Bijdragen aan onderzoek

De Nierstichting strijdt onophoudelijk voor een beter leven voor nierpatiënten. Onder meer door in te zetten op wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Met als uiteindelijk doel nierziekten te kunnen genezen. De investeringen hiervoor zijn alleen mogelijk dankzij de hulp van mensen en bedrijven die de Nierstichting actief en doelbewust steunen.

Baanbrekende onderzoeken
Nierziekten genezen, zodat nierpatiënten in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van dialyse of transplantatie, is een van de grootste dromen van de Nierstichting. Er zijn meerdere baanbrekende, wetenschappelijke onderzoeken waarin we investeren. Sommige gaan over een aanpak voor zeldzame aandoeningen, andere onderzoeken zorgen juist voor impact op een veel breder vlak.

Enkele voorbeelden:

 • Onderzoek naar nefrotisch syndroom
  Hoogleraar kindernefrologie Michiel Schreuder van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis is gespecialiseerd in het nefrotisch syndroom. Kinderen met deze aandoening worden vaak langdurig behandeld met zware medicijnen. Om te kunnen voorspellen hoe de ziekte zich per kind ontwikkelt, is veel onderzoek nodig.
  Lees meer over dit onderzoek
 • Renal Lifecycle-onderzoek
  Een medicijn dat de achteruitgang van de nierfunctie soms helemaal stopt en hartfalen en sterfte voorkomt. Bij veel mensen met milde nierproblemen werkt het. Maar is dit ook het geval bij mensen met ernstige nierschade, dialysepatiënten en getransplanteerden? Grootschalig onderzoek onder leiding van Ron Gansevoort van het UMC Groningen moet dit uitwijzen. De Nierstichting financiert dit onderzoek met 3,3 miljoen euro. Deze investering is mogelijk gemaakt door een nalatenschap die de Nierstichting heeft ontvangen vanuit het Piet Poortman fonds.
 • Onderzoek naar aangeboren nierafwijkingen
  Samen met zes Nederlandse academische ziekenhuizen doet kinderarts-nefroloog Rik Westland (Emma Kinderziekenhuis - Amsterdam UMC) onderzoek naar aangeboren afwijkingen aan nieren en urinewegen. Dit is de belangrijkste oorzaak van onherstelbaar nierfunctieverlies bij kinderen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met subsidie van de Nierstichting.
  Lees meer over dit onderzoek

Meer informatie over andere onderzoeken en innovaties waarin de Nierstichting investeert.