Subsidie aanvragen voor patiëntenorganisaties

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een beter leven van nierpatiënten in de toekomst, maar de Nierstichting is er ook voor de nierpatiënten van nu. We steunen nierpatiënten individueel, maar ook collectief. Dat doen we bijvoorbeeld via subsidie aan patiëntenorganisaties.

Patiëntenorganisaties zijn georiënteerd op en gespecialiseerd in praktische steun in het dagelijks leven, zoals lotgenotencontact en advies bij werk en (sociale) activiteiten. Elke Regionale Nierpatiënten Vereniging (RNV), kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen, net als de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Dialysecentra die in aanmerking willen komen voor subsidie ten bate van zulke activiteiten, kunnen zich aansluiten bij een RNV.

Wat zijn de kerntaken van een RNV?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een RNV een aantal kerntaken uitvoeren:

  • collectieve belangenbehartiging
  • lotgenotencontact bieden
  • actief informatie uitdragen en kennisoverdracht bevorderen
  • samenwerken met vertegenwoordigers van andere RNV's, de NVN en de Nierstichting
  • het versterken van de regionale vereniging

Meer informatie

Vragen? Bel of e-mail!

Heb je vragen over de mogelijkheden voor subsidie voor patiëntenorganisaties? Neem dan contact op met de Nierstichting (afdeling Individuele Patiëntenondersteuning): 035-6978023 / rnv@nierstichting.nl.