Call Humane meetmodellen 2.0

Het beste model voor de mens is de mens. Daarom is er € 5,55 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van onderzoeksmodellen gebaseerd op menselijk materiaal. Interesse? Dien vóór 3 november 2020 een aanvraag in.

De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen. Hoe meer een onderzoek model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

In dit kader hebben de SGF, NWO-domein TTW, ZonMw en Topsector LSH een programma Humane meetmodellen opgezet. In 2019 heeft een eerste financieringsronde binnen dit programma plaatsgevonden, getiteld ‘Humane meetmodellen: op naar betere humane meetmodellen’. Begin maart 2020 is een nieuwe financieringsronde opengegaan, onder de naam ‘Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie’. De focus van de tweede call binnen dit programma ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxiciteitsonderzoek). De resultaten moeten toepasbaar zijn voor meerdere ziekten dan wel impact hebben op meerdere patiëntgroepen.

Financiële toekenning en voorwaarden


Per aanvraag kan er tussen de € 500.000 en € 1 miljoen worden aangevraagd. Het bedrag is afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen van private en publieke partijen binnnen het samenwerkingsproject.
Let op! Een belangrijke voorwaarde is dat een aanvraag kan worden ingediend door een consortium bestaande uit minimaal twee onderzoeksonrganisaties en minimaal 2 private partijen.

Informatie- en netwerkbijeenkomst


Op 21 september wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier krijgen geïnteresseerde partijen aanvullende informatie. Ook is dit de ideale gelegenheid om onderlinge samenwerking te verkennen.

Belangrijke data​

  • 21 september 2020 15:30-16:30: online informatiebijeenkomst over de call
  • 3 november 2020 14:00: deadline voor indienen van een aanvraag