Kolff+ Programma 2023

De Nierstichting stelt binnen het nieuwe Kolff+ Programma diverse beurzen beschikbaar. De drie uitgangspunten zijn talent, creativiteit en het opvolgen van succesvol onderzoek richting impact voor de patiënt. Het programma bestaat uit 2-3 calls per jaar met daarbinnen 3 verschillende beurzen in open competitie; Creativiteit, Junior / Senior Talent en Succes Aanjager beurzen.

Call for pre-proposals

Voor het Kolff+ programma zijn er twee indieningsmomenten in 2023. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad (WR) en patiëntbeoordelaars beoordelen de ingediende aanvragen. Van aanvragers die worden uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen, wordt verwacht dat ze patiënten betrekken bij het schrijven van de volledige aanvraag.
Het budget voor het Kolff+ programma 2023 wordt gelijk verdeeld over de twee calls. Per call is een budget van 1,15 miljoen euro beschikbaar.

Planning Kolff+ Calls 2023

Kolff+ Call 1 2023
Open voor indiening vooraanvragen: 17 oktober 2022
Deadline vooraanvragen: 21 november 2022 23:59 uur
Indiening aanvragen (op uitnodiging, op basis van geselecteerde vooraanvragen): eind januari 2023 - begin maart 2023
Communicatie besluit: juli 2023

Kolff+ Call 2 2023
Open voor indiening vooraanvragen: 10 april 2023
Deadline vooraanvragen: 2 mei 2023 23:59 uur
Indiening aanvragen (op uitnodiging, op basis van geselecteerde vooraanvragen): eind juni 2023 - begin augustus 2023
Communicatie besluit: december 2023

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in via ons subsidiebeheersysteem MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation supports various grants within the new Kolff+ Program. The Program promotes talent, creativity and following up on successful research within a strategic framework that is directed at impact for the patient. The program consists of 2-3 calls per year with 3 different grants in open competition; Creativity, Junior / Senior Talent and Success Accelerator Grants.

Pre-proposal

For the Kolff+ program 2023, there will be two separate submission periods. Scientists and patients will assess the proposals. Applicants whose pre-proposal is accepted for full application must involve patients to advise about the project when writing the full proposal. The Scientific Board (WR) and the patient panel will assess the applications. The total budget for the Kolff+ Programme 2023 is divided equally among the two calls. Both calls have a budget of 1,15 million euros.

Planning of the Kolff+ Calls 2023

Kolff+ Call 1 2023
Open for submission of preproposals: 17 October 2022
Deadline: 21 November 2022 23:59 o'clock
Submission of full proposals (invitation only, for selected preproposals): end of January 2023 - start of March 2023
Communication of decision: July 2023.

Kolff+ Call 2 2023
Open for submission of preproposals: 10 April 2023
Deadline: 2 May 2023 23:59 o'clock
Submission of full proposals (invitation only, for selected preproposals): end of June 2023 - start of August 2023
Communication of decision: December 2023.

Submit an application

Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).

Formulieren Kolff+ Programma