Waar staan we?

De Nierstichting nam in 2008 het initiatief voor een baanbrekende innovatie: het ontwikkelen van een draagbare kunstnier, voor dialysebehandeling thuis en onderweg. Het doel: nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse meer vrijheid geven. Anno 2024 heet de draagbare kunstnier Neokidney.

Tussen 2008 en 2014 hebben we belangrijke vooronderzoeken gedaan naar verschillende technische oplossingen om het dialyseapparaat te verkleinen. Verder zijn de eisen voor functionaliteit, de medische uitkomsten, de veiligheid en de gebruikersvriendelijkheid vastgelegd in overleg met patiënten.

Internationale samenwerking
Omdat voor de bouw van de draagbare kunstnier zeer specifieke kennis nodig is, hebben we een internationale aanbesteding gedaan om partijen te vinden die het apparaat kunnen ontwikkelen. Hierdoor ging de Nierstichting in 2014 samenwerken met twee medische technologiebedrijven: Debiotech uit Zwitserland en Dialyss uit Singapore. Deze bedrijven startten toen met de daadwerkelijke bouw van de draagbare kunstnier: de Neokidney. Zij rondden in 2015 de bouw af van een eerste werkende laboratoriumopstelling en startten de eerste testen in het lab. Hierin is onderzocht of de kleine kunstnier goed en veilig functioneert.

Eind 2018 presenteerden we het 3D-model: een voorbeeld van hoe de draagbare kunstnier er straks uit komt te zien (vormgeving, bedieningsgemak, verschillende onderdelen en de grootte). Hierbij is uitgegaan van de daadwerkelijke afmetingen van de verschillende onderdelen. Dit 3D-model werkte nog niet maar was bedoeld om te laten zien hoe het apparaat er uit komt te zien en geeft patiënten inzicht in het toekomstige gebruik.

Anno 2024 is de draagbare kunstnier klaar. De Neokidney is een rolkoffertje met daarin alle toebehoren voor thuisdialyse. Het watergebruik is beperkt en er is geen grote verbouwing nodig om thuis te dialyseren.

Nextkidney
De Nierstichting brengt de draagbare kunstnier niet zelf op de markt. Het initiatief hiervoor ligt bij  Nextkidney. Dit is een bedrijf dat we mede opgericht hebben met onze internationale partners: het Zwitserse Debiotech en het Singaporese Dialyss. Zij zijn, net als de Nierstichting en een aantal zorgverzekeraars, aandeelhouder van Nextkidney. Alle ontwikkelactiviteiten vinden plaats vanuit Nextkidney. Dit geldt ook voor de voorbereidingen voor de eerste klinische testen, die momenteel in volle gang zijn. In 2024 gaan patiënten de Neokidney testen.
Het project is inmiddels in een fase beland waarin de rol van de Nierstichting steeds kleiner wordt. Het bedrijf Nextkidney zoekt zelf naar een marktpartij die de Neokidney naar de markt brengt. Ook betaalt de Nierstichting niet meer mee. Tegelijkertijd zitten we wel bovenop de ontwikkelingen. Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, is door de aandeelhouders benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Nextkidney. In die rol houdt hij toezicht.

Vervolgstappen
Nextkidney streeft ernaar om de eerste versie van de draagbare kunstnier zo snel mogelijk te realiseren en beschikbaar te krijgen voor patiënten. De realisatie van de Neokidney kent nog een aantal stappen en uitdagingen, waaronder:

  • Het voorbereiden en uitvoeren van twee rondes klinische testen met de Neokidney.
  • Het verkrijgen van goedkeuring voor markttoelating door (overheids)instanties. CE-goedkeuring voor de Europese markt en FDA-goedkeuring om het apparaat in de Verenigde Staten te mogen gebruiken.
  • Vervolgens heeft een marktpartij nog tijd nodig om de Neokidney op grote schaal te produceren en op de markt te brengen.
  • Verder is het ook noodzakelijk dat de draagbare kunstnier wordt opgenomen in de basiszorgverzekering.

Meer informatie

De Nierstichting krijgt veel vragen over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Daarom hebben we eerder een speciaal online magazine gemaakt om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Je kunt het magazine hier bekijken.