Nalaten aan de Nierstichting

Stap voor stap
Overweegt u de Nierstichting op te nemen in uw testament en zoekt u liever praktische informatie? Hieronder hebben we de stappen op een rij gezet. De Nierstichting ontvangt geen geld van de overheid. Mede dankzij nalatenschappen, die een groot deel uitmaken van de inkomsten, kan de Nierstichting zorgen voor wetenschappelijke doorbraken en innovaties, zoals de draagbare kunstnier. Met uw nalatenschap maakt u écht verschil voor het leven van nierpatiënten van deze en volgende generaties.
Vanwege de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft de Nierstichting geen successierecht of schenkingsbelasting te betalen. Een nalatenschap komt dus volledig ten goede aan de Nierstichting. Een notaris kan uw voorkeuren en wensen vastleggen in een testament.

Een testament laten opmaken is eenvoudig. Volg de onderstaande 3 stappen:

Stap 1. Legaat of erfstelling

U kunt de Nierstichting als begunstigde opnemen in uw testament. Er zijn twee mogelijkheden.

  • Legaat: de Nierstichting wordt legataris en ontvangt een specifiek geldbedrag of een eigendom (legaat) uit uw nalatenschap.
  • Erfstelling: de Nierstichting wordt (mede-)erfgenaam en ontvangt (een deel van) het bezit uit uw nalatenschap.

Een belangrijk verschil tussen erfgenamen en legatarissen is dat een legataris niet aansprakelijk is voor eventuele schulden uit een erfenis.

Stap 2. Bespreek uw wensen met de notaris

De notaris maakt uw testament op. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. 

Stap 3. Het testament ondertekenen

Op basis van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u per post, met een toelichting. Samen met de notaris neemt u de tekst door en kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen. Als alles naar wens is, ondertekent u het testament. U krijgt een afschrift thuisgestuurd.

Uw testament veranderen?
Wat u vastlegt in uw testament is bindend, maar u kunt een testament altijd laten veranderen. Het is verstandig elke drie tot vijf jaar te bekijken of uw testament nog afgestemd is op uw actuele, persoonlijke situatie en wensen. Zo zorgt u er ook voor dat nieuwe wet- en regelgeving niet nadelig uitpakken voor uw testament. Doe de TestamentTest om dit te checken. 

Besparen op uw testament?
Hoe het werkt
Aan de hand van online vragen kunt u uw testament in concept opstellen. U leest het na, wanneer het u uitkomt, in uw eigen tempo en tijd. U ondertekent uw testament bij één van de 41 aangesloten notariskantoren, verspreid over het hele land. Dit is tot de helft goedkoper dan de ‘reguliere gang’ naar de notaris. En u hoeft maar één keer langs, in plaats van twee keer of meer. Bovendien staan de prijzen vast. Dit is niet gebruikelijk in het notariaat.

Veilig en betrouwbaar
De testamenten worden niet opgeslagen. U ontvangt een gewaarmerkte kopie en de notaris bewaart het origineel. Bekijk voor meer informatie de website van NuNotariaat.

Heeft u nog vragen?
Contactpersoon voor Nalaten aan de Nierstichting is Cornelie van Zijtveld. Zij neemt graag de tijd met u in gesprek te gaan. Dat kan op verschillende manieren. Hoe? Dat kunt u hier lezen.