Nierstichting zoekt dialyseverbetering in krachtig productietechnologisch netwerk

Binnen een krachtig netwerk, met een gezamenlijke investering van bijna €38 miljoen, werkt de Nierstichting aan de volgende stap in de innovatie van dialyse, in aansluiting op het draagbare kunstnier project dat de Nierstichting in 2014 is gestart en inmiddels is ondergebracht in het bedrijf Nextkidney.

Van laboratorium naar praktijk
"De kwaliteit van dialyse moet en kan beter. In het laboratorium ontdekken we hoe dat kan, maar het is lastig die oplossingen op grote schaal te produceren. Dat lukt alleen in grote samenwerkingsverbanden. Pas dan kunnen nierpatiënten op termijn profiteren van de gebundelde kennis”, zegt dr. Karin Gerritsen, internist-nefroloog van het UMC Utrecht en coördinator van het project.

Krachtig netwerk
In het NXTGEN Hightech groeifondsproject Kunstorganen werkt de Nierstichting samen met 11 bedrijven en drie kennisinstellingen aan de ontwikkeling van betere dialysetechnieken. Denk aan de ontwikkeling en productie van nieuwe filters en membranen voor slimmere, draagbare en mogelijk zelfs implanteerbare dialysesystemen. En ook machines voor de productie van stents en protheses voor de vaattoegang. Lees hier wie de andere partners zijn en wat ze doen.

Jasper Boomker, programmamanager Technologische Innovatie bij de Nierstichting: “Alleen in een krachtig netwerk met productietechnologische* kennis zijn substantiële verbeteringen te realiseren. Daarom investeert de Nierstichting bijna €750.000 in dit project, en de andere partners samen ruim €17 miljoen. Versterkt door een subsidie van €20 miljoen uit het Nationaal Groeifonds zetten we zo de komende zeven jaar €38 miljoen in voor innovatie in dialyse. Zo hopen we vervolg te geven aan de daadkracht van de Nederlandse arts Willem Kolff, die 80 jaar geleden de eerste werkende kunstnier bouwde en demonstreerde.”

Vernieuwing noodzakelijk
Wereldwijd zijn ruim 3,8 miljoen nierpatiënten afhankelijk van dialyse om te kunnen overleven. In Nederland gaat het om circa 6.200 mensen. Maar leven aan de dialyse is geen leven, zeker niet als je - zoals de meeste dialysepatiënten - drie keer per week in een ziekenhuis of centrum uren aan een apparaat geklonken zit. Dat is een enorme beperking van levensvrijheid. Bovendien bereik je met dialyse slechts 10-15% van de zuiverende werking van gezonde nieren. Geen wonder dat dialyserende mensen weinig energie hebben en tal van andere gezondheidsproblemen ervaren, die leiden tot hoge sterfte aan hart- en vaatziekten.

Over NXTGEN HIGHTECH
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds programma NXTGEN HIGHTECH. Dit programma gaat tot 2030 met ruim 330 partners, in meer dan 60 projecten en in zes essentiële domeinen, maar liefst € 1 miljard investeren. Daarmee levert NXTGEN HIGHTECH een significante bijdrage aan de structurele en duurzame economische groei in Nederland én bieden we oplossingen voor de grote, maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding. Voor meer informatie, kijk ook op nxtgenhightech.nl.

*Productietechnologie verwijst naar de methoden, processen en technieken die worden gebruikt om goederen en producten te vervaardigen. Dit omvat alles, van het ontwerpen van producten tot het selecteren van materialen, het plannen van productieprocessen, het optimaliseren van efficiëntie en het waarborgen van kwaliteit tijdens de fabricage. Het omvat ook het gebruik van machines, gereedschappen, automatisering en informatietechnologie om het productieproces te stroomlijnen en te verbeteren.