Consortia-programma

Met het Consortia Programma wil de Nierstichting samenwerking binnen het nieronderzoek stimuleren, zodat meer slagkracht ontstaat. Het betrekken van internationale onderzoeksgroepen kan een consortium verder versterken. Van groot belang is dat de onderzoeksresultaten écht verschil kunnen maken voor nierpatiënten. Om dit te bereiken legt een consortium bijvoorbeeld de verbinding tussen fundamenteel en klinisch onderzoek.

Call voor pre-proposals

De uiterste inleverdatum van een volledige aanvraag is inmiddels verstreken. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door wetenschappers en patiëntbeoordelaars. Begin december 2020 vergadert de Internationale Wetenschappelijke Adviesraad (ISAB). Het totale budget voor deze call is €1.500.000 voor één beurs.

English summary Consortia Program

The Consortia Program of the Dutch Kidney Foundation stimulates collaboration within the renal research field, thereby increasing the impact of renal research. The involvement of international research groups could further strengthen a consortium. Making the difference for kidney patients is the ultimate goal. To achieve this goal, a consortium makes, among other things, the connection between fundamental and clinical research.

Call for pre-proposals

The call for proposals has been closed. The submitted proposals are assessed by scientists and patient reviewers. The International Scientific Advisory Board (ISAB) will discuss the applications at the beginning of December 2020. The total budget for this call is € 1,500,000 for one grant.