Draagbare kunstnier en de zorg voor patiënten

De draagbare kunstnier is straks geschikt voor iedereen die in staat is thuis te dialyseren. Voor zeer kwetsbare of hulpbehoevende patiënten is de draagbare kunstnier waarschijnlijk niet geschikt.

De Nierstichting wil met de draagbare kunstnier (een deel van de) drempels wegnemen voor thuisdialyse. De technische vereisten aan het huis en de angst voor zelf aanprikken staan de keus voor thuishemodialyse in de weg. Iemand die op dit moment thuis wil dialyseren moet een waterzuiveringsinstallatie laten aanleggen en er moet krachtstroom zijn om het apparaat op aan te sluiten. Voor de draagbare kunstnier is dat niet nodig. Doordat de verbouwingen aan huis niet meer nodig zijn, nemen we met de draagbare kunstnier een van die drempels weg. Voor het aanprikken en/of het bedienen van het apparaat zonder supervisie is een andere manier van zorgverlening nodig.

Zorg op afstand en zorg dichtbij

Als de draagbare kunstnier op de markt komt betekent dat iets voor de organisatie van de zorg. Bijvoorbeeld voor de levering van vloeistoffen en andere disposables. Maar ook voor het werk van een verpleegkundige. Naar schatting 10 procent van de dialysepatiënten heeft een vorm van complexe (acute) dialyse nodig met inzet van gespecialiseerde verpleegkundige zorg. De overige 90 procent is ‘laag complex’. Dit betekent dat er - afhankelijk van de zorg die geboden wordt bij de dialyse - meer thuis gedialyseerd zou kunnen worden dan nu het geval is. Randvoorwaarden hierbij zijn de veiligheid en de ondersteuning van de patiënt.

Klinische trials

Voordat een medisch apparaat als de draagbare kunstnier door patiënten mag worden gebruikt moet bewezen zijn dat het veilig is. Voor de draagbare kunstnier doen we dat in twee rondes klinische trials. In deze onderzoeken wordt het apparaat bij patiënten getest. In de eerste ronde wordt de sorbenttechnologie op veiligheid getest. In de tweede ronde wordt het volledige apparaat op twee kleine groepen patiënten getest (zowel in Frankrijk als in Nederland). Het is voor patiënten niet mogelijk zich aan te melden voor deelname aan deze trials.

Meer informatie

De Nierstichting krijgt veel vragen over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Daarom hebben we eerder een speciaal online magazine gemaakt om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Je kunt het magazine hier bekijken.