Wat is RegMed XB?

De naam RegMed XB staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders. Dit virtuele instituut stimuleert internationale, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking, om grensverleggende resultaten te boeken. En gaat daarvoor ook binnen de Nederlandse samenleving 'grenzen' over om krachten te bundelen. In RegMed XB werken gezondheidsfondsen samen met wetenschappers, bedrijven en overheden. De Nierstichting speelt hierin een actieve rol met als doel nierziekten te genezen.

Meer geld, meer onderzoek
RegMedXB stimuleert onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde - in het bijzonder nierziekten, diabetes, hartfalen en artrose. Er gaat binnen RegMed XB veel aandacht uit naar het sneller bij de patiënt brengen van resultaten. In totaal wil RegMed XB 250 miljoen euro financiering werven voor tien jaar.

Wie zijn de partners van RegMed XB
Aan RegMed XB doen verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten mee, in samenwerking met de Nierstichting, het Diabetesfonds, het Reumafonds, de Hartstichting en Diabetes Onderzoek Nederland (DON).
Ook vele bedrijven, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Health~Holland), de provincies Limburg, Noord-Brabant en Utrecht en de gemeente Leiden zijn partners. Zij spelen bijvoorbeeld een rol bij het creëren van bedrijvigheid op dit vlak in de regio.

Waar staat RegMed XB nu?
In 2016 werkten de partners aan de opstart van RegMed XB. Eind november 2016 werd een strategisch verdrag getekend waarin een nauwe samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen werd afgesproken op gebied van regeneratieve geneeskunde. Op 30 maart 2017 klonk het officiële startschot voor RegMed XB. Op 15 november 2018 spraken de betrokken partijen gezamenlijk uit om de komende 10 jaar meer dan 250 miljoen euro te investeren in de uiteindelijke genezing van de vier ziektes.

Meer weten over RegMed XB?

Wil je meer weten over RegMed XB? Of over het werk dat ze doen?