TechNIERen in de geest van Kolff

Een medische innovatie, die inmiddels meer dan 80 jaar geleden plaatsvond, heeft wereldwijd talloze levens gered en de behandeling van nierfalen ingrijpend veranderd. Prof. Willem Kolff maakte Nederland tot de geboortegrond van de dialyse toen hij in 1943 de eerste werkende kunstnier demonstreerde in het ziekenhuis van Kampen.

De Nierstichting zet zich actief in voor de vooruitgang in de behandeling van nierpatiënten door innovatie te stimuleren. In deze filmserie TechNIERen vertellen techneuten en onderzoekers aan welke innovaties zij werken om de behandeling van nierfalen verder te verbeteren. Innovaties die nog steeds hard nodig zijn! Applaus voor hen, die zich in de geest van Kolff inzetten voor de nierpatiënten van morgen.

TechNIERen 1 De vaattoegang voor hemodialyse geeft veel problemen. Dr. Martijn Cox, Chief Technology Officer Xeltis, hoopt met de ontwikkeling van een lichaamseigen vaattoegang een deel van die problemen te ondervangen.

TechNIERen 2 Met de membranen en filters die nu worden gebruikt voor hemodialyse kunnen niet alle afvalstoffen uit het bloed worden verwijderd. Dit leidt ertoe dat veel dialysepatiënten nog steeds klachten ondervinden van de behandeling. Professor Dimitrios Stamatialis van de Universiteit Twente vertelt over de ontwikkeling van slimme membranen voor betere zuivering bij toepassing in een kunstnier.

TechNIERen 3 De huidige manier van buikspoeling gebruikt veel water, en kan door slijtage van het buikvlies maar enkele jaren toegepast worden. Dr. @Karin Gerritsen, UMC Utrecht, onderzoekt of een nieuwe manier van buikspoelen meer afvalstoffen kan verwijderen en langer mee gaat.

TechNIERen 4 Chips in dialyse behandeling
In de 80 jaar sinds Kolff het eerste dialyseapparaat demonstreerde, is er technologisch (verbijsterend) weinig verbeterd. De toepassing van chiptechnologie en internationale samenwerking kan daar verandering in brengen. Kijk mee in de toekomst met dr. Fokko Wieringa, hoofdonderzoeker IMEC-NL

TechNIERen 5 Een perfusiesysteem voor donornieren
In deze aflevering van TechNIERen vertelt Dr. Marten Engelse, Leiden UMC, hoe men probeert een nier buiten het lichaam 'werkend' te houden, gevat in een technologisch platform. Dat biedt mogelijkheden voor (wetenschappelijk) onderzoek en brengt wellicht meer nieren beschikbaar voor transplantatie.

TechNIERen 6 De Neokidney: de draagbare kunstnier
Drie tot vier keer per week dialyseren in een centrum is zwaar. John Stooker van Nextkidney weet er alles van omdat zijn vader nierpatiënt was. Dat drijft hem ertoe zich in te zetten voor een nieuwe, betere vorm van thuisdialyse.