Subsidiebeleid: transparant en interactief

Om écht verschil te kunnen maken voor nierpatiënten, kent de Nierstichting alleen subsidie toe aan projecten die goed in elkaar zitten. En die relevant zijn vanuit het perspectief van wetenschappers of zorgprofessionals én patiënten. Daarnaast willen we transparant zijn over de toekenning van subsidies en de beoordeling en begeleiding van projecten.

De Nierstichting kent subsidie toe aan onderzoeksprojecten en projecten waar het accent ligt op ontwikkeling, implementatie of evaluatie. Projecten komen voort uit een oproep voor het indienen van projectvoorstellen of worden geïnitieerd vanuit een specifieke, inhoudelijke doelstelling.

Om te kunnen beoordelen of projectvoorstellen goed in elkaar zitten en verschil kunnen maken voor nierpatiënten, kunnen wij een beroep doen op professionals, een wetenschappelijke adviesraad en patiënten. Verder blijven wij op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen door onze contacten met individuele deskundigen en vele (maatschappelijke) partijen, zoals nierpatiëntenverenigingen, beroepsorganisaties, gezondheidsfondsen, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Heb je vragen of ideeën rond het subsidiebeleid van de Nierstichting? Neem contact op via research@nierstichting.nlof bel 035 697 8011.

Geheimhouding en belangenverstrengeling

Wij vinden het belangrijk dat personen die betrokken zijn bij de beoordeling van projecten of de toekenning van subsidies, onafhankelijk en integer handelen. Daarnaast verwachten wij dat beoordelaars vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij ontvangen van de Nierstichting. Daarom hebben wij de gedragscode Geheimhouding en Belangenverstrengeling / Code of Conduct for the Granting Proces opgesteld met regels rondom vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling. Alle betrokkenen verklaren, voordat zij hun werk voor de Nierstichting beginnen, dat zij zich zullen houden aan de gedragscode.

Subsidievoorwaarden

Op alle onderzoeksprojecten en op alle ontwikkel-, implementatie- en evaluatieprojecten zijn de Subsidievoorwaarden van de Nierstichting van toepassing die geldig waren op het moment van toekenning. Specifieke voorwaarden en informatie over de jaarlijkse en thematische Calls staan op de pagina Calls for proposal.

Subsidiebeheersysteem MIDAS

De Nierstichting gebruikt sinds juni 2019 het subsidie beheersysteem genaamd MIDAS. Dit betekent dat je aanvragen, rapportages en beoordelingen alleen kunt indienen via het portaal in MIDAS.

Samenwerking met projectleiders

Tijdens de looptijd van een project willen wij graag met projectleiders samenwerken. In de brochure Samenwerken met de Nierstichting geven we een beeld van de Nierstichting, hoe we werken en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Data sharing

De Nierstichting vind het belangrijk dat resultaten uit gesubsidieerd onderzoek tijdig beschikbaar worden gemaakt voor het onderzoeksveld. Voor consortia projecten verzoekt de Nierstichting daarom om het opstellen van een Data Sharing Plan. Meer informatie is te vinden in de Nierstichting Data Sharing Policy.

Accountantverklaring en financiële verantwoording

  • ​Voor projecten met een subsidie minder dan €16.000 geldt dat de Nierstichting kan besluiten dat zij na beëindiging van het project een financiële verantwoording van de gesubsidieerde wil ontvangen.
  • Voor projecten met een subsidie van €16.000 of meer geldt dat de Nierstichting bij de indiening van het eindverslag altijd een financiële verantwoording van de gesubsidieerde wil ontvangen. Via ons subsidie beheersysteem MIDAS ontvangen projectleiders het formulier voor de financiële verantwoording. 
  • Voor projecten met een subsidie van €50.000 of meer kan de Nierstichting ten allen tijde besluiten dat zij na beëindiging van het project een accountantsverklaring volgens ons controleprotocol van de gesubsidieerde wil ontvangen (i.p.v. de financiële verantwoording). In dat geval zal de Nierstichting de gesubsidieerde tijdig daarvan informeren.

Meer informatie is te vinden in de Subsidievoorwaarden van de Nierstichting en het Controleprotocol Subsidieverantwoording Nierstichting Nederland (voor een accountantsverklaring).

Bezwaarprocedure

De Nierstichting zet zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke procedure voor de beoordeling en evaluatie van subsidie-aanvragen en projecten. Het is echter mogelijk dat iets niet helemaal goed verloopt. Mocht dit zich onverhoopt voordoen dan verzoeken we de projectleider vooral om met ons in gesprek te gaan. We streven er altijd naar eventuele bezwaren in goed overleg naar wederzijdse tevredenheid op te lossen. Het is eventuel mogelijk een bezwaar in te dienen ten aanzien van een subsidieaanvraag of subsidieproject waarvoor de Subsidievoorwaarden Nierstichting van toepassing zijn. Zie daarvoor onze bezwaarprocedure.