Missie+

Missie+ is één van de drie programma's binnen Succespaden naar Impact en geeft een kader voor onderzoek en innovatie initiatieven die voortkomen uit de door de Nierstichting en de NVN gekozen missie-gerichte thema's.

  • Beter behandelen
  • Donatie en transplantatie
  • Gezonde nieren
  • Kinderen
  • Leven met een nieraandoening
  • Nierfunctie vervangen

De thema's ontwikkelen elk een missie-gerichte interdisciplinaire aanpak in co-creatie met het brede veld van relevante partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een routekaart. Het doel van Missie+ is hieraan gericht invulling te geven om tot optimale financiering en impact te komen. Het programma heeft niet een vorm van open indiening van voorstellen. Het is bijvoorbeeld wel mogelijk dat er een call for proposals uit de ontwikkeling van een thema-routekaart voortkomt. We zullen dan de call ruim verspreiden in het netwerk. Hou daarvoor de berichten en de website van de Nierstichting bij!