Maria ter Welle Prijs

De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor een zorgprofessional die het leven van nierpatiënten verbetert.

Voor nierpatiënten en hun naasten is het ontvangen van steun en advies van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten minstens zo belangrijk als de medische zorg van een specialist. Daarom reikt de Nierstichting, samen met de Willem Kolff Stichting, de Maria ter Welle Prijs uit.

Wat is de Maria ter Welle Prijs?

De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor een verpleegkundige, maatschappelijk werker of diëtist die zich heeft onderscheiden in het werk voor nierpatiënten. Met deze prijs wordt langdurige inzet en impact over de breedte van het vak gehonoreerd, in de directe patiëntenzorg maar ook daarbuiten. De Maria ter Welle Prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting die in principe jaarlijks wordt toegekend. De prijs is een eerbetoon en bestaat uit een medaille van de Willem Kolff Stichting en een bedrag van € 2.000, beschikbaar gesteld door de Nierstichting. Dit bedrag kan worden besteed aan opleidingen of congressen, vakmatige ontwikkeling of kan worden ingezet in verbetering van de patiëntenzorg.

Wie was Maria ter Welle?

Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 assisteerde zij professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van het eerste werkende dialyse-apparaat. Zij stimuleerde Kolff altijd om door te zetten. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd miljoenen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier van Willem Kolff.