Nieren.nl

Wat biedt nieren.nl?

Nieren.nl is een online platform van de Nierstichting en de NVN. Nierpatiënten vinden er in de bibliotheek actuele en betrouwbare informatie over nierziekten, behandelmethodes en het leven met (chronische) nierschade. De informatie komt tot stand in nauwe samenwerking met ervarings- en inhoudsdeskundigen, zoals patiënten, artsen, maatschappelijk werkers en diëtisten.
Aan de bibliotheek worden voortdurend nieuwe artikelen toegevoegd, zoals de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe medische richtlijnen. Tegelijk is nieren.nl een community waar men ervaringsdeskundigen kan ontmoeten in een beveiligde omgeving. Patiënten en hun naasten kunnen bijvoorbeeld met andere deelnemers gesprekken voeren over onderwerpen die ze bezighouden, blogs lezen of vertellen hoe ze zelf omgaan met bepaalde situaties.

Verwijs patiënten naar nieren.nl

Voor zorgprofessionals is nieren.nl een mooie aanvulling op de informatie en behandeling. Patiënten kunnen thuis nog eens rustig nalezen wat er tijdens een spreekuur aan bod is gekomen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat patiënten nog beter weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun leven en de behandeling van hun (chronische) nierschade. En krijgen ze meer grip en regie op hun eigen ziekte en behandeling.

Digitaal magazine over nieren.nl

Bekijk hier het digitale magazine nieren.nl