Overzicht eerdere calls

Hieronder vind je een overzicht van alle calls van de afgelopen 5 jaar.

Grote Kolff Beurzen

Het Kolff Programma van de Nierstichting ondersteunt getalenteerde postdocs met persoonsgebonden beurzen. Aanvragers van een Kolff Beurs zijn onderzoekers die verder willen in het nieronderzoek. Type beurzen: Fellowship Buitenland Beurs, Arts Onderzoeker Beurs, Postdoc Startup Beurs, Junior Postdoc Beurs en Senior Postdoc Beurs. De calls van de Grote Kolff beurzen hebben gelopen van 2007 t/m 2021.

Collaboration Call

Met de Collaboration Grant wil de Nierstichting samenwerking tussen een of meer groepen gedrags-/sociale wetenschappers en een of meer groepen medische wetenschappers stimuleren. Het doel van het samenwerkingsproject is het aanpakken van een vraag die belangrijk is vanuit het perspectief van de patiënt. Het patiëntperspectief bepaalt het onderwerp, het doel en de aanpak van het project. Projecten zijn er op gericht het verschil te maken voor patiënten. Daarnaast zijn projecten gericht op het bereiken van meer translationele impact om de kwaliteit van zorg voor nierpatiënten te verbeteren en/of de preventie van (progressie van) chronische nierziekte. De Collaboration Call heeft gelopen van 2019 t/m 2020. De voorloper, de SWO call, heeft gelopen van 2012 t/m 2018.

Humane Meetmodellen

De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen. Hoe meer een onderzoek model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

In dit kader hebben de SGF, NWO-domein TTW, ZonMw en Topsector LSH een programma Humane meetmodellen opgezet.

  • In 2019 heeft een eerste financieringsronde binnen dit programma plaatsgevonden, getiteld ‘Humane meetmodellen: op naar betere humane meetmodellen’. 
  • In 2020 heeft een tweede financieringsronde binnen dit programma plaatsgevonden, getiteld 'Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie.' 

Innovation Call

Binnen het Innovatie-Programma stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar voor projecten die échte innovaties kunnen bewerkstelligen. Projecten die slagen hebben een grote impact op bijvoorbeeld de kwaliteit van leven van (toekomstige) nierpatiënten, de preventie van (verergering van) nierschade of het nieronderzoek. Bij de beoordeling van een projectvoorstel ligt de focus op de mate waarin het project innovatief en origineel is. De Nierstichting accepteert een hoger risico op het falen van de onderzoekhypothese. De Innovation Call heeft gelopen van 2013 t/m 2020. 

Kleine Kolff beurzen: Student/PhD stage Buitenland

Het Kleine Kolff Programma van de Nierstichting ondersteunt getalenteerde studenten en promovendi met persoonsgebonden beurzen. Ontvangers van een Kolff-beurs zijn onderzoekers die verder willen in het nieronderzoek. De Kleine Kolff beurzen: Student/PhD stage Buitenland hebben gelopen van 2018 t/m 2020.

Kolff Visiting Senior Scientist Beurs

Samenwerking met internationale wetenschappers kan de kwaliteit van het nieronderzoek verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor nierpatiënten versnellen. Versterking van internationale samenwerking kan het nieronderzoek nieuwe impulsen geven.
De Nierstichting maakt het daarom mogelijk dat ervaren onderzoekers uit het buitenland op bezoek komen bij Nederlandse onderzoeksgroepen. Door kennis en ervaringen te delen kunnen zij het nieronderzoek in Nederland en daarbuiten nieuwe impulsen geven.
De Kolff Visiting Senior Scientist beurs heeft gelopen van 2016 t/m 2020.

Meetings and Symposia Grant (Consortia / Collaboration Programma)

Door voldoende aandacht te besteden aan het verspreiden, communiceren en publiceren van onderzoeksresultaten kan een project binnen het Consortia of Collaboration Programma meer impact genereren.
Daarnaast is de interne samenhang binnen een consortium en samenwerking tussen de partners belangrijk voor het slagen van een project.
De Meetings and Symposia Grant heeft gelopen van 2020 t/m 2021

PhD Student Call

De Nierstichting draagt graag bij aan het behouden van de hoge kwaliteit van het nieronderzoek in Nederland als basis voor de ontwikkeling van betere diagnoses, preventie, behandelingen en patiëntenzorg. Een succesvol promotieonderzoek kan een grote impuls geven aan lopend nieronderzoek en projectlijnen. De Nierstichting stelt via het PhD Student Programma beurzen beschikbaar voor promotietrajecten binnen het nieronderzoek door talentvolle (arts-)onderzoekers. De PhD Student Call heeft gelopen van 2014 t/m 2019. 

Proefschriftbeurs

De Nierstichting stelde jaarlijks beurzen (max. € 400 per stuk) beschikbaar voor de drukkosten van een proefschrift. Je kon een proefschriftbeurs aanvragen als je als promovendus aan een proefschrift over onderzoek binnen de nefrologie of zorg rond nierziekten werkte. Het is niet meer mogelijk een proefschrifbeurs aan te vragen. De Proefschriftbeurs heeft gelopen t/m 2019.