Winnaar 2021: Marjo van Helden

In 2021 won verpleegkundig specialist Marjo van Helden de Maria ter Welle Prijs!

Marjo van Helden wint de prijs voor haar jarenlange inzet voor niertransplantatiepatiënten. Ze is nauw betrokken bij patiënten en hun naasten voor, tijdens én na transplantatie. Patiënten en collega’s roemen haar gedrevenheid en warme persoonlijkheid. Naast de directe patiëntenzorg heeft Van Helden zich jarenlang ingezet voor professionalisering van het vak. Ze heeft zich zowel nationaal als internationaal bestuurlijk ingezet en initieert verbeteringen in de zorg.

Katja van Geffen (manager Zorg & Innovatie Nierstichting): “Uit de nominatie en alle steunbetuigingen komt een beeld naar voren van een zeer betrokken en enthousiaste zorgverlener. Marjo van Helden is een constante factor in de begeleiding van patiënten rondom de transplantatie; een zeer ingrijpende en spannende periode voor de patiënt en zijn omgeving. Door haar warme, humoristische persoonlijkheid geniet zij een enorm vertrouwen van patiënten en hun naasten. Iemand die laagdrempelig te benaderen is en deskundig advies geeft. En iemand die het vak van verpleegkundig specialist echt op de kaart heeft gezet. Kortom een zeer waardige winnares.”

Derk Meulman (voorzitter Willem Kolff Stichting): “Marjo heeft zich hiernaast ingezet voor de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep, zowel nationaal als internationaal. Binnen het Nederlandse transplantatieveld en in internationale beroepsverenigingen heeft ze er mede voor gezorgd dat verpleegkundigen en andere paramedici verenigd en vertegenwoordigd zijn. Hiermee kunnen ook deze beroepsgroepen op die plekken hun stem laten horen.”

Over Marjo van Helden
Marjo van Helden is onder meer nauw betrokken geweest bij de opzet van de psychosociale screening van mensen in aanloop naar een niertransplantatie. De screening wordt inmiddels in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland gebruikt. De informatie die hieruit naar voren komt, bijvoorbeeld over ziekte-inzicht, taalbeheersing, zelfredzaamheid wordt gebruikt voor een optimale voorbereiding en nazorg bij transplantatie.

Ook is Marjo betrokken bij de zorg voor jongvolwassenen, die van de kindernefrologie de overstap moeten maken naar de volwassenenzorg. Deze overgang is voor ouders én kind vaak een grote en ingrijpende stap. Marjo van Helden ontwikkelde daarnaast voorlichtingsvideo’s over medicatie en bloeddruk en een e-learning voor transplantatiepatiënten. Ze is bestuurlijk actief geweest binnen de Nederlandse Transplantatievereniging en de European Society for Organ Transplantation.