Niertransplantatie

Voor veel mensen met nierfalen, is transplantatie de beste behandeling. Dan krijg je een donornier die je nierfunctie overneemt. De nier kan afkomstig zijn van een levende of overleden donor.

Wachtlijst
De gemiddelde wachttijd voor een nier van een overleden donor is lang: bijna 2,5 jaar. Een donornier van een levende donor is beter, die gaat gemiddeld twee keer zo lang mee. Maar er is niet altijd iemand die een nier wil geven. Of de donor is geen match met de ontvanger. Dan kan cross-over uitkomst bieden.

Transplanteren of dialyseren?
Een nierfunctievervangende behandeling, zoals een transplantatie, vindt vaak plaats als de nieren nog 15% werken - maar dat verschilt per patiënt. Wat de optimale behandeling is, niertransplantatie of dialyse (en welke manier), dat besluit je samen met je arts. Behalve je medische achtergrond, wegen ook je persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren mee. Bijvoorbeeld of je transplantatie wel wilt, en of je liefst thuis of in het ziekenhuis dialyseert.
Gebruik de keuzehulpen op nieren.nl en ontdek welke behandeling het beste bij jou past.

Donornier van overleden donor
Iets minder dan de helft van de transplantaties in Nederland vindt plaats met een met een nier van een overleden donor (ook wel: postmortale transplantatie). Dan is de nier afkomstig van iemand die is overleden én zich had geregistreerd als orgaandonor. Gemiddeld blijft een getransplanteerde postmortale nier 10 jaar werken. Daarna moet je weer op de wachtlijst voor een donornier en dialyseren.

Als donornieren langer blijven werken, hebben minder mensen herhaaldelijk een donornier nodig, en wordt de wachtlijst korter. Daarom financiert de Nierstichting wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zetten we actief in op meer bewustzijn over het belang van orgaandonatie (bij leven of na overlijden) en op juiste informatie over orgaandonatie en de nieuwe donorwet. En op optimale begeleiding en nazorg in dit proces.

Illustratie van organen in lichaam en transplantatienier

Donatie bij leven
Ruim de helft van de transplantaties in Nederland is met een nier van een levende donor. Groot voordeel is dat de donornier dan gemiddeld langer mee gaat (20 tot 25 jaar), zeker als transplantatie plaatsvindt voordat dialyse is gestart. De Nierstichting stimuleert donatie bij leven te overwegen, via voorlichting en (online) begeleiding aan potentiële donoren en ontvangers.
Meer informatie over donatie bij leven vind je op nieren.nl. Via nieren.nl kun je ook in gesprek gaan met iemand die al een nier heeft afgestaan.

Cross-over donatie
Mist de match, dan kan het cross-overprogramma helpen. Door slim te ruilen met andere donor-ontvangerkoppels die niet matchen, kunnen passende combinaties wel ontstaan, en meerdere transplantaties toch plaatsvinden.

Na de transplantatie
Door de verbetering van je lichamelijke conditie, kun je na een niertransplantatie je actieve leven grotendeels weer oppakken. Uiteraard verschilt het per persoon, maar de kwaliteit van leven gaat meestal vooruit. Wel zal je medicijnen moeten slikken tegen afstoting.

Feiten en cijfers
Benieuwd hoeveel mensen jaarlijks een niertransplantatie ondergaan? Bekijk de feiten en cijfers.