Steun aan patiënten

Een gewoon leven leiden, met genoeg vrijheid en energie voor werk en ontspanning, is niet vanzelfsprekend als je nierpatiënt bent. Een nierziekte heeft grote impact op het leven van nierpatiënten en dat van hun naasten.

Nierpatiënten krijgen niet alleen te maken met gezondheidsbeperkingen maar ook met afhankelijkheid, isolement en verminderde (sociale) activiteiten. Heldere informatie, ondersteuning door patiëntenorganisaties (met lotgenotencontact, collectieve belangenbehartiging en hulp om zelf regie te houden) en één loket voor advies en steun bij individuele vragen, zorgen aantoonbaar voor behoud van die maatschappelijke participatie en blijft hard nodig. Het is belangrijk de ondersteuning en informatievoorziening in te richten op een (online) manier die aansluit op behoeften van patiënten en zorgprofessionals. Daarom subsidieert de Nierstichting de Nierpatiënten Vereniging Nederland en regionale patiëntenverenigingen en blijft nauw met hen samenwerken.

De Nierstichting ontwikkelde samen met de NVN de website nieren.nl voor nierpatiënten, die betrouwbare informatie biedt en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen om de eigen regie van nierpatiënten en mensen in hun omgeving te stimuleren.

Patiëntenorganisaties

Als je leven verandert door een nierziekte kom je voor allerlei praktische, zakelijke en sociale uitdagingen te staan. Daarom biedt de Nierstichting samen met de NVN informatie over sociale zekerheid (zorgverzekeringen, belastingen en arbeidswetgeving), lotgenotencontact en advies over bijvoorbeeld werk en sport. Dat doen we op collectief niveau: wij financieren de landelijke Nierpatiënten Vereniging Nederland en we subsidiëren lokale nierpatiëntenorganisaties. Subsidie aanvragen? Kijk op Subsidie voor patiëntenorganisaties.

Individuele financiële steun

Mensen met een nieraandoening, donoren en hun naasten kunnen voor individuele patiëntondersteuning terecht bij het Steun- en Adviespunt (STAP) van de Nierstichting en de NVN. Medewerkers van STAP zoeken samen met jou naar een passende oplossing, gericht op duurzame verbetering van kwaliteit van leven.

Wat kun je verwachten van de ondersteuning
STAP-medewerkers bieden ondersteuning en begeleiding bij het zoeken naar antwoorden op sociaal-juridische vragen. Dit doen ze door vragen te beantwoorden, advies te geven en door zelf actie te ondernemen. Individuele patiëntondersteuning heeft als doel de kwaliteit van leven van nierpatiënten en hun naasten duurzaam te verbeteren.

Financiële steun
Om verbetering van kwaliteit van leven te realiseren is het soms nodig een financiële bijdrage te geven. Aanvragen hiervoor worden door het steun- en adviespunt altijd in een brede context bekeken, gericht op het realiseren van een duurzame oplossing, passend bij de vrager. Dit kan per persoon verschillen, waardoor het niet mogelijk is om in algemene zin aan te geven waarvoor financiële ondersteuning beschikbaar is. In sommige situaties is het nodig om eerst praktische belemmeringen weg te nemen, voordat een duurzame oplossing mogelijk is. Ook hiervoor is ondersteuning beschikbaar.

STAP geeft zelf geen financiële ondersteuning, maar adviseert hierover aan de Nierstichting. De Nierstichting beslist over het toekennen van financiële ondersteuning.

Bereikbaarheid STAP
STAP is bereikbaar via telefoonnummer 035 – 693 7799 en e-mail: stap@nvn.nl
Kijk voor de spreekuren met een medewerker op nvn.nl/vind-steun/stap/