Nierstichting en Debiotech bundelen krachten in NextKidney voor realisatie draagbare kunstnier

De verdere ontwikkeling van de draagbare kunstnier is ondergebracht in de nieuwe onderneming NextKidney. Hiermee hebben de Nierstichting en Debiotech de volgende stap gezet in een succesvolle samenwerking om de draagbare kunstnier zo snel mogelijk op de markt krijgen.

Onder leiding van de onlangs aangestelde CEO Jérôme Augustin zal NextKidney de technologie van de draagbare kunstnier over een aantal jaar geïntegreerd overdragen aan een marktpartij.

De Nierstichting en Debiotech werkten de afgelopen 5 jaar al samen met het Singaporese Dialyss aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier; een kleinere, lichtere en gebruiksvriendelijke versie van het bestaande hemodialyseapparaat dat makkelijk is mee te nemen in een koffer. “De draagbare kunstnier betekent een enorme verbetering voor patiënten die buiten het ziekenhuis willen dialyseren. Met NextKidney verstevigen we onze samenwerking met Debiotech en zijn we beter voorbereid om te testen, op te schalen en de draagbare kunstnier zo snel mogelijk op de markt te krijgen,” aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting. 

Toegang tot de markt
NextKidney wordt geleid door Jérôme Augustin, die veel jaren ervaring heeft in de thuisdialysemarkt. De belangrijkste opdracht voor NextKidney is de verdere voorbereiding en uitvoering van de klinische testen en het goedkeuringstraject voor markttoelating. Het streven is deze CE-markering die de toegang geeft tot de markt voor hemodialyse binnen enkele jaren te verkrijgen, mede afhankelijk van de uitdagingen die we onderweg nog tegenkomen.

Over de Nierstichting en Debiotech
De Nierstichting is initiatiefnemer van het draagbare kunstnier project en wordt ondersteund door drie grote zorgverzekeraars: CZ, Zilveren Kruis en Menzis. Deze partijen betalen niet alleen mee, ze bereiden ook het zorgconcept én vergoeding van behandelingen met de draagbare kunstnier aan patiënten voor.
Het Zwitserse Debiotech is een ervaren ontwikkelaar van medische apparatuur, waaronder een compact apparaat voor buikspoeling (DialEase), dat binnenkort op de markt wordt gebracht door Fresensius Medical Care. 

Meer informatie
Meer weten over de draagbare kunstnier?
Of schrijf je in voor de nieuwsbrief Draagbare kunstnier.