Nieuws over de draagbare kunstnier

Je vindt hier het laatste nieuws over de draagbare kunstnier. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief over de draagbare kunstnier.

NextKidney finaliseert prototype van de draagbare kunstnier

NextKidney kondigde onlangs aan het eerste werkende prototype van de draagbare kunstnier - de NeoKidney PAK - gereed te hebben. De ontwikkeling, die begon in 2014, kende verschillende technische uitdagingen die te maken hebben met de technologie voor het recyclen van het dialysaat, de verkleining van de bloed- en dialysaatpompen en de beveiliging van het elektrische circuit.

Verbeteringen
Eind 2018 presenteerde de Nierstichting, namens het internationale ontwikkelteam, het 3D-ontwerp van de draagbare kunstnier. Naar aanleiding van nieuwe gebruikersevaluaties in Zwitserland is het ontwerp op enkele punten verbeterd. Zo is de tablet meer geïntegreerd in het systeem en is de deksel uitschuifbaar in plaats van afneembaar gemaakt. De komende maanden wordt het prototype getest in het lab en klaargemaakt voor de klinische testen die in 2022 zullen plaatsvinden.

Investeringen
NextKidney heeft onlangs de eerste financieringsronde van 6 miljoen euro met succes afgesloten. Bijna de helft van dit bedrag was afkomstig van een nieuwe investeerder, de andere helft is ingebracht door NeoKidney en Debiotech SA. De komende 2 jaar is nog ruim 13 miljoen euro nodig om te komen tot CE-markering, een verplichting om toegelaten te worden als medisch apparaat in Europese landen. De financiering hiervoor is nog niet rond, vandaar dat er de komende tijd gezocht zal blijven worden naar financiering bij nationale en internationale investeringsfondsen. 
Zie ook Eerste financieringsronde NextKidney BV levert € 6 miljoen op voor volgende stap draagbare kunstnier.

Doorbraak in de ontwikkeling van duurzame sorbentfilters

Door toevoeging van een goedkoop voedingssupplement is het mogelijk om het sorbentfilter bij kamertemperatuur veel langer te bewaren. Dat is de uitkomst van het onderzoek van dr. Sjaak Jong, dat hij namens NextKidney uitvoerde. De aanzienlijke verlenging van de houdbaarheid van de filters is niet alleen fijn voor de gebruiker, die deze filters buiten de koelkast langer op voorraad kan hebben, maar voorkomt ook verspilling van materiaal. Inmiddels is patent op deze vinding aangevraagd!

Ouderwetse hightech

Het team van NextKidney was op een zaterdagochtend in april te gast bij Korenmolen ’t Roode Hert in Alkmaar voor een opmerkelijk experiment. Naast het malen van graan is de molen namelijk ook uitstekend geschikt voor het malen van zwaardbonen (of ‘jackbonen’). Deze bonen zijn een natuurlijke bron van urease. Urease is het belangrijkste (en kostbaarste) bestanddeel van de sorbents die helpen om o.a. ureum uit het dialysaat te verwijderen.
In samenwerking met Royal Cosun (de voormalige Suiker Unie) in Dinteloord zoeken we naar een goedkope manier om urease te isoleren uit deze bonen. De eerste stap is het vermalen tot meel, waarbij het belangrijk is om warmteontwikkeling tijdens het maalproces te voorkomen zodat het enzym intact blijft. Voor kleinschalige productie lijkt een ouderwetse molensteen daarvoor een zeer geschikte oplossing te zijn.

De oorspronkelijke korenmolen was gebouwd in 1807 en is na een brand in 1925 herbouwd, met gebruikmaking van onderdelen uit een andere 18e eeuwse molen. Elke zaterdag is de molen nog in gebruik voor het malen van verschillende soorten graan. De molen is in beheer van Stichting Fermento en wordt door de week gebruikt als dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In het weekend wordt er gemalen door twee vrijwilligers. Het experiment bleek een groot succes en na een half uurtje malen keerden we huiswaarts met 45 kg meel van zwaardbonen!

Voor wie is de draagbare kunstnier geschikt?

Geregeld krijgen we de vraag voor wie de draagbare kunstnier straks geschikt is. Tom Oostrom (directeur Nierstichting) zegt daarover: “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat de draagbare kunstnier door een zo groot mogelijke groep mensen gebruikt moet kunnen worden. Hoewel we in de ontwikkeling specifiek rekening houden met alle gebruikersscenario’s – van korte (dagelijkse) dialyse tot nachtdialyse – zullen we moeten kiezen voor welke toepassing we de kunstnier als eerste certificeren. NextKidney houdt daarom naast de wensen en mogelijkheden van patiënten in Nederland ook rekening met de ontwikkeling van dialyse in andere Europese landen.”

De machine zelf biedt een breed scala aan opties en kan geschikt gemaakt worden voor elk hemodialyseschema, bijvoorbeeld 3x4 uur of 6x2 uur. De beperking zit in de capaciteit van het dialysaatrecyclingsysteem dat wordt bepaald door de grootte van het sorbentfilter en het volume van de vloeistofzakken. Uiteindelijk spelen ook economische afwegingen een rol. Welk behandelschema haalbaar is zal per land verschillen en afhankelijk zijn van afspraken met de zorgverzekeraars in dat betreffende land. In een volgende nieuwsbrief hopen we hier iets meer over te kunnen vertellen.

'Tour de Gruyères’ wordt 'Tour der Lage Landen'

De Tour der Lage Landen is geboren! De Tour die voorheen in het Zwitserse Gruyères werd gereden om geld op te halen voor de draagbare kunstnier gaat in een nieuwe vorm verder. Maar dan wel met alle succeselementen uit de Tour de Gruyères: een uitdagende toertocht rondom het drielandenpunt, waarbij we zowel door Nederland, Duitsland en België rijden en zo toch nog een beetje het buitenlandgevoel ervaren. Er zijn twee afstanden die gereden kunnen worden. We rijden allemaal 75 kilometer en wie de uitdaging zoekt kan in totaal 125 km koersen. Fietst u ook mee op zaterdag 11 september 2021?
Ga naar Tour der Lage landen >

Nierstichting en Debiotech bundelen krachten in NextKidney

De Nierstichting en Debiotech werkten de afgelopen 5 jaar intensief samen met het Singaporese bedrijf Dialyss aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier; een kleinere, lichtere en gebruiksvriendelijke versie van het bestaande hemodialyseapparaat, dat makkelijk is mee te nemen in een koffer. De Nierstichting en Debiotech hebben in de zomer van 2020 een volgende stap gezet met de oprichting van NextKidney. In deze nieuwe onderneming wordt de draagbare kunstnier zo snel mogelijk op de markt gebracht. Onder leiding van de onlangs aangestelde CEO Jérôme Augustin zal NextKidney de technologie van de draagbare kunstnier over een aantal jaar geïntegreerd overdragen aan een marktpartij.

“Met deze stap verstevigen Neokidney en Debiotech de samenwerking” licht John Stooker toe. Hij was directeur van Neokidney en is nu financieel directeur van NextKidney. “We hebben nu alle kennis en expertise ondergebracht in 1 nieuwe onderneming terwijl die eerst was verdeeld over drie partijen in drie verschillende landen. Eén entiteit is beter aan te sturen en dat maakt ons aantrekkelijk voor investeerders”, zegt hij. “Tot dusver hebben we veel tijd en energie gestoken in het demonstreren van een ‘proof-of-concept’: bewijs dat ons idee werkt. Nu zijn we aanbeland in een fase waarin we niet langer bouwen om de kunstnier te laten werken, maar bouwen om de kunstnier op een betaalbare wijze op grote schaal te kunnen laten produceren. Alles wat we nu gaan doen is duurder dan we eerst hebben gedaan. Het is daarom erg belangrijk dat we erin gaan slagen om investeerders te vinden.”

Verwachte markttoelating in 2023
De afgelopen jaren heeft Neokidney de focus gelegd op het ontwikkelen van één van de belangrijkste componenten van de kunstnier; het recyclingsysteem voor het dialysaat. De komende tijd worden deze onderdelen geïntegreerd in het complete systeem. “We denken de draagbare kunstnier binnen nu en 2,5 jaar klaar te kunnen hebben. Dat wil zeggen: dan moeten we toelating hebben gekregen tot de Europese markt (het zogeheten CE-keurmerk, red.) met de Nederlandse markt als eerste markt”, zegt John. “Dit heeft nu onze hoogste prioriteit” voegt Jérôme Augustin toe. Jérôme, cardioloog en ondernemer, is de directeur van de nieuwe onderneming. Hij stond aan de wieg van verschillende biomedische startups, waaronder het succesvolle bedrijf Physidia dat ook een compacte thuishemodialysemachine ontwikkelde.

Eindsprint
Voor markttoelating zijn nog wel klinische studies nodig. Aanvankelijk was het de bedoeling om de klinische studie te doen in twee stappen, één om de veiligheid van de componenten van het dialysaat-recyclingsysteem aan te tonen, gevolgd door een evaluatie van het hele systeem. Jérôme: “Nadat we de labresultaten hebben voorgelegd aan deskundigen, en vergeleken met wat we weten van soortgelijke dialysetechnologie uit het verleden, kwamen we tot de conclusie dat een enkele trial voldoende is om de veiligheid aan te tonen. Met deze stap besparen we tijd en kosten. Snelheid is alles.”

Financiering
Maar voor het zover is, moeten nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord. De eerste fase was alleen mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de Nierstichting, de zorgverzekeraars en andere samenwerkingspartners. Voor de volgende fase wordt financiering gezocht bij investeringsfondsen.”
John: “De investeerders die we hebben gesproken zijn over het algemeen zeer positief over de innovatie. Men ziet zeker kansen voor de expansie van thuishemodialyse en snapt op welke manier de draagbare kunstnier barrières weg kan nemen voor thuishemodialyse. Dit systeem is flexibeler dan wat er tot nu toe is. Helaas ervaren we ook nog terughoudendheid vanwege het feit dat er nog geen klinische resultaten zijn. We richten ons het komende kwartaal eerst op kleinere investeerders. Ons doel is medio volgend jaar het werkende prototype klaar te hebben. Hiervoor is ongeveer 5 miljoen euro nodig”.

Zorgconcept
Technologie is niet alles; zorg kent een grote menselijke component en die is maar tot op zekere hoogte vervangbaar. Ondersteunde thuishemodialyse vergt veel inzet van specialistisch opgeleid zorgpersoneel. De drie Nederlandse zorgverzekeraars die betrokken zijn bij Neokidney helpen om de knelpunten in kaart te brengen. Neokidney hoopt daarmee bij te dragen aan een nieuw zorgconcept in Nederland. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), de Nierpatiëntenvereniging en de Nierstichting hebben een werkgroep opgericht dat kansen en mogelijkheden in kaart brengt om thuisdialyse toegankelijker te maken. John: “We opereren onder een gunstig gesternte en ik verwacht dat tegen de tijd dat de draagbare kunstnier beschikbaar is, ook de mensen en middelen er zijn om het gebruik van een draagbare kunstnier buiten het ziekenhuis te faciliteren.”

Wil je meer weten over de actuele ontwikkelingen rondom de draagbare kunstnier, kijk dan de webinar terug van de Wetenschaps3daagse van oktober 2020.

Europese samenwerking voor nierinnovatie

Naast de ontwikkeling van een draagbare kunstnier, vindt de Nierstichting het belangrijk dat er meer onderzoek en meer samenwerking komt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. De Nierstichting werkt daarom samen met de European Kidney Health Alliance (EKHA) zodat er in Europa meer aandacht en geld beschikbaar komt voor innovaties voor nierpatiënten. Dat is hard nodig om in de nabije toekomst de toename van nierpatiënten en de vraag naar nierfunctievervangende behandelingen het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast moet er meer ingezet worden op preventie en vroegtijdige behandeling om progressie van nierziekte een halt toe te roepen.

Europese samenwerking
Op 9 juni jl. organiseerden we samen met de EKHA en de Europese federatie van nefrologen (de ERA-EDTA) een webinar met internationale sprekers. Patiënten, nefrologen, ondernemers in de medische technologie, regelgevers en lobbyisten kwamen aan het woord en deden aanbevelingen om nierschade en nierziekten prominenter op de politieke agenda te krijgen. De boodschap werd onderstreept door Hilde Vautmans, voorzitter van de MEP Group for Kidney Health, een groep van 20 EU-parlementsleden die zich inzet voor de belangen van nierpatiënten. De highlights van de webinar zijn terug te zien op onze website.

Draagbare kunstnier in Amerika
Het draagbare-kunstnier-project was ook één van de innovaties voor dialysepatiënten die werden gepresenteerd tijdens virtuele congres van de American Society of Artificial Internal Organs (ASAIO) op 12 juni jl. De presentatie van Neokidney en die van andere innovaties zoals de wearable kunstnier, de implanteerbare kunstnier en de gekweekte nier zijn terug te kijken op de website van het Interuniversitair Micro-elektronica Centrum (IMEC).

COVID-19 en de draagbare kunstnier

Toen begin 2020 de coronapandemie uitbrak wist niemand nog wat ons te wachten stond. Nadat Wuhan en delen van Azië op slot gingen, namen ook veel andere landen drastische maatregelen. Niet alleen gingen de grenzen op slot, maar ook de onderzoekslabs in Singapore en later ook in Zwitserland en Nederland werden gesloten. Zo kwam medio maart al het uitvoerende werk stil te liggen. Vanzelfsprekend had dit grote consequenties voor de voortgang van het project. We vroegen enkele van de onderzoekers betrokken bij de draagbare kunstnier hoe ze hiermee zijn omgegaan.

Sjaak Jong, chemicus Universiteit Utrecht
“Eind 2019 ben ik gevraagd om onze partners in Singapore te helpen met het verbeteren van de sorbentcartridge. Ik werkte een aantal maanden in Singapore toen daar in maart de coronacrisis uitbrak en het land op slot dreigde te gaan. Ik ben net op tijd teruggekeerd naar Nederland en heb hier gelukkig mijn labwerkzaamheden in een geïmproviseerd laboratorium in mijn eentje voort kunnen zetten. Gelukkig ligt mijn stukje van het project inmidddels weer op schema en ik hoop in januari weer in Singapore aan de slag te kunnen.”
Lees het volledige interview met Sjaak

Jasmin Wong, algemeen directeur Dialyss Pte Ltd, Singapore
“Ons lab was gevestigd in een gebouw van de technische hogeschool in Singapore. In maart werd de lockdown van kracht en werd ook ons pand gesloten. Gelukkig kregen we toestemming om met een klein team door te werken. Verder hebben we ons hele team gevraagd om een deel onbetaald verlof op te nemen. Deze situatie heeft tot begin juni geduurd. Direct daarna verhuisden we naar een ander pand, waardoor we pas enkele weken later weer helemaal 100% konden draaien. We ondervinden nu nog wel problemen met onze toeleveranciers en onderaannemers, maar we merken een grote betrokkenheid en inzet om de verloren tijd zo goed mogelijk in te halen. Reizen is nauwelijks mogelijk want er geldt nog steeds een strenge quarantaineplicht, maar daardoor lijkt de situatie in Singapore zich gunstig te ontwikkelen. Ondanks de uitdagingen die corona met zich meebrengt, blijven we positief en gedreven. Deze tijd heeft ons doen realiseren hoe belangrijk dit project is: we geven dialysepatiënten de keuze om hun behandeling veilig thuis te doen in plaats van in het ziekenhuis.”

Christophe Conan, projectleider Debiotech, Lausanne, Zwitserland
“In Zwitserland merken we een grote impact op het dagelijks leven, vergelijkbaar met Nederland. Ook hier werd het openbare leven in grote mate beperkt en mochten we niet meer op volle bezetting in onze kantoren en laboratoria werken. De mensen die thuis konden werken werden verzocht thuis te werken. Door creatief om te gaan met de planning, en bepaalde taken naar voren te schuiven en andere taken wat meer uit te smeren, hebben we de vertraging tot enkele maanden weten te beperken.”

Jérôme Augustin, CEO NextKidney, Lausanne, Zwitserland
“Uiteraard heeft COVID een grote impact gehad. Verschillende teamleden, waaronder ikzelf, reisden veel tussen Zwitserland, Singapore en Nederland. Door COVID werd het reizen vrijwel onmogelijk, en bovendien niet wenselijk. Juist in tijd waarin we net aan bouwen waren aan een nieuwe onderneming was het lastig om niet met elkaar in één ruimte te kunnen vergaderen. Ik woon zelf in Parijs, een stad waarin een strenge lockdown van kracht was. Iedereen moest thuiswerken en zoveel mogelijk binnen blijven. Helaas ben ikzelf ook getroffen door COVID, maar ben er gelukkig snel weer bovenop gekomen. Ondertussen werden overal de labs gesloten en moest het grootste deel van ons team van twintig mensen vanuit huis werken. Dit heeft natuurlijk grote invloed gehad op de voortgang, maar ik denk dat we – mede door bijsturing in het ontwikkelpad naar CE-markering – de vertraging grotendeels weten op te lossen.”