Kolff+ Programma 2023

De Nierstichting stelt binnen het nieuwe Kolff+ Programma diverse beurzen beschikbaar. De drie uitgangspunten zijn talent, creativiteit en het opvolgen van succesvol onderzoek richting impact voor de patiënt. Het programma bestaat uit 2-3 calls per jaar met daarbinnen 3 verschillende beurzen in open competitie; Creativiteit, Junior / Senior Talent en Succes Aanjager beurzen.

Call for pre-proposals

Voor het Kolff+ programma zijn er twee indieningsmomenten in 2023. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad (WR) en patiëntbeoordelaars beoordelen de ingediende aanvragen. Wij maken in december 2022 het definitiever budget voor het Kolff+ programma 2023 bekend. Het budget wordt gelijk verdeeld over de twee calls.

Planning Kolff+ Calls 2023

Call 1 is open voor een indiening van vooraanvragen vanaf tweede helft van oktober 2022 tot midden november 2022. Het besluit over deze call valt in eind juni 2023.
Call 2 is open voor een indiening van vooraanvragen vanaf midden april 2023 tot eind april/ begin mei 2023. Het besluit over deze call valt in december 2023.

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in via ons subsidiebeheersysteem MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation supports various grants within the new Kolff+ Program. The Program promotes talent, creativity and following up on successful research within a strategic framework that is directed at impact for the patient. The program consists of 2-3 calls per year with 3 different grants in open competition; Creativity, Junior / Senior Talent and Success Accelerator Grants.

Pre-proposal

For the Kolff+ program 2023, there will be two separate submission periods. Scientists and patients will assess the proposals. Applicants whose pre-proposal is accepted for full application must involve patients to advise about the project when writing the full proposal. The Scientific Board (WR) and the patient panel will assess the applications. The total budget for the Kolff+ Programme 2023 will be announced by the end of 2022. The budget will be divided equally among the two calls. 

Planning of the Kolff+ Calls 2023

Call 1 is open for submission of pre-applications between the second half of October 2022 until mid November 2022. The final decision will be made in June 2023.
Call 2 is open for submission of pre-applications between mid April 2023 until the end of April/ beginning of May 2023. The final decision will be made December 2023.

Submit an application

Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).

Formulieren Kolff+ Programma

  • Vooraanvraagformulier / Pre-application form: Kolff+ Program (will be published in September)
  • Aanvraagformulier / Application form: Kolff+ Program (invitation only)