Vooraankondiging nieuwe NWO KIC-call in samenwerking met de Nierstichting: ‘One kidney for life’

De Nierstichting en NWO slaan de handen ineen om vernieuwend onderzoek naar het voorkomen en behandelen van niertransplantaatfalen mogelijk te maken. Binnen het ‘Kennis en Innovatie Convenant’ (KIC) gaan NWO en de Nierstichting een nieuw partnership aan waar discipline overstijgende innovatie centraal staat.

De overleving van getransplanteerde nieren is ondanks veelbelovende, technologische ontwikkelingen op lange termijn in de afgelopen 20 jaar nauwelijks verbeterd. Circa 40% van de getransplanteerde donornieren gaat binnen 10 jaar verloren door afstoting.
Er is meer inzicht nodig in factoren en onderliggende mechanismen bij afstoting van een getransplanteerde donornier. Deze call ‘One kidney for life’ beoogt de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk te maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee de levensverwachting en kwaliteit van leven van niertransplantatiepatiënten. Doordat minder hertransplantaties nodig zijn, krijgen in de toekomst meer nieuwe patiënten tijdiger toegang tot niertransplantatie. Naar verwachting gaat de call begin 2024 open.

Interdisciplinaire samenwerking 
De interdisciplinaire samenwerking is gericht op onderzoek leidend tot medische doorbraken. Deze complexe uitdaging kan niet vanuit één wetenschapsdiscipline of vanuit alleen wetenschappelijk perspectief worden beantwoord. Transplantaatfalen is een multidisciplinair probleem waarbij organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren nodig zijn. Deze call for proposals is daarom gericht op partijen die verwachten een bijdrage te kunnen leveren aan het interdisciplinair onderzoek en innovatieve oplossingen voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen. Bij de uitwerking van de aanpak vormen de maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld economische en ethische aspecten, inclusiviteit, communicatie, gedrag en autonomie van gebruikers) een integraal onderdeel.

Save the date: matchmakingsbijeenkomst
Naar verwachting opent de call in januari 2024. Op donderdagmiddag 15 februari 2024 volgt hierop een matchmakingsbijeenkomst op locatie waarbij de verschillende geïnteresseerde partijen elkaar kunnen ontmoeten. Meer informatie over de call, de voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de openstelling via de site van NWO.

KIC zoekt technologische economische kansen
Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende, innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote, maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Partnerschappen
Via de lijn Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 van NWO worden jaarlijks onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt.

Disclaimer
Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO en Nierstichting. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant. Als één van de domeinen van NWO voert ZonMw deze subsidieoproep uit binnen het Kennis- en innovatieconvenant (KIC).