog dr. Rik Westland (Amsterdam UMC) met subsidie van de Nierstichting onderzoek naar aangeboren afwijkingen aan nieren en urinewegen. Dit is de belangrijkste oorzaak van onherstelbaar nierfunctieverlies bij kinderen. Je leest er meer over in het interview met Rik Westland. Of lees het verhaal van Ties die werd geboren met urethrakleppen, één van de aandoeningen die in het onderzoek aan bod komen. 

De Nierstichting financiert ook een groot onderzoek naar het nefrotisch syndroom bij kinderen. Lees meer over dit onderzoek in het interview met Antonia Bouts, kindernefroloog bij het Emma Kinderziekenhuis en in het interview met Michiel Schreuder, hoogleraar kindernefrologie bij het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis.

Als verpleegkundig specialist zorgt Jacqueline Knoll in het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis voor kinderen met een nierziekte. Haar jonge patiënten staan vaak aan het begin van een levenslange weg van chronisch ziek zijn.

Onze droom is dat in de toekomst nierschade is te herstellen en nierziekten zijn te genezen. Dankzij grote vooruitgang, in bijvoorbeeld regeneratieve geneeskunde, kan die droom waarheid worden. Kijk wat wij daarvoor doen.