Medische en technische informatie

De draagbare kunstnier is nog in ontwikkeling. We delen hier de medische en technische informatie die op dit moment beschikbaar is.

Portable of wearable

De draagbare kunstnier wordt geen apparaat dat je op het lichaam draagt. In het Engels zijn er twee woorden voor de term ‘draagbaar’: wearable en portable. De Nierstichting werkt aan een ‘portable artificial kidney’. De draagbare kunstnier zal ongeveer het formaat van een printer hebben.

Aanprikken

De draagbare kunstnier kan straks op twee manier worden aangesloten: via een centraal veneuze katheter in de hals of via een shunt in de arm. In de eerste versie van de draagbare kunstnier moet met twee naalden worden aangeprikt. Voor een vervolgversie wordt onderzocht in hoeverre enkelnaaldsdialyse mogelijk is.

Dialyseduur en -frequentie

Met de draagbare kunstnier wordt het mogelijk om vaker en geleidelijker te dialyseren, variërend van 2 tot 8 uur, uiteraard in overleg met de arts. De maximale bloed/dialysaatflow zal ongeveer 350 ml/min zijn.

Zuivering

In ons programma van eisen hebben wij opgenomen dat de draagbare kunstnier minstens even efficiënt is als de huidige thuisdialyse .

Bloedlekdetectie


Als de retournaald (een van de twee naalden waarmee de patiënt dialyseert) losraakt loopt een patiënt een risico dat de machine de patiënt ‘leegpompt’. Voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier droeg de Nierstichting bij aan een nieuwe norm die voorschrijft dat de pomp meteen wordt stilgezet bij een bloedlek. Voordat deze norm verscheen, mocht zo’n extern alarm de bloedpomp niet stopzetten maar alleen proberen de gebruiker te alarmeren door geluid, een trilalarm of een lichtsignaal. Inmiddels zijn er nu ook daadwerkelijk dialysemachines met deze verbeterde veiligheidsfunctie.

Gewicht

De draagbare kunstnier zal ca. 10 kilo gaan wegen, zonder de vloeistoffen.

Sorbenttechnologie

De draagbare kunstnier kan zo klein worden doordat de spoelvloeistof wordt gerecycled. Dit gebeurt met zogeheten sorbents, kleine korrels waaraan afvalstoffen zich hechten. Dankzij deze sorbenttechnologie kan het spoelwater gereinigd en gerecycled worden. Hierdoor is geen aparte waterzuiveringsinstallatie meer nodig.

Stroomvoorziening

Dialyseren met de draagbare kunstnier kan straks overal, als er maar een stopcontact aanwezig is. Dat mag zelfs een ongeaard stopcontact zijn.

Meer informatie

De Nierstichting krijgt veel vragen over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Daarom hebben we een speciaal magazine gemaakt om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Je kunt het magazine hier bekijken. Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen ga dan naar de voorlichtingsmaterialen.