Student Researcher Grant

De Student Onderzoeker Beurs van de Nierstichting ondersteunt getalenteerde studenten, die als extracurriculaire activiteit nieronderzoek willen doen, met een persoonsgebonden beurs. Ontvangers van een Student Onderzoeker Beurs zijn onderzoekers die verder willen in het nieronderzoek.

De Student Onderzoeker Beurs kan het hele jaar door worden aangevraagd door de begeleider van de student.

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in via ons nieuwe subsidiebeheersysteem genaamd MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat beschreven in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier voor de student onderzoeker beurs is hieronder te vinden (onder 'Voorwaarden, informatie en formulieren').

English summary

The Student Researcher Grant aims to support talented students, who want to do renal research as extracurricular activity, by means of a personal grant. Recipients of the Student Researcher Grant are researchers who wish to continue in renal research.
Applications for the Student Researcher Grant can be submitted throughout the year.

Submit an application

Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through the system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under 'Voorwaarden, informatie en formulieren').