Onderzoeksbeleid

Na een evaluatie van het onderzoeksbeleid hebben we in 2021 een nieuw O&I-beleid ingevoerd.

Hoe ziet het nieuwe beleid eruit?

Het beleid voor onderzoek & innovatie kent drie programma’s: Kolff+, Pionier+ en Missie+. Ze zijn respectievelijk gericht op het ontwikkelen en behoud van creatief talent (Kolff+), cofinanciering (Pionier+) en routekaartprojecten (Missie+). Hierbinnen zijn we continu op zoek naar succespaden, waarbij de wens is flexibel in te springen op kansen die gedurende een project ontstaan. Van onderzoekers verlangen we dan ook dat ze, naast het projectvoorstel, eveneens nadenken over hoe hun onderzoekslijn bijdraagt aan impact voor nierpatiënten. En dat ze hiervoor een strategie ontwikkelen.

Overweeg je subsidie aan te vragen voor wetenschappelijk onderzoek? Kijk dan op onze pagina met de calls voor proposals.