NXTGEN HIGHTECH: innovatieve, technologische oplossingen

Met ongeveer één miljard euro ontwikkelt NXTGEN HIGHTECH innovatieve, technologische oplossingen voor een breed spectrum aan maatschappelijke problemen. De Nierstichting is één van de partners, die met vernieuwende productietechnologie de dialysebehandeling wil verbeteren.

Binnen NXTGEN HIGHTECH werken ruim 330 partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen de komende zeven jaar samen aan de ontwikkeling van nieuwe, hoogtechnologische machines en productietechnologieën. Het Nationaal Groeifonds investeert €450 miljoen om slimme oplossingen te vinden voor problemen in zes domeinen: Robotica en automatisering in land- en tuinbouw, Gezondheid, Lichte materialen, Duurzame energie, Lasercommunicatie en Snellere chips.

Betere dialyse
In het NXTGEN Hightech project Kunstorganen werkt de Nierstichting samen met 10 bedrijven en drie kennisinstellingen aan de ontwikkeling van betere dialysetechnieken. Denk aan de ontwikkeling en productie van nieuwe filters en membranen voor dialyse, machines voor stents en protheses voor de vaattoegang en het kweken van orgaanweefsel voor beter inzicht in de werking.
“We zien dat de innovatie voor nierpatiënten stagneert doordat productie van prototypes in de praktijk lastig opschaalbaar blijkt. Dit vereist niet alleen veel specifieke kennis en expertise, maar ook fysieke middelen om de productie op kleine en middelgrote schaal te realiseren. Met dit project willen we ervoor zorgen dat de stap van lab naar praktijk in de toekomst sneller en beter gaat”, zegt dr. Karin Gerritsen, internist-nefroloog van het UMC Utrecht en coördinator van het project.

Andere partners
In het consortium leggen Nextkidney en Chiral Vision zich toe op de productie van sorbentfilters voor de draagbare kunstnier. De Universiteit Twente en het bedrijf Biochem Oss ontwikkelen efficiëntere en hemocompatibele membranen voor de hemodialyse. IMEC en Micronit bouwen micro-elektronische componenten voor dialysesystemen die in de toekomst geïmplanteerd kunnen worden. Vivolta werkt samen met Corbion, SupraPolix, STENTiT en Xeltis aan machines voor de productie van stents en protheses voor de vaattoegang, opgebouwd uit degradeerbare nanomaterialen.

Voor het testen van al deze componenten wordt in samenwerking met het UMC Utrecht en LifeTec Group een platform gebouwd. Het UMC Utrecht heeft daarnaast een belangrijke, adviserende rol bij het voorbereiden van de preklinische verificatie en validatie en markttoelating van de kunstorganen die met de nieuwe technologie geproduceerd worden.

Oplossingen voor nierpatiënten
De Nierstichting investeert €750.000 in het project. De andere partners dragen zelf ruim €17 miljoen bij, naast de subsidie van €20 miljoen uit het Nationaal Groeifonds. Een gezamenlijke investering van bijna €38 miljoen voor nierpatiënten.

Jasper Boomker, programmamanager Technologische Innovatie bij de Nierstichting: “Dit project biedt unieke kansen tot verbetering van de kwaliteit van de dialysebehandeling. We weten inmiddels dat échte vernieuwingen voor nierpatiënten vooral worden bereikt via onderzoekssamenwerkingen en coalities. Dit is één van de projecten waarbij het is gelukt zo veel slimme partijen bij elkaar te brengen.”

Eerste kunstnier
Nederland is geboortegrond van de dialyse. De eerste kunstnier werd 80 jaar geleden voor het eerst getest in het ziekenhuis van Kampen. In het kader van dit heugelijke feit organiseerde de Nierstichting, samen met IMEC en de Willem Kolff Stichting op 4 april 2023 een netwerkbijeenkomst voor bedrijven en patiënten, waarbij enkele baanbrekende innovaties van Nederlandse bodem werden gepresenteerd. In deze film een impressie van deze dag.