Nierziekten genezen

Dialyse of transplantatie heeft een enorme impact op je leven. Wij willen dat mensen met nierfalen niet langer afhankelijk zijn van dialyse of transplantatie om in leven te blijven. Voor hen willen we het verschil maken voor de toekomst. Daarom stimuleert de Nierstichting onderzoek en (internationale) samenwerking om de genezing van nierziekten stap voor stap dichterbij te brengen voor patiënten.

Met baanbrekend onderzoek naar herstel van nierweefsel met lichaamseigen cellen, en zelfs het maken van een ‘nier op maat’. Daarvoor stimuleren we het bundelen van kennis en internationale samenwerking om wetenschappelijk doorbraken te versnellen. We behouden onze actieve rol in het internationale samenwerkingsverband RegMed XB, dat werkt aan de genezing van nierziekten. We stimuleren hierbij de actieve inbreng van patiënten en het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten.

Wat is regeneratieve geneeskunde?

Dankzij grote vooruitgang in de regeneratieve geneeskunde kan onze droom - nierschade herstellen en nierziekten genezen - in de toekomst werkelijkheid worden. Wil je weten wat regeneratieve geneeskunde inhoudt, bekijk dan de video.

Onderzoek met stamcellen

Onderzoek in de regeneratieve geneeskunde gaat na hoe je de functie van beschadigd weefsel herstelt, door het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken. Hierbij spelen stamcellen een grote rol. De regeneratieve nefrologie werkt aan het herstel van nierfunctie, door uit te vinden hoe stamcellen in de nier precies werken, en hoe je ze kunt stimuleren om op het juiste moment de juiste type nieuwe niercellen te gaan maken. Dat is een complex proces. Een nier bestaat namelijk uit 26 typen cellen, die alleen goed kunnen werken als ze op de juiste plek in de typische niervorm zitten. In de regeneratieve geneeskunde werken diverse wetenschappelijke disciplines samen, zoals geneeskunde, celbiologie, (bio)chemie en tissue-engineering.

Meer weten?

Wil je meer weten over onderzoek naar nierziekten genezen? Bekijk onderstaande pagina's.