Individuele patiëntondersteuning

Mensen met een nieraandoening, donoren en hun naasten kunnen bij het Steun- en Adviespunt (STAP) van de Nierstichting en NVN terecht voor Individuele Patiëntondersteuning. Medewerkers van STAP zoeken samen met de aanvrager naar een passende oplossing, gericht op duurzame verbetering van kwaliteit van leven. Als zorgprofessional kun je ook contact opnemen met de medewerkers van STAP.

Wat kun je verwachten van de ondersteuning:

  • Mensen de weg wijzen in het sociaal domein
  • Adviseren over welke stappen iemand kan zetten
  • Ondersteunen bij brieven schrijven en procedures voeren
  • Zoeken naar mogelijkheden voor het geven van financiële steun

Bereikbaarheid

STAP is bereikbaar via telefoonnummer 035.693.7799 en per e-mail: stap@nvn.nl. Er zijn telefonische spreekuren op:
maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
dinsdag en donderdag van 16.00 - 17.30 uur

Financiële steun

Om verbetering van kwaliteit van leven te realiseren is het soms nodig een financiële bijdrage te geven. Aanvragen hiervoor worden door STAP altijd in een brede context bekeken, gericht op het realiseren van een duurzame oplossing, passend bij de vrager. In sommige situaties is het nodig om eerst praktische belemmeringen weg te nemen, voordat een duurzame oplossing mogelijk is. Ook hiervoor is ondersteuning beschikbaar.
STAP adviseert de Nierstichting over een aanvraag en kijkt daarbij naar twee criteria: duurzaamheid en additionaliteit.
Duurzaamheid betekent dat financiële steun bijdraagt aan het realiseren van een houdbare situatie of verandering die voor langere tijd bijdraagt aan kwaliteit van leven.Criteria bij de beoordeling of er sprake is van duurzaamheid zijn:

  • Ontstaat er een houdbare situatie of verandering?
  • Is het een oplossing voor langere tijd?
  • Is het een passende oplossing voor de persoon in kwestie en het probleem?

Additionaliteit betekent dat de financiële bijdrage aanvullend is op voorliggende voorzieningen. Oftewel: een financiële bijdrage kan alleen worden verstrekt als er geen of beperkte voorliggende bronnen zijn waaruit een voorziening kan worden betaald. Ook eigen inkomen/vermogen wordt hiertoe gerekend.
Als STAP denkt dat financiële steun nodig is en de aanvraag aan de criteria voldoet, kan zij een verzoek voor financiële steun indienen bij de Nierstichting. De Nierstichting beslist over de aanvraag en de hoogte van het bedrag. De hoogte van het inkomen/vermogen is niet leidend voor het aanbieden van individuele patiëntondersteuning wat betreft het geven van advies en steun, maar wel bij het toekennen van individuele, financiële bijdragen. Deze is alleen beschikbaar voor mensen met een minimuminkomen.