Succes nieuwe donorwet zet door

In 2023 zijn 1.019 niertransplantaties uitgevoerd waarvan de helft met een nier van een overleden donor, zo blijkt uit de NTS-jaarcijfers. Hiermee zet de opgaande lijn van 2022 zich voort en stijgt het aantal niertransplantaties in 2023 opnieuw. Op 1 januari 2024 hebben 13,9 miljoen Nederlanders actief een keuze ingevuld. Hiervan zijn 8,1 miljoen Nederlanders geregistreerd als donor, met een ‘Ja’ dan wel ‘Geen bezwaar’. Hiermee wordt het succes van de nieuwe Donorwet goed zichtbaar wat resulteert in méér orgaantransplantaties.

Maatschappelijke standaard verschuift
De registratiecijfers laten zien dat bijna 60% van de Nederlandse bevolking orgaandonor wil zijn en dus positief tegenover orgaandonatie staat. Daarnaast laat 11% de keuze na overlijden over aan een ander. Hiermee wordt het donor willen zijn steeds meer een maatschappelijke standaard. Er zijn in 2023 weer meer mensen geweest die na overlijden organen hebben gedoneerd. Maar liefst 884 mensen hebben een levensreddend donororgaan ontvangen van overleden donoren. Dat zijn er 23 meer dan in 2022 en zelfs 127 meer dan over 2021.
Ondanks deze positieve cijfers blijft de Nierstichting aandacht vragen voor het belang van orgaandonatie. De kans dat een persoon die met ‘Ja’ of ‘Geen bezwaar’ staat geregistreerd uiteindelijk ook donor wordt is heel klein omdat orgaandonatie niet in iedere situatie uiteindelijk ook daadwerkelijk mogelijk is. Ook benadrukt de Nierstichting dat het maken van een donorkeuze – welke dan ook - helderheid geeft. Het is volgens de Nierstichting van belang om bij leven deze keuze met naasten en familie te bespreken zodat er bij overlijden duidelijkheid is voor nabestaanden.

Wachtlijst
De wachtlijst voor een donornier is met 16% gestegen van 934 naar 1.084 per begin van dit jaar. Dit is een gevolg van meer nierpatiënten die op de wachtlijst worden geplaatst nu meer mensen in aanmerking komen voor transplantatie. Patiënten worden ook vroeger op de wachtlijst geplaatst. De wachtlijst neemt weliswaar toe, maar de wachttijd voor nierpatiënten is gedaald naar 2 jaar en 3 maanden.

“Het positieve effect van de Donorwet is ook merkbaar in de getallen. We zien nu een groter aanbod aan donororganen zodat nierpatiënten een beter perspectief hebben op een levensreddende donornier. Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen bereid zijn om hun organen af te staan na overlijden. Zij geven mensen daarmee hun leven terug”, aldus Mariette Kraayvanger, Programmamanager Donatie & Transplantatie bij de Nierstichting. “Anders dan bij andere organen is de wachtlijst voor donornieren gestegen (+5%) en vormen zij bovendien de grootste groep patiënten op de wachtlijst. Voor nierpatiënten blijven dus zowel nierdonatie na overlijden, als nierdonatie bij leven hard nodig. We zien nog altijd dat mensen komen te overlijden terwijl zij wachten op een nier, of dat ze door verslechtering van hun conditie niet meer transplantabel zijn.”

Verbetering kwaliteit transplantaties
De Nierstichting blijft zich inzetten voor betere transplantatiekansen, ook voor complexere nierpatiënten. Én de Nierstichting blijft zich hard maken voor de verbetering van de kwaliteit van donornieren door een verbeterde selectie en nieuwe behandelingen en het herstellen van donornieren van mindere kwaliteit. Dat maakt dat meer getransplanteerde patiënten langer een goed functionerende donornier kunnen behouden.
In dat licht zijn NWO en Nierstichting een nieuw partnership aangegaan gericht op de toepassing van innovatieve ontwikkelingen en samenwerking tussen verschillende disciplines. De onderzoekscall ‘One kidney for life’ heeft als doel de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk te maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee levensverwachting en kwaliteit van leven van niertransplantatiepatiënten.