Waarom een draagbare kunstnier?

Mensen die in een ziekenhuis of centrum dialyseren, verblijven daar gemiddeld twaalf uur per week (drie dagen per week vier uur lang). Op vakantie of een paar dagen weg, kan niet zomaar. Alles draait om de behandeling. De Nierstichting ziet dit graag anders. Een behandeling die in het leven past van een patiënt en niet andersom.

Mensen die in staat zijn om thuis te dialyseren kunnen in de toekomst (uiteraard in overleg met hun arts) zelf bepalen hoe vaak en hoe lang ze dialyseren. Afhankelijk van hun conditie en inrichting van het eigen leven. Bij de huidige hemodialyse zijn het aantal keer per week en de duur van dialyse beperkt (vaak drie of vier keer per week, vier uur per keer) en is men meestal gebonden aan de tijden van het dialysecentrum.

Regie over eigen leven

De draagbare kunstnier kan de kwaliteit van leven verbeteren voor dialysepatiënten. Maar niet iedereen die afhankelijk is van hemodialyse, zal straks de draagbare kunstnier willen of kunnen gebruiken. Het belangrijkste is dat hemodialysepatiënten er straks een keuze bij krijgen. Ze krijgen daarmee meer regie over hun eigen leven. Ook die vrijheid draagt bij aan levenskwaliteit.

Drempels wegnemen

Thuisdialyse draagt voor veel mensen bij aan de kwaliteit van hun leven. Het biedt ze meer mogelijkheden om vrijer en flexibeler met hun dialysebehandeling om te gaan. Bovendien biedt het de mogelijkheid om meer uren achter elkaar en daardoor geleidelijker te dialyseren, waardoor patiënten zich doorgaans fitter voelen. De huidige hemodialyseapparatuur en inrichting van de dialysezorg werpen voor veel nierpatiënten drempels op om te kiezen voor thuishemodialyse. Een kamer in huis moet omgebouwd worden tot ‘ziekenhuis aan huis’ en de partner moet een opleiding volgen. De draagbare kunstnier kan dat veranderen. Daar komt bij dat dankzij de draagbare kunstnier de patiënt kan dialyseren waar hij of zij wil. Thuis, maar ook ergens anders, zoals op een vakantieadres.

Meer informatie

De Nierstichting krijgt veel vragen over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Daarom hebben we eerder een speciaal online magazine gemaakt om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Je kunt het magazine hier bekijken.